Eritremiyanın kliniki əlamətləri

Eritremiyanın kliniki əlamətləri

Eritremiyanın kliniki əlamətləri Eritremiya xoşxassəli leykoz olub aşağıdakı sindromlarla özünü göstərir: - subyektiv sindromlar - ürək-damar sistemi pozğunluqları - laborator göstəricilər...

Xroniki limfotik leykozun gedişinin xüsusiyyətləri

Xroniki limfotik leykozun gedişinin xüsusiyyətləri

Xroniki limfotik leykozun gedişinin xüsusiyyətləri Xroniki limfotik leykoz zamanı xəstələrdə autoimmun konfliktlər meydana çıxır.Buna orqanizmin öz normal hüceyrələrinə qarşı antitellərin peyda...

B12 defisit anemiyanın kliniki mənzərəsi

B12 defisit anemiyanın kliniki mənzərəsi

B12 defisit anemiyanın kliniki mənzərəsi B12 defisit anemiyanın təzahürləri aşağıdakı sindromlardan ibarətdir: 1. sirkulyator hipoksiya sindromu(toxumalarda oksigen aclı səbəbindən baş verir) 2....

Sinoaurikulyar düyün

Sinoaurikulyar düyün

Sinoaurikulyar düyün Sinus ritminin dəyişiklikləri Normal halda sinus düyünü ürəyin işinə rəhbərlik edir.Yəni ürək əzələsi bu düyündə əmələ gələn bioelektrik impulslarının təsiri ilə yığılır.Sinus...

Angiotrofopatiyalar

Angiotrofopatiyalar

Angiotrofopatiyalar Xəstəlik özünü əl və ayaqların distal şöbələrində,nadir hallarda isə üzdə(burun,qulaq,dodaqlar)təzahür edən patoloji fenomenlərin toplu qrupudur.Bu xəstəlik zamanı aşağıdakılar...

Serum xəstəliyi

Serum xəstəliyi

Serum xəstəliyi Bu xəstəlik insana heteroloji antitoksik serum yeridildikdən sonra yaradılır.Aşağıda adları çəkilən xəstəliklərin serumu orqanizmdə patologiya yarada bilir: - tetanus - difteriya -...

Qeyri-spesifik aortoarterit

Qeyri-spesifik aortoarterit

Qeyri-spesifik aortoarterit Takayasu xəstəliyi Qeyri-spesifik aortoarterit böyük arteriyaların,əsasən də aorta və onun şaxələrinin xroniki iltihabi zədələnməsidir.Xəstəliyə cavan yaşlarında olan...

Autoimmun hemolitik anemiya

Autoimmun hemolitik anemiya

Autoimmun hemolitik anemiya Autoimmun hemolitik anemiya qazanılmış amenik xəstəlikdir.Xəstəliyin 2 variantı ayırd edilir: 1 simptomatik forma Bu zaman anemiya hansısa bir xəstəliyin fonunda...

Anemiyalar zamanı diaqnostik mərhələlər

Anemiyalar zamanı diaqnostik mərhələlər

Anemiyalar zamanı diaqnostik mərhələlər Anemiya xəstəlikləri zamanı diaqnostik mərhələlərin təyin edilməsinin məqsədi xəsatəliyin ağırlıq dərəcəsinin təyin olunmasından ibarətdir.Xəstəliyə diaqnozun...

İşemik kardiomiopatiya

İşemik kardiomiopatiya

İşemik kardiomiopatiya. Kardiomiopatiya ürəyin işemik xəstəliyi olan hər bir xəstədə inkişaf etmir. Güman edilir ki, bu patoloji vəziyyətin yaranmasında işemiya ilə yanaşı bizə məlum olmayan digər...

Dərman mənşəli təzyiqin əmələ gəlməsi

Dərman mənşəli təzyiqin əmələ gəlməsi

Dərman mənşəli təzyiqin əmələ gəlməsi. Dərman mənşəli arterial təzyiqin əmələ gəlməsi simpatik stimulyasiya və damarların saya əzələ hüceyrələrinin birbaşa təsirindən asılıdır. Simtatik stimulyasiya...

Təzyiqin qalxmasının 7 əsas səbəbi

Təzyiqin qalxmasının 7 əsas səbəbi

Təzyiqin qalxmasının 7 əsas səbəbi 80-130mm.civə sütunundan artıq olan təzyiq yüksək təzyiq hesab edilir. Arterial təzyiqin yüksəlməsinin müxtəlif səbəbəri vardır. Bunlara aşağıdakılar aid edilir. 1....