Infeksion endokardit

Infeksion endokardit

İnfeksion endokardit, infeksion polipoz – yaralı iltihabi xəstəlik olub, qapaqlarda və qapaqaltı quruluşlarda vegetasiyaların əmələ gəlməsi, onların destruksiyası, funksiyalarının pozulması və qapaq...

Ürək-damar xəstəliyi olanlar üçün pəhriz

Ürək-damar xəstəliyi olanlar üçün pəhriz

Bu pəhriz ürək-damar xəstəliyi olan xəstələr üçün nəzərdə tutulub. Pəhrizin məqsədi qan dövranını yaxşılaşdırmaq, ürək-damar sisteminin fəaliyyətinin normal işləməsinə köməklik göstərməkdən...

Kəskin mitral çatışmazlıq

Kəskin mitral çatışmazlıq

Kəskin mitral çatışmazlıq. Kəskin mitral çatışmazlığı miokard infarktının tez-tez rast gəlinən ağırlaşmasıdır. Miokard infarktının kəskin dövründə hemodinamikanın pozulması ilə müşahidə edilən...

Kardiogen şok

Kardiogen şok

Kardiogen şok Kardiogen şok kəskin ürək çatışmazlığının əsas forması olub, ürək fəaliyyətinin aşağı düşməsi və həyati vacib orqanlara qanın axınının azalması nəticəsində baş verir. Kardiogen şok...

Sol mədəciyin divarının cırılması

Sol mədəciyin divarının cırılması

Sol mədəciyin divarının cırılması. Sol mədəciyin sərbəst divarının cırılması miokard infarktının ən qorxulu ağırlaşmalarından sayılır və adətən bir-neçə dəqiqə ərzində xəstənin ölümünə səbəb olur....

Fəsadsız keçən miokard infarktı

Fəsadsız keçən miokard infarktı

Fəsadsız keçən miokard infarktı Ritm pozğunluğu, qan dövranı çatışmzlığı əlamətləri və başqa ağırlaşmalar olmadan keçən infarkt fəsadsız keçən infarkt adlanır. Belə miokard infarktının klinik şəkli...

Koronar arteriyaların aterosklerozu

Koronar arteriyaların aterosklerozu

Koronar arteriyaların aterosklerozu Ürəyin işemik xəstəliklərinin 90-95%-inin baş vermə səbəbi koronar arteriyaların aterosklerozudur.Tac damar mənfəzini daraldan aterosklerotik zədələnmələr, əsasən...

Quru perikardit

Quru perikardit

Quru perikardit Quru perikardit özünü xəstələrin ürək nahiyyəsində, sol qola və sol döş sümüyünün arxasına vuran ağrılarla göstərir. Ağrılar yarandıqdan bir müddət sonra analgetiklərin təsirindən...

MIKROSIRKULYATOR STENOKARDIYA

MIKROSIRKULYATOR STENOKARDIYA

MIKROSIRKULYATOR STENOKARDIYA. Ürəyin işemik xəstəliklərinin özünəməxsus formalarından biri –* X sindromu*adlanır. Bu xəstəliyi kiçik damarların xəstəliyi – mikrovaskulyar stenokardiya da adlandırmaq...

MIOKARDIN AĞRISIZ İŞEMİYASI

MIOKARDIN AĞRISIZ İŞEMİYASI

MIOKARDIN AĞRISIZ İŞEMİYASI Miokardın ağrısız işemiyası miokardın perfuziyası, metobolizmi, funksiyası və ya elektrik aktivliyinin keçirici pozğunluğu olub, stenokardiya tutmaları ilə müşayət...

KƏSKİN KORONAR SİNDROM

KƏSKİN KORONAR SİNDROM

KƏSKİN KORONAR SİNDROM Kəskin koronar sindrom ürəyin işemik xəstəliklərinin kəskin miokard infarktı və ya stenokardiyanın yaranmasına səbəb olan simptomlar qrupudur ki, onun əsasında patomorfoloji...

Gərginlik stenokardiyası

Gərginlik stenokardiyası

Gərginlik stenokardiyası Stenokardiya – miokardın oksigen tələbatı ilə onun oksigen təchizatı arasındakı tarazlığın pozulması nəticəsində, miokardın işemiyası ilə bağlı döş qəfəsində ağrı və...