Aşağıdakı əlamətlər sizdə baş verirsə mütləq həkimə müraciət edin. Çünki sizdə ürək xəstəlikləri şübhəsi var.

Aşağıdakı əlamətlər sizdə baş verirsə mütləq həkimə müraciət edin. Çünki sizdə ürək xəstəlikləri şübhəsi var.

Aşağıdakı əlamətlər sizdə baş verirsə, mütləq həkimə müraciət edin. Çünki sizdə ürək xəstəlikləri şübhəsi var. Ürək pristuplarının baş verməsini əvvəlcədən necə təyin etmək olar? Ürəkdə baş verən...

Nəbz Nədir ?

Nəbz Nədir ?

Nəbz nədir? Nəbz ürəyin sol mədəciyinin arteriyası sayəsində qanı ötürməsidir. Nəbz vasitəsilə ürək ritmlərinin düzgün işləyib-işləməmsini təyin etmək mümükün olur. 0-3 aya qədər 3-6 aya qədər 6-12...

İnfeksion endokarditin klinikası

İnfeksion endokarditin klinikası

 İnfeksion endokarditin klinikası İnfeksion endokarditin klinikası adətən infeksiyanın orqanizmə daxil olmasından 2-4 həftə sonra üzə çıxır. Xəstəliyin ümumi əlamətlərindən ən çox rast gəlinəni...

Miokarditlər zamanı virus infeksiyaları

Miokarditlər zamanı virus infeksiyaları

Miokarditlər zamanı virus infeksiyaları Miokardiklər zamanı virus infeksiyaları bir çox orqan və toxumalarda patoloji dəyişikliklərə səbəb olur.Bu zaman xəstələrdə qeyri-spesifik şikayətlər meydana...

Eksudativ perikardit

Eksudativ perikardit

 Eksudativ perikardit Eksudativ perikardit perikardda iltihabi prosesin daha geniş yayılması ilə xarakterizə olunur.Bu zaman yaılmış eksudatın geri sorulması pozulur və perikard boşluğuna çoxlu...

Perikard boşluğunun punksiyası və müayinəsi

Perikard boşluğunun punksiyası və müayinəsi

Perikard boşluğunun punksiyası və müayinəsi Perikard boşluğunun müayinəsi diaqnostik və müalicə məqsədi ilə aparılır.Punksiyanın aparılması aşağıdakı xəstəliklər zamanı baş verir: - ürək...

Konstruktiv perikardit

Konstruktiv perikardit

Konstruktiv perikardit Konstruktiv perikardit perikard səthinin qalınlaşması,bəzən perikardın kalsifikasiyası ilə xarakterizə olunub ürəyin sıxılmasına və ürəyin kameralarının distolik dolmasının...

Müştərək mitral qüsur

Müştərək mitral qüsur

Müştərək mitral qüsur Müştərək mitral qüsur dedikdə sol atrioventrikulyar dəliyin daralması və mitral qapaq çatışmazlığının birgə təzahürü nəzərdə tutulur.Müştərək mitral qüsur klinik praktikada...

Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

Üçtaylı qapağın çatışmazlığı Üçtaylı qapağın qüsurlarına tez-tez rast gəlinir.Onlar adətən revmatik qüsurların 10-40%-ini təşkil edir və mirtal və aortal-mitral qüsurlarla birlikdə təsadüf edilir....

Dilatasion kardiomiopatiya

Dilatasion kardiomiopatiya

Dilatasion kardiomiopatiya Dilatasion kardiomiopatiya ürəyin birincili zədələnməsi olub,mədəciklərin dilatasiyası və sistolik funksiyaların pozulmasi ilə səciyyələnir.Xəstəliyə kişilərdə qadınlara...

Simptomatik arterial hipertoniyalar

Simptomatik arterial hipertoniyalar

Simptomatik arterial hipertoniyalar Müxtəlif xəstəliklərin əlaməti kimi meydana çıxan arterial təzyiq və ya hipertoniyalar simptomatik adlanır.Yəni arterial təzyiq özü sərbəst xəstəlik kimi yox,başqa...

Arterial təzyiqin yüksəlməsinin səbəbləri

Arterial təzyiqin yüksəlməsinin səbəbləri

Arterial təzyiqin yüksəlməsinin səbəbləri Arterial təzyiqin yüksək olmasından Yer kürəsi əhalisinin 30-40%-i əziyyət çəkir.Təzyiqinin yüksək olmasını bilənlərin ancaq yarısı müalicə alır. Hipertoniya...