Arterial hiperemiya

Arterial hiperemiya

Arterial hiperemiya. Arteriya damarları ilə artıq miqdarda qanın orqan və toxumalara gətirilməsi nəticəsində həmin nahiyyələrdə qanın miqdarının artmasına arterial hiperemiya deyilir. Arterial...

İşemiya nədir?

İşemiya nədir?

İşemiya nədir? Toxuma və orqanlara arteriyalarla gələn qanın azalması və ya tamamilə kəsilməsi ilə əlaqədar olaraq yerli qansızmaya işemiya deyilir. Səbəbinə və yaranmasına görə işemiyanın bir-neçə...

İnfarkt nədir?

İnfarkt nədir?

İnfarkt nədir? İnfarkt qan dövranının pozulması nəticəsində toxumalarda yaranan nekrozdur.  Etioloji cəhətdən infarktı işemiyanın nəticəsi hesab etmək olar. İnfarkt çox vaxt arteriyaların...

Aşağı təzyiq əlamətləri, müalicəsi

Aşağı təzyiq əlamətləri, müalicəsi

Aşağı təzyiq əlamətləri, müalicəsi. Arterial təzyiqin aşağı düşməsinə aşağıdakı xəstəliklər səbəb ola bilər: – hamiləlik  – ürək xəstəlikləri – endokrin xəstəliklər – susuzluq – qanitirmə –...

Aortal qapaq çatışmazlığı

Aortal qapaq çatışmazlığı

Aortal qapaq çatışmazlığı. Aortal qapaq çatışmazlığının əmələ gəlməsinə aorta qapaq taylarının natamam qapanması səbəb olur. Xəstəliyə qazanılmış ürək qüsurları içərisində 14% rast gəlinir. Aortal...

Aşağı ətraf arteriyalarının aterosklerozu

Aşağı ətraf arteriyalarının aterosklerozu

Aşağı ətraf arteriyalarının aterosklerozu. Aşağı ətrafların aterosklerozu xəstəliyi 40 yaşından yuxarı adamlarda meydana çıxır. Xəstəliyə aşağı ətrafların işemiyası da deyilir. Xəstəliyə əsasən...

Yüksək təzyiq, əlamətləri, müalicəsi

Yüksək təzyiq, əlamətləri, müalicəsi

Yüksək təzyiq, əlamətləri, müalicəsi. Ürəyin qanı vurduqdan sonra, qanın damarlarda yüksək təzyiqlə hərəkət etməsi hipertoniya xəstəliyinin baş verməsinə səbəb olur ki, buna yüksək təzyiq də deyilir....

Koronar angioqrafiya

Koronar angioqrafiya

Koronar angioqrafiya. Angioqrafiya ürəyin işemik xəstəliklrinin diaqnostikasında “qızıl standart” hesab edilir. Rentgenokontrast məhlulların koronar arteriyalara selektiv yeridilməsi koronar mənfəzin...

Xolersterin (xolesterol) canlıların hüceyrə membranında olan təbii birləşmədir.

Xolersterin (xolesterol) canlıların hüceyrə membranında olan təbii birləşmədir.

Xolersterin (xolesterol) canlıların hüceyrə membranında olan təbii birləşmədir. XX əsrdə xolersterin haqqında araşdırmalar aparan 13 alim Nobel mükafatı qazanmışdır. Onların araşdırmalarının...

Endoartrit

Endoartrit

Endoartrit Əgər orta yaşlı bir insan yol gedərkən tez-tez dayanırsa, bu onun ayaqlarında ağrıların olmasına bir işarədir. Əsasən bu əlamət ayaqlarda endoartritin olmasının əlamətidir. Endoartrit...

Miokard infarktı əlamətləri ilə digər xəstəliklər

Miokard infarktı əlamətləri ilə digər xəstəliklər

Miokard infarktı əlamətləri ilə digər xəstəliklər. Miokard infarktı xəstəliyinin dəqiq diaqnozunu EKQ və exokardioqrammanın nəticələri təsdiq edir. Amma bəzi xəstəliklər vardır ki, onların əlamətləri...

Qanın laxtalanması və trombun əmələ gəlməsi

Qanın laxtalanması və trombun əmələ gəlməsi

Qanın laxtalanması və trombun əmələ gəlməsi Sağlam insanda fəaliyyət göstərən trombositar – damar sistemi və koaqulasyon hemostaz damar divarının tamlığını təmin edir. Normalda kiçik damarlar...