Süd turşusu suyu(sıvorotka)

Süd turşusu suyu(sıvorotka)

Süd turşusu suyu təbii üsullarla əldə edilən içkidir. O südün təbii yollarla turşuması nəticəsində əldə edilir. Süd turşusu suyunun faydası barədə Hippokratın əlyazmaqlarında yazılara rast gəlinib....

Sazan balığının faydaları

Sazan balığının faydaları

Sazan balığı hər növ sularda yaşaya bilən balıq növüdür. Onlar yaşamaq üçün özlərinə daha geniş və dərin yerlər axtarsalar da dayaz sularda yaşaya bilirlər. Sazan balığı isti suları sevən bir...

İtburnu yağı

İtburnu yağı

İtburnu yağı yağların kralı hesab edilir. İtburnu yağının bu adı qazanmasına onun tərkibinin faydalı olmasıdır. İtburnu yağı iltihab əleyhinə, antimikrob, tonuslandırıcı, yarasağaldıcı, yumşaldıcı və...

Dəvətikanı yağının faydaları

Dəvətikanı yağının faydaları

Dəvətikanı yağı ən müalicəvi yağlardan hesab edilir. Bu yağ dəvətikanı toxumlarının soyuq üsulla sıxılma yolu ilə alınır. Tibbdə bu bitkinin yarpaqları və çiçəklərindən istifadə edilir. Onun...

Qaz əti

Qaz əti

Qaz quşlar fəsiləsinə aiddir. Qazın durna boğazına bənzəyən uzun boğazı, bədəninin orta hissəsində yerləşən iki ayağı və kiçik başı olur. Qazlar otlarla, mütləlif tərəvəzlərlə, buğda məhsulları ilə...

Hind quşu əti

Hind quşu əti

Hind quşunun vətəni Amerika hesab edilir. Hind quşu Avropa ölkələrinə 1520-ci ildə gətirilib. Qısa bir zamanda onun əti bütün Avropa ölkələrini heyran etmiş və onu fermalarda və evlərdə bəsləməyə...

Mərci

Mərci

Mərci xırda ölçüdə, sığallı və birillik taxıl bitkisidir. Mərcinin tərkibi bitki zülalları ilə zəngindir. Mərcidən tarix boyu qida vasitəsi kimi istifadə edilib. Onun bir neçə növü var. Onun...

Qoqol-moqol

Qoqol-moqol

Qoqol-moqol (ing.hoog-muq – həftəbecər, qarışıq)alkoholsuz içkidir. Bu içki toyuq yumurtası və şəkər tozundan hazırlanır. Qoqol-moqol desert hesab edilən içkilərdəndir. Qoqol-moqol haqqında müxtəlif...

Şabalıdın faydaları

Şabalıdın faydaları

Şabalıd gözəl görünüşlü şabalıd ağacının meyvəsidir. Şabalıd ağacı yetərincə hündürlüyə qalxa bilir. Onun düz və məğrur, bar verməyə başladıqda isə bayram ağaclarını xatırladan görünüşü var. Şabalıd...

Ördək ətinin orqanizmə faydaları

Ördək ətinin orqanizmə faydaları

Ördək əti quş ətləri arasında ən çox yeyilən ətlərdəndir. Ördəyin müxtəlif növləri var. Onların uzun boğazları və bədənlərinə görə kiçik başları və sarı dimdikləri olur. Ördəklər ev şəraitinə...