Dəmir defisit anemiyanın müalicəsi

Dəmir defisit anemiyanın müalicəsi

Dəmir defisit anemiyanın müalicəsi. Dəmir defisit anemiyanın müalicəsi aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: – etiotrop – patogenetik. Eritrop müalicə qanaxmanın mənbəyinin ləvğ edilməsi, infeksiya ilə...

Miokard infarktı zamanı lazım olan müalicə metodları

Miokard infarktı zamanı lazım olan müalicə metodları

Miokard infarktı zamanı lazım olan müalicə metodları. 1. Ağrının aradan götürülməsi. Miokard infarktında ağrı sindromunu aradan götürmək üçün ən effekti metod neyroleptik dərmanlardır. Ağrı zamanı...

Sinus düyününün zəifliyi sindromu

Sinus düyününün zəifliyi sindromu

Sinus düyününün zəifliyi sindromu. Sinus düyününün zəifliyi sindromu dedikdə aparıcı ritm kimi sinus düyününün funksiyasının zəifliyi nəzərdə tutulur. Sinus düyününün zəifliyi sindromu əsasən, sinus...

Miokarditin xüsusi formaları

Miokarditin xüsusi formaları

Miokarditin xüsusi formaları. Miokarditin xüsusi formaları içərisində Abramov-Fidler idiopatik miokarditi ayrıca vurğulamaq lazımdır. Bu miokardit ürək əzələsinin allergik mənşəli ağır zədələnməsi...

Aqranulositoz

Aqranulositoz

Aqranulositoz. Aqranulositoz oqranizmdə qəfildən baş verən, qanda qronulositlərin çökməsi ilə müşayət olunan xəstəlikdir. Xəstəlik baş verən zaman qanın tərkibində qronulositlərlə birlikdə neyrofil,...

Xronik limfoleykoz

Xronik limfoleykoz

Xronik limfoleykoz. Xronik limfoleykoz limfoproliferativ xəstəlik olub, şişin substratı olan morfoloji cəhətdən yetkin limfositlərin artıq miqdarda yaranması ilə xarakterizə olunur. Lakin bu...

Xroniki ürək çatışmazlığı nədir

Xroniki ürək çatışmazlığı nədir

Xroniki ürək çatışmazlığı nədir? Xroniki ürək çatışmazlığı əhalini 1-2%-ində aşkarlanır. Yaş artdıqca bu xəstəliyin də rastgəlmə tezliyi artır. 75 yaşdan yuxarı olanlar arasında xroniki ürək...

Ürək çatışmazlığı nədir

Ürək çatışmazlığı nədir

Ürək çatışmazlığı nədir? Ürək çatışmazlığı elə patoloji haldır ki, bu zaman ürəyin funksiyasının pozğunluğu onun qanı orqanizmin metobolik təlabatını təmin etmək üçün lazım olan sürətlə qovmağa...

Miokard infaktında mədəcik taxikardiyası

Miokard infaktında mədəcik taxikardiyası

Miokard infaktında mədəcik taxikardiyası. Miokard infarktlı xəstələrdə 5 və ya daha çox kompleksdən ibarət, qəflətən baş verən mədəcik taxikardiyası, davamlı və 30 saniyədəın çox çəkən paroksizm...

Ürəyin ritm pozğunluqları zamanı mədəciklərin fibrillyasiyası

Ürəyin ritm pozğunluqları zamanı mədəciklərin fibrillyasiyası

Ürəyin ritm pozğunluqları zamanı mədəciklərin fibrillyasiyası. Mədəciklərin fibrillyasiyasınin 2 forması ayırd edilir: – birincili fibrillyasiya – ikincili fibrillyasiya. Mədəciklərin...

Tromboz nədir?

Tromboz nədir?

Tromboz nədir? Qanın damar daxilində və ya ürək boşluqlarında laxtalanması tromboz, bu zaman əmələ gələn qan laxtası isə tromb adlanır. Tromb orqanizmin limfa damarlarında da əmələ gələ bilir....

Hemorragik diatezlər

Hemorragik diatezlər

Hemorragik diatezlər. Hemorragik diatezlər anadangəlmə və qazanılma xəstəliklər qrupu olmaqla spontan və ya travmadan sonra törənir. Xəstəliyin əsas klinik təzahürü hemorragiyalardır ki, bu da özünü...