Xroniki ağ ciyər ürəyi

Xroniki ağ ciyər ürəyi

  Xroniki ağ ciyər ürəyi Tənəffüs çatışmazlığına səbəb olan,ağ ciyər funksiyasını pozan xəstəliklərin nəticəsində inkişaf edən və ağ ciyər hipertenziyası hesabına sağ mədəciyin ikincili...

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası böyük qan dövranı venalarında və ya sağ mədəcik boşluğunda yaranan,qan axını vasitəsilə kiçik qan dövranına gətirilən...

Ürək çatışmazlığı zamanı dərmansız müalicə

Ürək çatışmazlığı zamanı dərmansız müalicə

Ürək çatışmazlığı zamanı dərmansız müalicə. Ürək çatışmazlığı zamanı dərman müalicəsi ölüm hallarının və əlilliyin azalmasına səbəb olur. Dərmanların erkən təyini, sol mədəciyin sistolik...

Kəskin leykozun differensial diaqnozu

Kəskin leykozun differensial diaqnozu

Kəskin leykozun differensial diaqnozu Bəzi xəstəliklər vardır ki,onların kliniki əlamətləri ilk baxışdan kəskin leykozun kliniki əlamətlərinə oxşayır.Ona görə də kəskin leykoz xəstəliyinə diaqnozun...

İnfeksion endokarditin xüsusi formaları

İnfeksion endokarditin xüsusi formaları

İnfeksion endokarditin xüsusi formaları Heroin endokarditi Son onilliklərdə infeksion endokarditin xüsusi formasına - heroin endokarditinə daha çox təsadüf edilir.Endokarditin bu forması...

İnfarktdan sonrakı sindromlar

İnfarktdan sonrakı sindromlar

İnfarktdan sonrakı sindromlar Döş qəfəsinin ön divarının sindromu miokard infarktının yaranmasından bir neçə həftədən sonra inkişaf etməyə başlayır və əlamətlər aydın şəkildə özünü göstərir. Belə ki,...

İnfarktdan sonrakı dövrdə mədə-bağırsaq traktının ağırlaşmaları

İnfarktdan sonrakı dövrdə mədə-bağırsaq traktının ağırlaşmaları

İnfarktdan sonrakı dövrdə mədə-bağırsaq traktının ağırlaşmaları Miokard infarktından sonrakı dövrlərdə mədə-bağırsaqda bir-sıra ağırlaşmalar meydana çıxır. Mədə-bağırsaq traktı tərəfindən...

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası Ağ ciyər arteriyasının trombu böyük qan dövranı venalarında və ya sağ mədəcik boşluğunda yaranan,qan axını vasitəsilə kiçik qan dövranına gətirilən tromb...

Disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma

Disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma

Disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma Disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma sindromu hemosazın pozulması olub,bunun əsasında çoxlu miqdarda mikrolaxtaların,hüceyrə aqreqatlarının...

Paroksizmal taxikardiya və növləri

Paroksizmal taxikardiya və növləri

Paroksizmal taxikardiya və növləri Paroksizmal taxikardiya qəflətən başlayan və qəflətən qurtaran ürək vurğularının sayının dəqiqədə 140-250-yə çatmasıdır.Proksizmal taxikardiya düzgün ritm...

Ürək çatışmazlığının müalicəsində diuretiklərin rolu

Ürək çatışmazlığının müalicəsində diuretiklərin rolu

Ürək çatışmazlığının müalicəsində diuretiklərin rolu Ürək çatışmazlığının müalicəsində diuretiklər öncül yerdə durur.Diuretiklər dehidratasiya yaratmaqdan əlavə mayeni orqanizmdən xaric etmək...

Kəskin leykozun müalicə metodları

Kəskin leykozun müalicə metodları

 Kəskin leykozun müalicə metodları Kəskin leykozun müalicəsində əsas məqsəd xəstənin ömrünün uzadılmasına xidmət edir.Bu,müxtəlif preparatlar vasitəsilə leykoz hüceyrələrinin məhv...