Qeyri-stabil stenokardiya

Qeyri-stabil stenokardiya

Qeyri-stabil stenokardiya. Stenokardiyanın bu formasını kəskin koronar çatışmazlıq, infarktönü vəziyyət və aralıq koronar sindrom da adlandırırlar. Koronar arteriyanın daralması və bunun nəticəsində...

Dabanın, dizin trofik yaraları

Dabanın, dizin trofik yaraları

Dabanın, dizin trofik yaraları. Trofik yara- dərinin qan dövranının pozulması nəticəsində uzun müddət sağalmayan defektidir. Trofik yara sərbəst xəstəlik deyil, trofik yara xroniki arterial...

Trikuspidal stenoz

Trikuspidal stenoz

Trikuspidal stenoz Xəstəlik ən çox qadınlarda rast gəlinir. Trikuspinal stenoz çox zaman revmatik mənşəli olur və adətən ürəyin konbinəedilmiş revmatik qüsurlarının komponentlərindən birini təşkil...

Hipertrofik kardiomiopatiya

Hipertrofik kardiomiopatiya

Hipertrofik kardiomiopatiya Hipertrofik kardiomiopatiya miokardın birincili zədələnməsi olub, sol mədəciyin hipertpofiyası, sol mədəcik ölçülərinin normal qalması, yaxud azalması, diastolik...

Miokard infarktının ağırlaşmaları

Miokard infarktının ağırlaşmaları

 Miokard infarktının ağırlaşmaları Miokard infarktının ağırlaşması bir-neçə faktordan asılıdır. Onlardan ən önəmlisi ürək əzələsinin zədələnmə sahəsinin ölçüsüdür. İkinci faktor isə prosesin...

Ürəyiniz sağlamdırmı? – Gəlin yoxlayaq!

Ürəyiniz sağlamdırmı? – Gəlin yoxlayaq!

Ürəyiniz sağlamdırmı? – Gəlin yoxlayaq!Müasir dünyamızda gərgin iş rejimi, immun sistemin zəif olması, müxtəlif infeksion xəstəliklərin yayılması, insanların əsəb sisteminin pozulması bir çox...

Əsəbilik ürək xəstəliyindəndir? Yoxsa…

Əsəbilik ürək xəstəliyindəndir? Yoxsa…

Əsəbilik ürək xəstəliyindəndir? Yoxsa… Müasir dünyamızda baş verən stresslər, psixi-emosional hadisələr əsəb sistemimizə təsirsiz ötüşmür. Bəs bu qədər gərginliklər ürəyinizə necə, təsir edirmi?...

Hipertonik kriz

Hipertonik kriz

Hipertonik kriz Hipertonik kriz arterial təzyiqin beyin, tac və ya  böyrək qan dövranının pisləşməsi və vegetatıv simptomlarla müşayiət olunan qəfil qalxmasıdır. Bir sözlə hipertonik kriz...

Miokardit

Miokardit

MiokarditMiokardit ürək əzələsinin infeksion-allergik və ya toksiki-allergik, iltihabi xəstəliyidir. Xəstəlik qadınlarda kişilərə nisbətən daha çox rast gəlinir. Miokarditin yaranma səbəbi...

Ürəkdə qüsur – Əlamətlər nəyi bildirir?

Ürəkdə qüsur – Əlamətlər nəyi bildirir?

Ürəkdə qüsur – Əlamətlər nəyi bildirir? Təngnəfəslik – xəstəliyin ilk, erkən simptomlarından biridir. O, kiçik qan dövranında qan durğunluğu və ağciyər hipertenziyası ilə əlaqədar olur. Əvvəl...

Hemosorbsiya nədir?

Hemosorbsiya nədir?

Hemosorbsiya nədir? Qanın xüsusi üsulla hazırlanmış kömürdən keçirilməsi hemosorbsiya adlanır. Bu zaman qandakı müxtəlif toksik maddələri xaric etmək üçün qanı aktivləşdirilmiş kömür olan xüsusi...

B -12 defisitli anemiya

B -12 defisitli anemiya

B -12 defisitli anemiya. Orqanizmdə B-12 (siankobalamin) vitaminin çatışmazlığı B-12 defisitli anemiyaya səbəb olur. Bu da qanyaranmanın pozulmasına, sümük iliyində meqloblastların peyda olmasına,...