Sidiyin osmotik durulaşdırılması və qatılaşdırılması

Sidiyin osmotik durulaşdırılması və qatılaşdırılması

Sidiyin osmotik durulaşdırılması və qatılaşdırılması Sidiyin əmələ gəlməsində və orqanizmin osmotik homeostazın saxlanılmasında sidiyin osmotik qatılaşdırılması və durulaşdırılmasının mühüm...

Sürətli proqressivləşən qlomerulonefrit

Sürətli proqressivləşən qlomerulonefrit

Sürətli proqressivləşən qlomerulonefrit Xəstəlik qlomerulonefritin az rast gəlinən forması olub böyrək çatışmazlığı ilə xarakterizə olunur.Sürətli proqressivləşən qlomerulonefrit infeksiyalardan və...

Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnmələri

Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnmələri

Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnmələri Podaqra zamanı böyrəklərdə baş verən patologiyalar solğun əlamətlərlə gedir.Bu zaman xəstələrdə baş verən dəyişikliklər aşağıdakı şəkildə özünü göstərir: -...

Böyrəklərin amiloiduzu zamanı arterial təzyiq sindromu

Böyrəklərin amiloiduzu zamanı arterial təzyiq sindromu

 Böyrəklərin amiloiduzu zamanı arterial təzyiq sindromu Böyrəklərin amiloidozu zamanı arterial təzyiq əksər hallarda xəstəliyin son mərhələsində meydana çıxır.Böyrəyin başqa xəstəliklərindən...

Disgeziya

Disgeziya

 Disgeziya Disgeziya bağırsaq mötəviyyatının xaricə ifrazının çətinləşməsidir.Bu zaman xəstələrdə tualetə getmək istəyi olur,amma onlar bağırsaqdakı möhtəviyyatı xaricə çıxara bilmirlər.Bunun...

Böyrək axarlarında sekresiyanın pozulması

Böyrək axarlarında sekresiyanın pozulması

Böyrək axarlarında sekresiyanın pozulması Böyrək axarlarının divarında olan epitel hüceyrələrinin sekretor fəaliyyəti yumaqcıqların filtirasiya yolu ilə keçə bilməyən bəzi maddələrin orqanizmdən...

Uremiya

Uremiya

Uremiya Uremiyanın baş verməsinə elektrolit mübadiləsinin pozulması və mübadilə asidozu səbəb ola biir.Uremiyanın bəzi klinik əlamətləri böyrəyin zəifləmiş funksiyalarının dəri,selikli qişalar və...

Böyrəklərin amiladozu

Böyrəklərin amiladozu

 Böyrəklərin amiladozu Böyrəklərin amiladozu sistem xəstəliyin təzahür formasıdır.O özünü orqanizmdə amiladin əmələ gəlməsi və daxili orqanlarda onun yığılması ilə xarakterizə olunan maddələr...

Böyrək şişləri

Böyrək şişləri

 Böyrək şişləri Böyrək şişləri müxtəlif formokoloji struktura malik olub xoş və bədxassəli olmaqla iki yerə ayrılır.Böyrək şişləri arasında ən geniş yayılmışı böyrəyin heceyrəli xərçəngidir.Son...

Böyrək xəstəlikləri zamanı qanın biokimyəvi analizləri

Böyrək xəstəlikləri zamanı qanın biokimyəvi analizləri

 Böyrək xəstəlikləri zamanı qanın biokimyəvi analizləri Böyrəklərin əksər xəstəliklərinin kəskin dövründə və ya onların kəskinləşməsi zamanı periferik qan göstəricilərinin,qanın biokimyəvi...

Böyrək biopsiyasına göstərişlər

Böyrək biopsiyasına göstərişlər

 Böyrək biopsiyasına göstərişlər Böyrəyin biopsiya olunmasına vacib göstərişlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığı xəstəliyinin olmasıdır.Çünki,morfoloji müayinə 70% xəstələrdə diaqnozu və...

Böyrək xəstəlikləri zamanı müayinə üsulları

Böyrək xəstəlikləri zamanı müayinə üsulları

Böyrək xəstəlikləri zamanı müayinə üsulları Böyrək xəstəlikləri zamanı diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün müxtəlif müayinə üsullarından istifadə ediıir. Böyrək arteroqrafiyası Böyrək...