Xroniki intersistal nefrit

Xroniki intersistal nefrit

Xroniki intersistal nefrit qeyri –infeksion xəstəlik olub prosesin ara toxumada lokalizasiyası və böyrək kanalcıqlarının zədələnməsi ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Xəstəlik geniş yayılmışdır,...

Uretrit sidik kanalının divarının iltihabi xəstəliyidir

Uretrit sidik kanalının divarının iltihabi xəstəliyidir

Uretrit sidik kanalının divarının iltihabi xəstəliyidir Etioloyiyası: Uretritlərin yaranmasına qonokok , trixomonas, bakteriya ,virus, kandida göbələyi və s. səbəb olur.  Bundan başqa allergiya,...

Nefroptoz  (böyrək sallanması)

Nefroptoz (böyrək sallanması)

Nefroptoz böyrəklərin sallanması, onun patoloji hərəkətli olmasına deyilir. Bu hal sağ tərəfdə daha çox təsadüf olunur. Patolojiyası həm birtərəfli , həm ikitərəfli ola bilər. Xəstəlik ən çox...

Böyrək vərəmi

Böyrək vərəmi

BÖYRƏK VƏRƏMİ İfrazat sisteminin vərəminin səbəbi vərəm mikrobakteriyalarıdır. PATOGENEZİ Əvvəllər xəstəliyin hemotogen, limfogen və urinogen yolla keçməsi düşünülürdü. İndi isə hemotogen yolun əsas...

Böyrəklərin sadə kistaları.

Böyrəklərin sadə kistaları.

Böyrəklərin sadə kistaları. Böyrəklərin solitar (sadə) kistası böyrəklərin ən müntəzəm təsadüf olunan kistoz xəstəliklərindən sayılır. Kistalar mayeli törəmələr olub, böyrək parenximasını, damarları,...

Böyrək polikistozu

Böyrək polikistozu

BÖYRƏK POLİKİSTOZU. Böyrək polikistozu böyrək toxumasının çoxlu miqdarda müxtəlif ölçülərdə kistalarla əvəz olunması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Bu xəstəlik böyrəyin ən ağır inkişaf...

NEFROTIK SINDROM

NEFROTIK SINDROM

NEFROTIK SINDROM Nefrotik sindromun əlamətləri kompleksi olub, proteinuriya, hipoproteinemiya, hiperxolesterinemiya və ödemlə xarakterizə olunur. Xəstəliyin əmələ gəlməsində immun-iltihabi,...

Böyrək eklampsiyası

Böyrək eklampsiyası

Böyrək eklampsiyası. Böyrək eklampsiyası kəskin qlomerulanefrit və gestoz zamanı, nadir hallarda hamiləliyin son ayında və doğuşdan sonra baş verir. Eklampsiya ödem və mikrosirkulyasiyanın...

Böyrək arterial hipertoniyası

Böyrək arterial hipertoniyası

Böyrək arterial hipertoniyası. Böyrəklərin arterial hipertenziyası böyrəklərin və onların damarlarının xəstəliyi nəticəsində baş verir. Bu xəstəliklərə böyrəklərin diffuz xəstəlikləri və böyrək...

Kəskin böyrək çatışmazlığı

Kəskin böyrək çatışmazlığı

Kəskin böyrək çatışmazlığı. Böyrəklərin funksiyasının qəflətən pozulması kəskin böyrək çatışmazlığı adlanır. Kəskin böyrək çatışmazlığının əmələ gəlməsində bir çox faktorların rolu vardır və bu...

Vazorenal arterial təzyiq

Vazorenal arterial təzyiq

Vazorenal arterial təzyiq. Vazorenal hipertenziyanın baş verməsinin 60-80%-ı  40-50 və ondan böük yaşlı, böyrək və böyrək şaxələrində ateresklerozu olan xəstələrdir. Hipertenziya çox vaxt böyrək...

Feoxromositoma

Feoxromositoma

Feoxromositoma Feoxromositoma böyrəküstü vəzilərin beyin maddəsinin, pressor aminlər sekresiyaedici fəaliyyətə malik xromafin hüceyrələrinin şişidir. Əksər xəstələrdə şiş böyrəküstü vəzinin beyin...