Böyrək xəstəliklərinin fitoterapiyası

Böyrək xəstəliklərinin fitoterapiyası

Böyrək xəstəliklərinin fitoterapiyası. Daxili oqranların başqa xətəlikləri kimi böyrək xəstəlikləri zamanı da dərman bitkilərinin köməyi vasitəsilə bir-çox xəstəliklərin əlamətlərini aradan qaldırmaq...

Xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı pəhriz

Xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı pəhriz

Xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı pəhriz Xroniki böyrək çatışmazlığı xəstələrinə tərtib edilən pəhrizin məqsədi aşağıdakılara xidmət edir: – xəstələrin həyatının qorunmasına – iş qabiliyyətinin...

Böyrəklərdə fosfat daşları

Böyrəklərdə fosfat daşları

Böyrəklərdə fosfat daşları Fosfaturiya. İnsan orqanizmində fosfor üzvi və qeyri-üzvi fosfatlar şəklində təmsil olunur. Qeyri-üzvi fosforun səviyyəsi orqanizmdə 1,0-1,45 mmol/ı-ə bərabərdir. O...

Xroniki böyrək çatışmazlığı xəstələrinin qidalanma rejimi

Xroniki böyrək çatışmazlığı xəstələrinin qidalanma rejimi

Xroniki böyrək çatışmazlığı xəstələrinin qidalanma rejimi. Xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr gün ərzində 6 dəfə, hissə-hissə, eyni vaxtda, eyni miqdarda ərzaq məhsulları ilə...

Doğuşdan sonra böyrək zədələnmələrinin müalicəsi

Doğuşdan sonra böyrək zədələnmələrinin müalicəsi

Doğuşdan sonra böyrək zədələnmələrinin müalicəsi. Hamiləlik zamanı əmələ gələn böyrək zədələnmələri adətən konservativ müalicə üsullarına tabe olmur, müalicə ancaq onun inkişaf tempini azalda bilir....

Böyrək və sidik kisəsi vərəminin klinikası

Böyrək və sidik kisəsi vərəminin klinikası

Böyrək və sidik kisəsi vərəminin klinikası. Böyrək vərəminin xüsusi klinik əlamətləri olmadığına görə onun diaqnozunu qoymaq çətinlik törədir. Əksər hallarda böyrək vərəmi xroniki pielonefritin,...

Böyrəklərdə kalsium daşları

Böyrəklərdə kalsium daşları

Böyrəklərdə kalsium daşları. Hiperkalsiuriya. Böyrək daşlarının 80%-dən çoxunun tərkibində kalsium tapılır. İnsan orqanizmində orta hesabla 120-200 qram kalsium vardır. Normal insanın plazmasındakı...

Böyrəklərdə oksalat duzları

Böyrəklərdə oksalat duzları

Böyrəklərdə oksalat duzları Oksaluriya Oksalat (etakdiol) turşusu ən sadə dikarbon turşusu olub təbabətdə təsadüf olunur. Etakdiol güclü turşu olub anion və protionu dissosasiya edir. Oksalat...

İkitərəfli pielonefrit

İkitərəfli pielonefrit

İkitərəfli pielonefrit. İkitərəfli pielonefritdə xəstəliyin kliniki mənzərəsi iltihabi proseslə yanaşı, böyrək çatışmazlığı əlamətlərindən ibarət olur. İkitərəfli pielonefrit zamanı xəstələrin...

Böyrəyin qan dövranı

Böyrəyin qan dövranı

Böyrəyin qan dövranı. Bədən çəkisinin 1/200 hissəsini təşkil edən böyrəklərdən bir dəqiqə ərzində ürək tərəfindən bədənə vurulan qanın 1/4 hissəsi keçir. Beləliklə böyük qan təhcizatı başqa üzvlərin...

Normal böyrəklər necə olur

Normal böyrəklər necə olur

Normal böyrəklər necə olur? Sağlam  şəxslərdə  USM  zamanı  normal  böyrəklərin  uzunluğu  7,5-12 sm, eni  isə  4,5-6,5 sm, qalınlığı  3,5-5,0...

Böyrəklərin ekskretor funksiyası

Böyrəklərin ekskretor funksiyası

Böyrəklərin ekskretor funksiyası. Bədənin daxili mühitinin daima sabit saxlanılması böyrəklərin hesabına baş verir. Orqanizmdə baş verən bəzi funksiyalar vardır ki, onlar məhz böyrəklərin fəaliyyəti...