Konn sindromu

Konn sindromu

Konn sindromu Konn sindromu böyrəküstü vəzin qabıq madəsinin yumuşacıq zonasının şişidir. Xəstəliyə 30-50 yaşlı adamlarda, ən çox qadınlarda rast gəlinir. Damardaxili mayenin miqdarının və natriumun...

Diabetik nefropatiyanın təbii bitkilərlə müalicəsi

Diabetik nefropatiyanın təbii bitkilərlə müalicəsi

DİABETİK NEFROPATİYANIN TƏBİİ BİTKİLƏRLƏ MÜALİCƏSİ Diabetik nefropatiyanın kompleks müalicəsi zamanı qanda şəkərin səviyyəsini müəyyən qədər tənzim etmək üçün xüsusi bitki yığımından istifadə edilir....

Ölümə səbəb olan böyrək xəstəliyi

Ölümə səbəb olan böyrək xəstəliyi

Ölümə səbəb olan böyrək xəstəliyi. Qudpaşçer sindromu. Qudpasçer sindromu böyrəklərin və ağciyərlərin proqressivləşən autoimmun xəstəliyi olub böyrək yumaqcıqlarının və alveulların kapiliarlarının...

Sidik necə əmələ gəlir?

Sidik necə əmələ gəlir?

Sidik necə əmələ gəlir? Böyrəklərin fəaliyyətinin son nəticəsi mürəkkəb bioloji maye olan sidiyin əmələ gəlməsidir. Onun tərkibi 150 üzvü və qeyri-üzvü kimyəvi maddələrdən ibarətdir. Sidiyin gündəlik...

Hemodializin əhəmiyyəti

Hemodializin əhəmiyyəti

Hemodializin əhəmiyyəti. Hemodializ ilk dəfə heyvanlar üzərində 1913-cü ildə həyata keçirilib və ekperimentin uğurlu nəticələri, prosedurun isanlar üzərində həyata keçirilməsinə bir stimul olub....

Hemodializ

Hemodializ

Hemodializ Hemodializ zamanı qan dializatorun köməyi ilə yarımkeçirici membran vasitəsi ilə təmizlənir. Cihaz cərrah tərəfindən yaradılmış xüsusi damar yoluna xüsusi iynə vasitəsilə punksiya edilərək...

Hemofiltirasiya nədir?

Hemofiltirasiya nədir?

Hemofiltirasiya nədir? Hemofiltirasiya qanın tərkibindən kiçik molekulyar kütləyə malik maddələrin təmizlənməsidir. Əgər kütləli maddələrin sidik cövhərinin, kreatinin, sidik turşusunun klirensi...

Böyrəkköçürmə

Böyrəkköçürmə

Böyrəkköçürmə Xroniki böyrək çatışmazlığının müalicə üsullarından biri də diri donordan və ya meyitdən böyrəyin köçürülməsidir. Amma böyrəkköçürmədən sonra həyatın keyfiyyəti və reablitasiya dərəcəsi...

Hemodializin risk faktorları

Hemodializin risk faktorları

Hemodializin risk faktorları. Bəzi xəstəliklər vardır ki, onlar böyrəklərin fəaliyyətini korlayır və onun süzmək qabiliyyətini zəiflədir. Belə xəstəliklərə şəkərli diabet, yüksək arterial təzyiq,...

Böyrəklərin bəzi kəskin və xroniki xəstəlikəri

Böyrəklərin bəzi kəskin və xroniki xəstəlikəri

Böyrəklərin bəzi kəskin və xroniki xəstəlikəri ölümlə nəticələnə bilir. Sidikdə mikroalbuminlərin olması böyrəklərin zədələnmsinin başlıca əlamətlərindən biridir. Azərbaycanda mikroalbuminlər səbəbli...

Böyrək səbəbli arterial təzyiq

Böyrək səbəbli arterial təzyiq

Böyrək səbəbli arterial təzyiq Böyrək səbəbli arterial təzyiqin olmasının tibbdə renovaskulyator arterial hipertenziya adlanır. Xəstəlik hər iki böyrəyin arterial qanla təchizatının pozulması...

Böyrəklərin təbii vasitələrlə təmizlənməsi

Böyrəklərin təbii vasitələrlə təmizlənməsi

Böyrəklərin təbii vasitələrlə təmizlənməsi. Müasir günümüzdə əhalinin əksər hissəsinin böyrəklərlə bağlı problemləri var. Böyrək xəstəlikləri sırasında birinci yerdə böyrək daşı xəstəliyi durur....