Renoparenximatoz hipertoniya

Renoparenximatoz hipertoniya

Renoparenximatoz hipertoniya Arterial təzyiqin əmələ gəlmə səbəblərindən biri böyrək parenximasının xroniki xəstəlikləridir. Arterial təzyiqin əmələ gəlməsində 50-70% böyrək xəstəliklərinin...

Böyrəklərin strukturu və funksiyaları

Böyrəklərin strukturu və funksiyaları

Böyrəklərin strukturu və funksiyaları. Böyrəklər insanın strukturca ən mürəkkəb və funksiyasına görə ən əhəmiyyətli orqanlarına aiddir. Orqanizmin normal həyat fəaliyyətinin saxlanılmasında onların...

Sidikdə zülalın təyini

Sidikdə zülalın təyini

Sidikdə zülalın təyini Normal halda gün ərzində sidiklə 30-150 mq-a qədər sülül xaric edilir. Hazırda bu miqdarda zülal sidiyin ümumi müayinəsində aparılan keyfiyyət sınaqları ilə aşkar edilmir....

Böyrək xəstələrinin şikayətləri

Böyrək xəstələrinin şikayətləri

Böyrək xəstələrinin şikayətləri. Böyrək xəstəlikləri zamanı xəstələr bel nahiyyəsindən ağrılar, sidik ifrazı aktının və ifraz olunan sidiyin miqdarının, rənginin pozulması, ödemlər, baş ağrıları, baş...

Xroniki böyrək çatışmzlığı

Xroniki böyrək çatışmzlığı

Xroniki böyrək çatışmzlığı. Xroniki böyrək çatışmazlığı simptomokompleks olub, hemostazın pozulması ilə meydana çıxan, nefronların durmadan məhvinə səbəb olan, xroniki, ikitərəfli böyrək xəstəlikləri...

Periton dializi

Periton dializi

Periton dializi. Bədənin təmizlənmə prosesində böyrəklərlə yanaşı başqa orqanlar da iştirak edir. Belə orqanlar arasında qarın boşluğu orqanları və periton daxildir. Bəzi halda böyrək əvəzedici...

Böyrək çatışmazlığı zamanı daxili orqanların vəziyyəti

Böyrək çatışmazlığı zamanı daxili orqanların vəziyyəti

Böyrək çatışmazlığı zamanı daxili orqanların vəziyyəti Böyrək çatışmazlığı xəstələrində aşağıdakı ümumi əlamətlər özünü göstərir: – baş ağrıları – baş gicəllənmə – süstlük – ürəkbulanma – öyümə –...

Böyrəkdaşı xəstəliyinin əlamətləri

Böyrəkdaşı xəstəliyinin əlamətləri

Böyrəkdaşı xəstəliyinin əlamətləri. Böyrəkdaşı xəstəliyinin əsas əlamətləri aşağıdakılardır: – böyrək sancısı – hematuriya – piuriya – kiçik daşların öz-özünə düşməsi. Xəstəliyin gedişində sancıların...

Revmatizm zamanı böyrək zədələnmələri

Revmatizm zamanı böyrək zədələnmələri

Revmatizm zamanı böyrək zədələnmələri. Orqanizmdə baş verən revmatik proses 5% halda böyrəklərin zədələnməsi ilə baş verir. Bu zaman böyrək zədələnməsi vaskulit formasında müşahidə olunur....

Kəskin intersistal nefrit

Kəskin intersistal nefrit

Kəskin intersistal nefrit bütün yaş qrupu olan adamlarda rast gəlinir. Xəstəlik müxtəlif səbəblərdən əmələ gələ bilir. Ən çox dərman qəbulu zamanı baş verir. Kəskin intersistal nefritin əmələ...

Böyrəyin müxtəlif xəstəlikləri

Böyrəyin müxtəlif xəstəlikləri

Böyrəyin müxtəlif xəstəlikləri. Böyrək vərəmi. Məhdud detruktiv proseslər (papillit) zamanı ancaq kirəcləşmə olduqda müayinələr patoloji prosesləri aşkar edə bilir. Fibroz-kavernoz vərəmdə kaverna...

Böyrək donorunun seçilməsi və hazırlanması

Böyrək donorunun seçilməsi və hazırlanması

Böyrək donorunun seçilməsi və hazırlanması. Böyrək transplantasiyasının həyata keçirilməsi üçün xəstələr siyahıya alınır və donor üçün namizədlər gözlənilir. Transplatasiya üçün aşağıdakılar donor...