Böyrəklərdən maddələrin nəqli

Böyrəklərdən maddələrin nəqli

 Böyrəklərdən maddələrin nəqli Müasir təsəvvürlərə görə maddələrin böyrək kanalcıqlarından aktiv nəqli daşıyıcıların köməyi ilə baş verir.Belə ki,daşıyıcılar nəql olunan maddələrlə müvəqqəti...

Böyrək xəstəlikləri zamanı ultrasəs dopleroqrafiyası

Böyrək xəstəlikləri zamanı ultrasəs dopleroqrafiyası

  Böyrək xəstəlikləri zamanı ultrasəs dopleroqrafiyası. Bu metod 1842-ci ildə İsveçrə alimi İ.Doppler tərəfindən kəşf edilmiş və onun şərəfinə ad almış fiziki fenomenə əsaslanır. Doppler effekti...

Ağrılı sidik ifrazı - İntersistal sistit

Ağrılı sidik ifrazı - İntersistal sistit

Ağrılı sidik ifrazı - İntersistal sistit. Ağrılı sidik ifrazı adətən intersistal sistit xəstəliyində müşahidə edilir. Xəstəliyə diaqnozun qoyulması və sistit olmasının təsdiq olunması, ağrı...

Diabetik nefropatiya

Diabetik nefropatiya

Diabetik nefropatiya Nefropatiya –böyrəklərin funksiyası ilə əlaqədar olan xəstəlikdir. Ümumi məlumatlar. Şəkərli diabetdə nefropatiya böyrək damarlarının zədələnməsi nəticəsində meydana gəlir....

BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİ

BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİ

Böyrəkdaşı xəstəliyi böyrəklərin kasacıq ləyən sistemində daşların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir.Bu xəstəlik bədəndə baş verən pozğunluqların bir növ təzahürüdür.Azərbaycan ərazisi...

QLOMERULONEFRİT

QLOMERULONEFRİT

Diffuz qlomerulonefrit-böyrəklərin infeksion-allergik.immunokompleks xəstəliyi olub əsasən böyrək yumaqcıqlarının kapilyarlarının zədələnməsi ilə müşayət olunur.Kliniki gedişinə görə aşağıdanı...

Pielonefrit

Pielonefrit

PİELONEFRİT.Pielonefrit böyrək ləyəni və kasacıqlarının,böyrək parenximasının,xüsusən ara toxumanın qeyri spesifik iltihabi xəstəliyidir.Xəstəlik ən çox uşaq yaşlarında təsadüf olunur.Yaşlılarda isə...

Sidik yollarının infeksiyası

Sidik yollarının infeksiyası

SİDİK YOLLARININ İNFEKSİYASI Sidik yollarının infeksiyası geniş yayılmış bakterial infeksiya olub ümumi iltihabi xəstəliklər arasında , xüsusilə də seksual aktiv qadınlar arasında daha çox...

Xroniki qlomerulonefrit

Xroniki qlomerulonefrit

Xroniki qlomerulonefrit geniş yayılmış böyrək xəstəliklərindəndir. Bu xəstəlik kişilər arasında daha çox yayılıb ETİOLOGİYASI: Bu xəstəlik vaxtında düzgün müalicə olunmamış kəskin qlomerulonefritin...

Sistit

Sistit

SİSTİT Sistit sidik kisəsinin selikli qişasının və ümumiyyətlə digər qişalarının bu prosesə cəlb olunması ilə baş verən iltihabi xəstəliyidir. ETİOLOGİYSI VƏ PATOGENEZİ: Xəstəlik mikroblar, viruslar,...

Böyrək daşı

Böyrək daşı

BÖYRƏKDAŞI DİATEZİ Orqanizmdə purin əsaslarının məhsulu sidik turşusudur. Əsas etibarıilə o qara ciyərdə nukleotidlərin parçalanmasından, oksipurinlərin oksidləşməsindən əmələ gəlir. Endogen sidik...

Fimoz

Fimoz

Fimoz pülüyün xarici dəliyinin dar olmasıdır. Fimoz zamanı pülük geri çəkilmədiyi üçün cinsiyyət orqanının başı görünmür. Xəstəlik anadangəlmə və qazanılma olur. Anadangəlmə fimozlarda uşaqlarda...