ÜRƏK REVMATİZMİ

ÜRƏK REVMATİZMİ

ÜRƏK REVMATİZMİ Ürək revmatizmi iltihabi xəstəlik olub, ürək qapaqlarında və qapaqların quruluşunda destruktasiya ilə müşyət olunan xəstəlikdir. Xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb stafilokokklar,...

TROMBƏLEYHİNƏ TƏBİİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİ

TROMBƏLEYHİNƏ TƏBİİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİ

TROMBƏLEYHİNƏ TƏBİİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİ. Damarlarda qanın laxtalanma qabiliyyətinin artması bəzi daxili orqanlarda oksigen azlığına səbəb olur. Qanın laxtalanma qabiliyyətinin artması qan damarlarında...

Stenokardiya.

Stenokardiya.

STENOKARDIYA. Stenokardiya – miokardın oksigenə olan təlabatı ilə onun oksigenlə təhcizatı arasında tarazlığın pozulması nəticəsində əmələ gələn miokardın işemik xəstəliyidir. Xəstəlik döş qəfəsində...

Angiopatiyalar

Angiopatiyalar

Angiopatiyalar hüceyrədaxili damar divarının anadangəlmə ptologiyası və ya damar divarının immunoallergik və ya infeksion–toksik təsiri nəticəsində meydana gələn xəstəlikdir. Bu xəstəlikdə damar...

Anemiyanın növləri

Anemiyanın növləri

ANEMİYANIN NÖVLƏRİ Anemiya-hemoqlobinin qanın vahid həcmində miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir.Anemiya bir neçə səbəbdən baş verir.Onun baş vermə səbəblərindən biri də orqanizmdə...

Hemofiliya

Hemofiliya

Hemofiliya hemorragik diatezlərdən biri olub tibbə qədim zamanlardan məlumdur. Xəstəlik irsən keçən ,cinslə bağlı bir xəstəlikdir.VIII və IX faktorların sintezinə cavabdeh olan genlər X xromosomunda...

Eritemiya

Eritemiya

Eritermiya mieloproliferativ xəstəlik olub,xronik,xoşxassəli leykozdur ki,bu zaman eritpositlərin , habelə neyrofil leykositlərin və trombositlərin yüksək miqdarda əmələ gəlməsi müşahidə olunur.Şişin...

Sağ artioventrkulyar dəliyinin stenozu

Sağ artioventrkulyar dəliyinin stenozu

SAĞ ARTİOVENTRKULYAR DƏLİYİN STENOZUTRİKUSPİDAL STENOZ Bu kliniki praktikada az rast gəlinən ürək qüsurlarından biridir. Qadınlarda kişilərə nisbətən daha çox rast gəlir.Trikuspridal stenoz çox zaman...

Ürəyin işemik (koronar) xəstəliyi

Ürəyin işemik (koronar) xəstəliyi

  Ürəyin işemik xəstəliyi dünyanın bütün ölkələrində geniş yayılmışdır və yayılmaqdadır.Kişilərdə qadınlara nisbətən daha çox rast gəlinir.Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına çörə hər...

Ürəyin əsas funksiyaları

Ürəyin əsas funksiyaları

Ürək ritminin və keçiciriyilinin pozğunluqları avtomatizm,oyanıcıliıq,və keçicirilik funksuyalarının dəyişməsi nəticəsində meydana çıxır. AVTOMATİZM FUNKSİYASI Xarici qıcıqların olmadığı halda ürəyin...

Ürək astması

Ürək astması

MİOKARD İNFARKTININ ERKƏN AĞIRLAŞMALARI Ürək astması xəstələrdə təngnəfəslik, sürətlənmiş tənəffüslə müşayiət olunan, dözülməz boğulma ilə xarakterizə olunur. Xəstə uzana bilmir, özünə raharlıq...

SİMPTOMATİK ARTERİAL HİPERTONİYA VƏ YA HİPERTENZİYA

SİMPTOMATİK ARTERİAL HİPERTONİYA VƏ YA HİPERTENZİYA

Müxtəlif xəstəliklərin əlaməti kimimeydana çıxan arterial hipertenziyalar ikincili və ya simptomatik hipertenziya adlanırş Papogenezi: Simptomatik hipertenziyaların inkişaf mexanizminin hər bir...