Yarımkəskin nekrotik mielit

Yarımkəskin nekrotik mielit

 Yarımkəskin nekrotik mielit Bu zaman iltihabi proses daha çox onurğa beyinin aşağı döş şöbəsində yerləşir.Müayinə zamanı beyinin yoluxmuş şöbəsi şişkin və hiperemiyalı olur.Daha ağır hallarda...

Kəskin dağınıq ensefalomielit

Kəskin dağınıq ensefalomielit

 Kəskin dağınıq ensefalomielit Kəskin dağınıq ensefalomielit sinir sisteminin yoluxucu-allergik xəstəliyidir. Xəst'liyin törədicisinin neyroprop viruslardır.Virisin orqanizmə əsas daxil olma...

Gecikmiş neyrosifilis

Gecikmiş neyrosifilis

 Gecikmiş neyrosifilis Gecikmiş neyrosiflisin kliniki əlamətləri xəstəliyə yoluxduqdan 7-8 il sonra meydana çıxmağa başlayır və sifilisin gedişinin üçüncü mərhələsinə bənzəyir. Bu zaman...

Baş beyin absesləri

Baş beyin absesləri

 Baş beyin absesləri Baş beyin abseslərinin beyin maddəsində məhdud toplanmasıdır.Beyin absesləri daha çox beyindaxili,az hallarda isə epidural və ya subdural olaraq rast gəlinir. Xəstəliyin...

Dizcik düyününün nevralgiyası

Dizcik düyününün nevralgiyası

 Dizcik düyününün nevralgiyası Xəstəliyin törədicisi virusdur.Dizcik düyünü nevralgiyası üçün xarakterik olan 3 xüsusiyyət var: - ağrı - herpetik səpgilər - düyünün innervasiya sahəsində...

Dil-udlaq sinirinin nevralgiyası

Dil-udlaq sinirinin nevralgiyası

 Dil-udlaq sinirinin nevralgiyası Dil-udlaq sinirinin nevralgiyasına üçlü sinirin nevralgiyasından 100 dəfə çox rast gəlinir.Xəstəliyə ən çox 40 yaşdan yuxarı adamlarda rast gəlinir.Xəstəliyin 2...

Dismetobolik polinevropatiyalar

Dismetobolik polinevropatiyalar

 Dismetobolik polinevropatiyalar Dismetobolik polinevropatiyalar dedikdə aşağıdakı səbəbdən baş verən polinevropatiyalar nəzərdə tutulur: * vitamin çatışmazlığı səbəbindən * mədə-bağırsaq...

Toksik polinevropatiyalar

Toksik polinevropatiyalar

Toksik polinevropatiyalar Toksik polinevropatiyaların patogenezində fermentativ metobolik pozulmalar,damar mənşəli amillər və immunoallergik mexanizmlərin rolu böyükdür.Toksik polionevropatiyaların...

Sirinqomieliya

Sirinqomieliya

 Sirinqomieliya Sirinqomieliya onurğa beyinin mərkəzi hissəsində və çox zaman uzunsov beyində uzununa boşluqların olması ilə xarakterizə olunan xroniki xəstəlikdir. Xəstəlik onurğa beyinin aşağı...

Mil sinirinin nevropatiyası

Mil sinirinin nevropatiyası

 Mil sinirinin nevropatiyası Yuxarı ətrafın sinirləri arasında mil siniri digər sinirlərə nisbətən daha tez-tez zədələnir. Mil sinirinin zədələnməsi xəstə bərk yataqda,əllərini başının və ya...

Parsial epilepsiya tutmaları

Parsial epilepsiya tutmaları

  Parsial epilepsiya tutmaları Parisal epilepsiya tutmaları zamanı epilepsiya ocağı beyin qabığında yerləşir. Bu zaman prosesə beyinin bir hissəsi qoşulur,ancaq tutmalar zamanı qabıqaltı...

Epileptik status

Epileptik status

Epileptik status Epileptik status uzunmüddətli epilepsiya tutmasının baş verməsidir.Bu bəzən 30 dəqiqədən artıq bir müddətdə baş verən tutmalardır.Epileptik status zamanı şüur tam bərpa olunmamış...