Hiperkinezlər

Hiperkinezlər

 Hiperkinezlər Skelet əzələlərinin qeyri-iradi hərəkətləri hiperkinez adlanır. Bu zaman bədənin müxtəlif hissələri məcburi surətdə mürəkkəb və qeyri-adi konfiqurasiyalı hərəkətlər...

Hərəkət koordinasiyasının pozulması

Hərəkət koordinasiyasının pozulması

Hərəkət koordinasiyasının pozulması Ataksiya Beyincik qabığının hərəki zonaları,görmə qabarı,beyin kötüyü,labirint və beyin qabığının arxa buynuzları sümük-əzələ sisteminin reseptorlarından,gözdən və...

Hissiyyat pozulmaları

Hissiyyat pozulmaları

Hissiyyat pozulmaları Dəridən,əzələlərdən,sümük-oynaq sistemindən və daxili orqanlardan mərkəzi sinir sisteminə verilən impulslar 3 qrupa bölünür: * eksteroseptiv * proprioseptiv * interoseptiv...

Bazu, kürək və üz əzələlərinin atrofiyası

Bazu, kürək və üz əzələlərinin atrofiyası

Bazu, kürək və üz əzələlərinin atrofiyası Əzələ atrofiyasının bu forması 10-20 yaşlı gənclərdə baş verir.Bu zaman əzələ zəifliyi və atrofiyalar üzün mimik əzələlərində,kürəklərdə,çiyinlərdə baş verir...

Ağıl zəifliyi - Demensiya

Ağıl zəifliyi - Demensiya

Ağıl zəifliyi Demensiya Demensiya insan təfəkkürünün və intellektinin çatışmazlığıdır. Bu çatışmazlıq beyinin müxtəlif zədələnmələri səbəbdən baş verə bilir. Bu səbəblərə aiddir: - beyinin iltihabi...

Dağınıq skleroz

Dağınıq skleroz

Dağınıq skleroz (lat. sclerosis disseminata) — sinir sisteminin iltihabi xəstəliyi olub , baş və onurğa beynində sinir hüceyrələrinin örtük qişasının zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Bu zədələnmə...

İynə insult şübhəsi zamanı sizin köməyinizə çata bilər

İynə insult şübhəsi zamanı sizin köməyinizə çata bilər

İynə insult şübhəsi zamanı sizin köməyinizə çata bilər. İnsult beyin damarlarının patologiyası səbəbli meydana çıxır. Bu zaman ətrafların kapillyarlarında da müxtəlif patologiyalara rast gəlmək olur....

Sinir sisteminin orqanizmdə rolu

Sinir sisteminin orqanizmdə rolu

Sinir sisteminin orqanizmdə rolu. Orqanizmin fizioloji funksiyalarının tənzimində və həyat fəaliyyətinin təmin edilməsində sinir sisteminin mühüm rolu vardır. Sinir sistemində baş verən dəyişikliklər...

Dirsək sinirinin nevriti

Dirsək sinirinin nevriti

Dirsək sinirinin nevriti. Dirsək sinirinin nevriti bazu kələfinin sinirlərinin zədələnmələri sırasında rast gəlmə tezliyinə görə ikinci yerdə durur. Patologiyaya ən çox dəzgaha, stola və başqa...

Qarışıq serebral piylənmə

Qarışıq serebral piylənmə

Qarışıq serebral piylənmə. Hipotalamik disfunksiyalar zamanı kifayət qədər tez-tez baş verən pylənmələrdir. Bu tipli piylənmələr özündə İtesnko Kuşinq sindromu və adipozogenital distrofiyanın...

İflicin bizə xəbərdarlığının 8 əlaməti

İflicin bizə xəbərdarlığının 8 əlaməti

İflicin bizə xəbərdarlığının 8 əlaməti. Orqanizmimiz bizə iflicin 8 əlamətini əvvəlcədən bildirir. Belə ki, bu əlamətlərin bizdə olması gələcəkdə iflic ola bilməmiz şübhəsini təsdiqləyir. Aparılan...

Üzün proqressiv hemiatrofiyası

Üzün proqressiv hemiatrofiyası

Üzün proqressiv hemiatrofiyası Bu üzün yarısının bütün toxumalarının tədrici atrofiyasıdır. Xəstəliyin əmələ gəlməsinin əsil səbəbi tibbə məlum deyil. Bəzən səbəb kimi aşağıdakılar göstərilir: – üzün...