Diabetik Polinevropatiya.

Diabetik Polinevropatiya.

DİABETİK POLİNEVROPATİYA Bu xəstəlik şəkərli diabetdən əziyyət çəkən şəxslərdə inkişaf edir. Polinevropatiya şəkərli diabetin ilk təzahürü ola bilər və xəstəliyin başlanmasından uzun müddət sonra...

Kəkələmə

Kəkələmə

Kəkələmə Kəkələmə nitqin pozulmasıdır ki, bu zaman belə adam səsləri uzadır və ya bir neçə dəfə təkrar edir. Səbəbləri: Aıimlər kəkələmənin 3 əsas səbəbini qeyd edirlər: Birinci səbəb – məlumdur ki,...

Miqren

Miqren

Miqren. Miqren – baş beyin damarlarının sıxılması səbəbindən yaranan xəstəlikdir. Səbəbləri: Səbəbləri tam aydınlaşmayıb. Miqren daha çox irsiyyətində bu xəstəlik olan cavan qadınlarda rast gəlinir....

Parkinson xəstəliyi

Parkinson xəstəliyi

PARKİNSON XƏSTƏLİYİ Xəstəliyin klinikasını Ceyms Parkinson təsvir etmiş və onu “əsmə iflici” deyə adlandırmışdır. Kişilərdə qadınlara nisbətən daha çox rast gəlinən əsmə ilə müşayət olunan...

Onurğa osteoxondrozunun nevroloji fəsadları

Onurğa osteoxondrozunun nevroloji fəsadları

Onurğa osteoxondrozunun nevroloji fəsadları. Onurğanın nevroloji pozulmaları ilə müşayət olunan zədələnmələrin içərisində osteoxondroz daha tez-tez rast gəlinir. Onurğanın osteoxondrozu fəqərəarası...

Kəllədaxili təzyiq

Kəllədaxili təzyiq

Kəllədaxili təzyiq – Serebral hipertenziya Serebral hipertenziya və ya kəllədaxili təzyiqin artması sindromu baş beynin və onun qişalarının zədələnməsi nəticəsində meydana çıxan kritik vəziyyətdir....

BEYIN QAN DÖVRANININ POZULMALARI

BEYIN QAN DÖVRANININ POZULMALARI

BEYIN QAN DÖVRANININ POZULMALARI Beyinin ocaq siptomları bir sutkadan artıq davam edərsə bu beyin insultunun olduğunu göstərir. Etiologiyası: İşemik insult atereskleroz, hipertoniya xəstəliyi,...

EPİLEPSİYA

EPİLEPSİYA

EPİLEPSİYA Epilepsiya -yunanca “epilambano” sözündən götürulub, mənası “tuturam” deməkdir. Epilepsiya baş beynin çoxsəbəbli xroniki xəstəliyi olub, neyronların həddən artıq qıcıqlanması nəticəsində...

Sinir xəstəlikləri

Sinir xəstəlikləri

Onurğa osteoxondrozunun nevroloji fəsadları. Onurğanın nevroloji pozulmaları ilə müşayət olunan zədələnmələrin içərisində osteoxondroz daha tez-tez rast gəlinir. Onurğanın osteoxondrozu fəqərəarası...

Beyin absesi

Beyin absesi

Beyin absesi. Beyin absesi beyin içərisində yerləşmiş və birləşdirici toxuma kapsulu ilə əhatə olunmuş məhəlli irinləmədən ibarətdir. Səbəbləri: Beyin absesi çox vaxt kəllə travmasından, daxili və...

Nevroz

Nevroz

Nevroz – insanın emosional , funksional pozğunluqlarala təzahür edən psixogen xəstəliyidir. Xəstəlik şəxsiyyətin xüsusiyyətləri və psixoloji müdafiə mexanizmlərinin çatışmazlığı fonunda özünü...

Sistiserkoz

Sistiserkoz

DONUZ SOLİTÖRÜ Sistiserkoz sinir sistemiin parazitar xəstəliyi olub ,donuz solitörü yumurtalarının mədə-bağırsaq yoluna düşməsi nəticəsində baş verir. Sistiserkozun insanda daha çox baş beyin, göz və...