Epileptik tutmaların növləri və differensial diaqnozu

Epileptik tutmaların növləri və differensial diaqnozu

Epileptik tutmaların növləri və differensial diaqnozu Diaqnozun qoyuluşu və müalicə zamanı generalizə olunmuş epilepsiya tutmalarını isterik tutmalardan və bayılmaların qıcolma formalarından ayırmaq...

Epilepsiyanın müalicəsi

Epilepsiyanın müalicəsi

Epilepsiyanın müalicəsi Epilepsiyanın müalicəsinın konsepsiyası aşağıdakılara əsaslanır: - müəyyən rejimə əməl olunmasına - psixoterapiyadan - dərman müalicəsindən - əmək fəaliyyətinin düzgün...

Epileptik status

Epileptik status

Epileptik status Epileptik status uzunmüddətli epilepsiya tutmasının baş verməsidir.Bu bəzən 30 dəqiqədən artıq bir müddətdə baş verən tutmalardır.Epileptik status zamanı şüur tam bərpa olunmamış...

Vegetativ pozulmalar

Vegetativ pozulmalar

  Vegetativ pozulmalar Vegetativ pozulmalar aşağıdakı şəkildə özünü göstərir. Simpatik-adrenal böhranlar . Bu özünü döş qəfəsi və baş nahiyəsində xoşagəlməz hisslər,ürək döyünməsi,arterial...

Əgər başınız  ağrıyırsa  MÜTLƏQ OXUYUN!

Əgər başınız ağrıyırsa MÜTLƏQ OXUYUN!

 Baş ağrıları hər birimizi vaxtaşırı narahat edir. Lakin bilmək vacibdir ki, baş ağrıları müxtəlif cür olur və fərqli səbəblərdən dolayı yaranır.Bəs adi yorğunluq ilə orqanizmin həyəcanlı...

Sinir liflərinin nəqletmə qabiliyyətinin pozulması

Sinir liflərinin nəqletmə qabiliyyətinin pozulması

Sinir liflərinin nəqletmə qabiliyyətinin pozulması Sinir liflərinin zədələnməsinin əsas əlaməti qıcıqların nəql edilməsinin pozulmasıdır.Sinir liflərinin kəsilməsi,çapıq və ya şiş toxumasının onları...

Denervasiya sindromu

Denervasiya sindromu

Denervasiya sindromu Orqan və toxumaların sinirdən məhrum edilməsi ilə əlaqədar olan dəyişikliklər denervasiya sindromu adlanır.Denervasiya 2 yolla yarana bilir: - anatomik - kimyəvi Anatomik...

Deafferentasiya sindromu

Deafferentasiya sindromu

Deafferentasiya sindromu Hissi sinirlər vasitəsilə mərkəzi sinir sisteminə gələn impulsların kəsilməsi deafferentasiya adlanır.Deaffertasiya hissiyyatın itirilməsi ilə nəticələnir.Heyvanlar üzərində...

Patoloji immun fenomenləri

Patoloji immun fenomenləri

 Patoloji immun fenomenləri Beyində əsas sinir mərkəzləri arasında olan qarşılıqlı münasibətlərin pozulmasına sistem patologiyası deyilir.Bu münasibətlərin pozulması ilə baş verən dəyişikliklərə...

Patoloji reflekslər

Patoloji reflekslər

Patoloji reflekslər Patoloji reflekslər sinir sisteminin zədələnməsi zamanı meydana çıxır və orqanizmin ətraf mühitə uyğunlaşmasına mənfi təsir göstəririlər.Mərkəzi sinir sistrminin reflektor...

Hərəki funksiyanın itirilməsi

Hərəki funksiyanın itirilməsi

 Hərəki funksiyanın itirilməsi Skelet əzələlərinin tonusu və yığılması onurğa beyinin öz buynuzlarında yerləşən hərəki neyronların oyanma qabiliyyəti ilə əlaqədardır.Baş beyində yerləşən hərəki...

Mərkəzi iflic və parezlər

Mərkəzi iflic və parezlər

Mərkəzi iflic və parezlər Bu patoliji vəziyyət beyin qabığında yerləşən hərəki neyronların və ya onların piramid yollardan keçən aksonlarının zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir.Xəstəlik aşağıdakı...