Meningit

Meningit

Meningit –baş beyin və onurğa beyni qişalarının iltihabıdır.Leptomeningıtlər beyinin yumşaq və hörümçək toruna bənzər qişalarının iltihabı, paxemeningitlər isə sərt beyin qişasının iltihabı...

Beyin insultu-işemik insult

Beyin insultu-işemik insult

Beyin insultu-işemik insult ETİOLOGİYASI: İşemik insultların əsas etioliji səbəbinə ateroskleroz,arterial təzyiq və onların birlikdə olması,eləcə də qanın laxtalanma qabiliyyətini artıran və onun...

Üçlü sinirin nevralgiyası

Üçlü sinirin nevralgiyası

ÜÇLÜ SİNİRİN NEVRALGİYASI Nevralgiya sinirin periferik hissəsinin zədələnməsi,qıcolması ilə təzahür edən xəstəlikdir. Üçlü sinirin nevralgiyası nevrotik xəstəliklər içərisində daha çox yayılmış, ən...

Dağınıq skleroz

Dağınıq skleroz

Dağınıq skleroz Dağınıq skreloz sinir sisteminin xroniki mielinsizləşmə xəstəliklərindəndir. Xəstəlik remissiyalarla cərəyan edib , mərkəzi sinir sistemində çox məhəlli pozğunluqlar yaradır. Ilk...

Qıcolma

Qıcolma

QICOLMA Qıcolma orqanizmdə sərbəst xəstəlik kimi baş vermir, o hansısa bir xəstəliyin əlaməti kimi təzahür edir.Adətən qıcolmalar əsəb sisteminin xəstəlikləri zamanı baş verir.Bu xəstəliklərə...

Kəllədaxili təzyiq

Kəllədaxili təzyiq

Kəllədaxili təzyiq Kəllədaxili təzyiq kəllənin daxilində təzyiqin patoloji yüksəlməsi ilə müşayiət olunur.Bu vəziyyət daha çox kişilərdə müxtəlif xəstəliklərlə əlaqədar olur. Kəllədaxili təzyiq...

Sinir sistemi

Sinir sistemi

Heyvanlar təkamül etdikcə onlarda qıcığa qarşı əmələ gələn reaksiyalar mürəkkəbləşmiş və nəticədə həmin reaksiyaları icra edən və orqanizmin fəaliyyətini qaydaya salan xüsusi elementlər meydana...