BAZU KƏLƏFİNİN ZƏDƏLƏNMƏSİ

BAZU KƏLƏFİNİN ZƏDƏLƏNMƏSİ

BAZU KƏLƏFİNİN ZƏDƏLƏNMƏSİ. Bazu kələfifinin zədələnmələri bazu sümüyünün başının çıxması zamanı, bıçaq yarsı zamanı, əllərin uzun müddət başın altına qoyulu vəziyyətdə yatmalar zamanı baş verir....

BOYUN OSTEOXONDROZU

BOYUN OSTEOXONDROZU

BOYUN OSTEOXONDROZU Xəstəliyin əsas əlaməti sancılar formasında kəskin boyun ağrılarıdır. Ağrı qıcıqlarının mənbəyi fibroz toxumaların zədələnmiş reseptorları, eləcə də boyun əzələlərinin tonik...

İRİNLİ MENİNGİTLƏR

İRİNLİ MENİNGİTLƏR

İRİNLİ MENİNGİTLƏR. Xəstəlik qrammənfi diplokokk – meninqokokklar tərəfindən törədilir. Xəstəlik damcı və kontakt yolu vasitəsilə yoluxur. Giriş qapısı əsnəyin və burun udlağın selikli qişasıdır....

VƏRƏM MENİNGİTİ

VƏRƏM MENİNGİTİ

İRİNLİ MENİNGİTLƏR. Xəstəlik qrammənfi diplokokk – meninqokokklar tərəfindən törədilir. Xəstəlik damcı və kontakt yolu vasitəsilə yoluxur. Giriş qapısı əsnəyin və burun udlağın selikli qişasıdır....

SUBARAXNOİDAL QANSIZMA

SUBARAXNOİDAL QANSIZMA

SUBARAXNOİDAL QANSIZMA. Çox vaxt beyin əsası damarlarının anevrizmalarının partlaması nəticəsində, nadir hallarda hipertoniya xəstəliyi, beyin damarlarının aterosklerozu və ya digər damar...

Sinir sisteminin damar xəstəlikləri

Sinir sisteminin damar xəstəlikləri

Sinir sisteminin damar xəstəlikləri Sinir sisteminin damar xəstəlikləri ölümün və əlilliyin ən çox rast gəlinən səbəblərindən biridir. Beyin qan dövranının fizioloji mahiyyəti sistem arterial...

İnsult

İnsult

İnsult Böyük adamlarda beynin işləməsinin pozulmasına səbəb olur Ümumi məlumat: İnsult zamanı beynin müəyyən hissəsində qan dövranı azalır və ya dayanır. 2 tipi ayırd edilir – İşemik insult zamanı...

SİNİR SİSTEMİNİN SİFİLİSİ

SİNİR SİSTEMİNİN SİFİLİSİ

SİNİR SİSTEMİNİN SİFİLİSİ. Sinir sisteminin sifilisi orqanizmin solğun spiroxetlərlə yoluxması nəticəsində baş verir. Sinir sisteminin sifilis xəstəliyinə 10% hallarda rast gəlinir. Müasir dövrdə...

Yuxusuzluq

Yuxusuzluq

Yuxusuzluq. Yuxusuzluq – nəinki pis yatmaq, tam yatmamaq, yuxuya çətin getmək deməkdir. Yuxusuzluq və ya yuxunun pozulması hamının başına gələ bilən problemdir. Səbəbləri: – Münasib olmayan şərait,...

Mielit

Mielit

MIELIT. Mielit onurğa beyinin həm ağ, həm də boz maddəsinin böyük bür sahədə zədələyən iltihabi prosesidir. Bir neçə seqmentlə məhtudlaşan xəstəliyə köndələn mielit deyilir. Mielit zamanı zədələnmə...

Alsheymer xəstəliyi

Alsheymer xəstəliyi

Alsheymer xəstəliyi – mərkəzi sinir sisteminin müalicə olunmayan degenerativ xəstəliyidir. Bu xəstəlik tədricən əqli qabiliyyətin ( yaddaş, nitq, məntiqi düşüncə) itməsi ilə xarakterizə olunur, ən...

Onurğa beynin damar xəstəlikləri

Onurğa beynin damar xəstəlikləri

ONURĞA BEYNİN DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ. Onurğa beynin qan dövranının pozulmasına aşağıdakılar səbəb olur: 1. Onurğa beyin damarlarının birincili zədələnmləri – bu zədələnmələrə aortadan çıxan onurğa beyin...