Sirinqomieliya

  • Müəllif: redaktr
  • Tarix: 30 yanvar 2017
  • Baxış sayı: 2 909
  • 0 rəy

 Sirinqomieliya
Sirinqomieliya onurğa beyinin mərkəzi hissəsində və çox zaman uzunsov beyində uzununa boşluqların olması ilə xarakterizə olunan xroniki xəstəlikdir.
Xəstəlik onurğa beyinin aşağı boyun və yuxarı döş şöbələrində baş verən tipik dəyişikliklərlə müşahidə edilir.Bəzi hallarda patoloji proses uzunsov beyinə də yayıla bilir.
Patologiya nəticəsində onurğa beyinin zədələnmiş şöbəsi genişlənir.Bəzi hallarda isə genişlənmənin uzunsov böyüməsi qeyd edilir.Bu zaman sümüklərin eroziyası baş verir.Müayinə zamanı boşluğun möhtəviyyatı onurğa beyinin mayesi ilə eyni olur.
Sirinqomieliyanın əmələ gəlməsinə aşağıdakılar səbəb ola bilir:
- beyin tikişlərinin formalaşmasının qüsuru
- onurğa beyinin zədələnməsi
- araxnoidit
- irinli və vərəm mənşəli meningit
- spinal anesteziyanın fəsadları
- subaraxnodial qansızmalar
Ümumiyyətlə istər birləşən,istərsə də birləşməyən sirinqomieliyaların boşluqları adətən boyun-döş nahiyəsində yerləşir.Yalnız intramedullyar şişlərin kistaları onurğa beyinin istənilən bölgəsində yerləşə bilir.
Xəstəlik ailəvi xarakter daşıyır.Xəstəliyə ən çox 25-40 yaşlarında kişilər arasında rast gəlinir.
Xəstəlik tədricən başlayır,xəstələrdə öskürək,asqıraq,fiziki gərginlik meydana gəlir.Xəstəlik zamanı arıqlama,biləyin əzələlərinin zəifliyi və hissiyyatın itirilməısi baş verir.Nadir hallarda ağrı və trofik zədələnmələr də xəstəliyin ilkin əlamətlərindən sayılır.
Xəstəliyin gedişi zamanı beyində əmələ gələn boşluqların arxa buynuzları dağıtması səbəbli onurğa-görmə sinir yolunun lifləri qırılır.Bu zaman ağrı və temtratur hissləri də itir,üzün sinirləri zədələnir,üzdə hissiyyat pozğunluqları müşahidə edilir.Onurğa beyinin arxa sinir kötüklərinin zədələnməsi nəticəsində dərin vibrasiya bə daktil hissiyyat pozulur.Xəstələrin barmaqlarında yanmalar müşahidə edilir.
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.

"Sirinqomieliya" haqqında müzakirə