Qrip ensofaliti

Qrip ensofaliti

QRİP ENSOFALİTİ Xəstəlik A1, A2, A3, B qrup viruslar tərəfindən törədilir. Xəstəlik qrip virusunun fəsadı kimi ortaya çıxır. Qrip virusu patogen viruslara aiddir. Bu virus çox az hallarda damarların...

Yan amiotrofik skleroz

Yan amiotrofik skleroz

YAN AMİOTROFİK SKLEROZ Yan amiotrofik skleroz sinir sisteminin xroniki ikişaf edən xəstəliyi olub, baş beyin və onurğa beyni hərəki neyronlarının zədələnməsi, kök-onurğa beyni və kök-nüvə liflərinin...

Hemiplegiya

Hemiplegiya

Hemiplegiya. Ümumi məlumat: Bu patologiya bədənin sağ və sol tərəfinin iflici ilə xarakterizə olunur. Səbəbləri: Bu patologiyaya səbəb insult, baş beynin şişi ola bilər. Simtomları: Hemiplegiyanın...

POLINEVROPATIYALAR

POLINEVROPATIYALAR

POLINEVROPATIYALAR Polinevropatiyalar – degenerativ-destruktiv proses olub, ətrafların bir neçə sinir kötüyünün simmetrik zədələnməsi və distal şöbələrdə sensmotor pozulmların olması ilə təzahür...

Ensefalitlər

Ensefalitlər

Ensefalitlər Ensefalit baş beynin yoluxucu, yoluxucu-allergik və allergik təbiətli iltihabi xəstəliyidir. Patoloji gedişatına görə aşağıdakı formalara ayırd edilir: 1) Ventrikulitlər 2) Kötük...

ONURĞA BEYNI DÖVRANININ TRANZİTOR POZULMALARI

ONURĞA BEYNI DÖVRANININ TRANZİTOR POZULMALARI

ONURĞA BEYNI DÖVRANININ TRANZİTOR POZULMALARI Tranzitor mieloişemiyalar zamanı ocaqlı spinal əlamətlər 24 saat ərzində keçib gedir. Tranzitor mieloişemiyaların aşağıdakı sindromları var: -Düşən damcı...

İŞEMİK SPİNAL İNSULT

İŞEMİK SPİNAL İNSULT

İŞEMİK SPİNAL İNSULT İşemik insultun inkişafından əvvəl onurğa beyin qan dövranında təkrar tranzitor pozulmalar müəyyən olunur. Spinal insult qəflətən baş verə bilər (emboliya və ya onurğa beyni...

Sayrışan hallar nevrozu

Sayrışan hallar nevrozu

Sayrışan hallar nevrozu. Sayrışan hallar nevrozu – sayrışan qorxular(fobiyalar) və ya fikirlər müxtəlif olur. Bu nevrozlar həm uşaqlar, həm də böyüklər arasında rast gəlinir. Səbəbləri: -aşağı...

Nevrasteniya

Nevrasteniya

Nevrasteniya. Ümumi məlumat: Nevrasteniya – yüksək oyanıqlıq, həssaslıq halları ilə yanaşı, astenik, depressiv sindrom və zəifləməkdən ibarətdir. Simptomları: Xəstə, çox kiçik, əhəmiyyətsiz bir...

Dağınıq skleroz

Dağınıq skleroz

Dağınıq skleroz. Dağınıq skleroz (DS) – mielinsizləşmə ilə müşahidə olunaraq remissiyalı gedişlidir, sinir sisteminin çoxocaqlı zədələnməsi ilə səciyyələnir. Etiologiyası: Uzun illər çoxsaylı...

Hemorragik insult

Hemorragik insult

Hemorragik insult Etiologiyası: Ən çox rast gəlinən səbəbləri – hipertoniya xəstəliyi, simptomatik arterial hipertenziya və anadangəlmə damar anomaliyaları, daha çox beyin damarlarının anevrizması...

Reyno sindromu

Reyno sindromu

Reyno sindromu. Ümumi məlumat: Reyno xəstəliyi bədənin müəyyən hissələrində, ən çox əl barmaqlarında arteriya və kapilyarların tutmalar şəklində spastik hala düsməsi ilə cərəyan edir. Burada damar...