Mərci

Mərci

Mərci xırda ölçüdə, sığallı və birillik taxıl bitkisidir. Mərcinin tərkibi bitki zülalları ilə zəngindir. Mərcidən tarix boyu qida vasitəsi kimi istifadə edilib. Onun bir neçə növü var. Onun...

Qoqol-moqol

Qoqol-moqol

Qoqol-moqol (ing.hoog-muq – həftəbecər, qarışıq)alkoholsuz içkidir. Bu içki toyuq yumurtası və şəkər tozundan hazırlanır. Qoqol-moqol desert hesab edilən içkilərdəndir. Qoqol-moqol haqqında müxtəlif...

Şabalıdın faydaları

Şabalıdın faydaları

Şabalıd gözəl görünüşlü şabalıd ağacının meyvəsidir. Şabalıd ağacı yetərincə hündürlüyə qalxa bilir. Onun düz və məğrur, bar verməyə başladıqda isə bayram ağaclarını xatırladan görünüşü var. Şabalıd...

Ördək ətinin orqanizmə faydaları

Ördək ətinin orqanizmə faydaları

Ördək əti quş ətləri arasında ən çox yeyilən ətlərdəndir. Ördəyin müxtəlif növləri var. Onların uzun boğazları və bədənlərinə görə kiçik başları və sarı dimdikləri olur. Ördəklər ev şəraitinə...

Düyü

Düyü

Düyü dənli bitkilərdən olub birillik və çoxillik bitki kimi tanınır. Düyüdən nişasta, düyü dəni və yağ əldə edilir. Çində düyüdən ənənəvi düyü şərabı əldə edirlər. Onun texniki təmizlənməsi zamanı...

Qida vasitəsi kimi qaraciyərin faydaları

Qida vasitəsi kimi qaraciyərin faydaları

Qaraciyər tərkibində olan bioloji maddələrə görə qiymətli ət məhsulu sayılır. Qaraciyər müalicəvi qida maddələrindəndir. Onun hüceyrə quruluşu özünəməxsus tərkibi ilə orqanizmə müalicəvi təsir...

Cücə (çolpa) əti

Cücə (çolpa) əti

Cücə əti tam böyüməmiş toyuq və ya xöruzun ətidir. Ən yaxşı cücə əti isə ev şəraitində böyüdülüb bəslənmiş cücənin əti hesab edilir. Növündən asılı olaraq cücə ətindən çəkisi 1 kiloqrama çatan zaman...

Kilkə balığı

Kilkə balığı

Kilkə kiçik ölçüyə malik dəniz balığıdır. Onun uzunluğu 20 santimetrə qədər olur. Onlar 1-2 il müddətinə yetkinlik yaşına çatırlar və onların çəkiləri də boylarına uyğun olaraq çox az olur. Kilkə...

Sardina

Sardina

Sardina kiçik dəniz balığıdır. Onun uzunluğu 15-20 sm ölçüdə, bəzi hallarda isə 25 sm olur. Sardinanın bel hissəsi göyün yaşıla çaları rəngdə, yan hissələri isə gümüşü-ağ rəngdə olur. Sardina...

Süd

Süd

Süd insanlar və südlə qidalanan kiçik heyvanlar üçün əvəzolunmaz içkidir. Südün tərkibində orqanizmin böyüməsi və inkişaf etməsi üçün lazım olan çoxlu miqdarda maddələr var. Südün tərkibi yağlar,...

Kərə yağı

Kərə yağı

Kərə yağı inək südündən alınan məhsuldur. Kərə yağının tərkibində süddə olan yağlar var. Onun yağlılığı 78-82% miqdarında olur. Əsil kərə yağı inək südünün qaymağından əldə edilir. Onun yağlıllığı...

Naqqa balığının insan orqanizminə faydaları

Naqqa balığının insan orqanizminə faydaları

Naqqa balığı ən hiyləgər və axtardığını tapmağa cəhd göstərərn balıqdır. Naqqa balığı əsasən çaylarda yaşayır və onun çəkisi 300 kiloqrama qədər arta bilir. Naqqa balığı adətən 80-100 il ömür sürə...