Tekila

Tekila

Tekila aqava bitkisinin qıcqırdılması yolu ilə əldə edilən alkohollu içkidir. Tekila 55* sərtlikdə olur. Ona su əlavə edərək 38*- ə qədər durulaşdırılaraq da içilir. Tekila istehsalına görə dünyada...

Kəklik əti

Kəklik əti

Kəklik toyuqkimilər fəsiləsinə aiddir. Onun çox da böyük olmayan ölçüsü, cəld və çevik hərəkətləri olur. Kəkliyə dünyanın əksər ölkələrində rast gəlmək mümkündür. Kəklik ən çox Amerika meşələrinin...

Sazan balığının faydaları

Sazan balığının faydaları

Sazan balığı hər növ sularda yaşaya bilən balıq növüdür. Onlar yaşamaq üçün özlərinə daha geniş və dərin yerlər axtarsalar da dayaz sularda yaşaya bilirlər. Sazan balığı isti suları sevən bir...

Qaz əti

Qaz əti

Qaz quşlar fəsiləsinə aiddir. Qazın durna boğazına bənzəyən uzun boğazı, bədəninin orta hissəsində yerləşən iki ayağı və kiçik başı olur. Qazlar otlarla, mütləlif tərəvəzlərlə, buğda məhsulları ilə...

Hind quşu əti

Hind quşu əti

Hind quşunun vətəni Amerika hesab edilir. Hind quşu Avropa ölkələrinə 1520-ci ildə gətirilib. Qısa bir zamanda onun əti bütün Avropa ölkələrini heyran etmiş və onu fermalarda və evlərdə bəsləməyə...

Mərci

Mərci

Mərci xırda ölçüdə, sığallı və birillik taxıl bitkisidir. Mərcinin tərkibi bitki zülalları ilə zəngindir. Mərcidən tarix boyu qida vasitəsi kimi istifadə edilib. Onun bir neçə növü var. Onun...

Qoqol-moqol

Qoqol-moqol

Qoqol-moqol (ing.hoog-muq – həftəbecər, qarışıq)alkoholsuz içkidir. Bu içki toyuq yumurtası və şəkər tozundan hazırlanır. Qoqol-moqol desert hesab edilən içkilərdəndir. Qoqol-moqol haqqında müxtəlif...

Şabalıdın faydaları

Şabalıdın faydaları

Şabalıd gözəl görünüşlü şabalıd ağacının meyvəsidir. Şabalıd ağacı yetərincə hündürlüyə qalxa bilir. Onun düz və məğrur, bar verməyə başladıqda isə bayram ağaclarını xatırladan görünüşü var. Şabalıd...

Ördək ətinin orqanizmə faydaları

Ördək ətinin orqanizmə faydaları

Ördək əti quş ətləri arasında ən çox yeyilən ətlərdəndir. Ördəyin müxtəlif növləri var. Onların uzun boğazları və bədənlərinə görə kiçik başları və sarı dimdikləri olur. Ördəklər ev şəraitinə...

Düyü

Düyü

Düyü dənli bitkilərdən olub birillik və çoxillik bitki kimi tanınır. Düyüdən nişasta, düyü dəni və yağ əldə edilir. Çində düyüdən ənənəvi düyü şərabı əldə edirlər. Onun texniki təmizlənməsi zamanı...

Qida vasitəsi kimi qaraciyərin faydaları

Qida vasitəsi kimi qaraciyərin faydaları

Qaraciyər tərkibində olan bioloji maddələrə görə qiymətli ət məhsulu sayılır. Qaraciyər müalicəvi qida maddələrindəndir. Onun hüceyrə quruluşu özünəməxsus tərkibi ilə orqanizmə müalicəvi təsir...

Cücə (çolpa) əti

Cücə (çolpa) əti

Cücə əti tam böyüməmiş toyuq və ya xöruzun ətidir. Ən yaxşı cücə əti isə ev şəraitində böyüdülüb bəslənmiş cücənin əti hesab edilir. Növündən asılı olaraq cücə ətindən çəkisi 1 kiloqrama çatan zaman...