Kvas

Kvas

Kvas zəif alkohollu içkilərdəndir. O südün və ya çörəyin qıcqırdılması yolu ilə əldə olunur. Kvası ilk dəfə slavyan xalqları hazırlayıb. O beynəlxalq standartlara görə pivə növlərinə daxil edilib....

Şərab

Şərab

Şərab(lat.Vinum)üzümün və ya digər meyvələrin təbii yolla qıcqırması nəticəsində əldə edilən içkidir. Şərab 9-16 dərəcə sərtlikdə olur. Bəzən daha çox sərtlikdə də şərab istehsal olunur ki, bu da...

Bağayarpağının bilmədiyiniz faydaları

Bağayarpağının bilmədiyiniz faydaları

Bağayarpağı çoxillik ot bitkisidir.Təbiətdə onun 200 növü yayılıb. Bağayarpağına planetin hər bölgəsində rast gəlmək mümkündür. Onun boyu 0,5 metrə qədər hündürə qalxa bilir. Bağayarpağının çiçəkləri...

Qırqovul əti

Qırqovul əti

Qırqovul toyuqkimilər sinfinə aid olan iri quşlardandır. Erkək qırqovulun boyu 110 santimetrə qədər qalxa bilir. Qırqovulun orta çəkisi 2 kiloqram olur. Amma yaxşı qidalanan erkək qırqovulun çəkisi...

Çapaq balığı

Çapaq balığı

Çapaq balığı ailə şəklində yaşayan balıqlardandır. Çapaq balığının sürüsü kənardan vəhşi qazların uçuşunu xatırladır. Çapaq balığının bədəni hündür və yan tərəflərdən sıxılaraq nazik olur. Onun...

Krab yemək orqanizmə faydalıdırmı?

Krab yemək orqanizmə faydalıdırmı?

Krab(Brachyura) xərçəngkimilər fəsiləsinə aid olan qısa ayaqlı su heyvanıdır. Onun baş-döş qəfəsi çox geniş, 2 sm-dən 20 sm ölçüyə qədər ola bilir. Yaponiyaətrafı sularda baş-döş qəfəsi 60 sm ölçüdə...

Günəbaxan yağının faydaları

Günəbaxan yağının faydaları

Günəbaxan yağı ən məşhur yağlardandır. O günəbaxan tumlarından əldə olunur. Günəbaxan tumunun vətəni Şimali Amerika ölkələri sayılır. Avropa ölkələrinə günəbaxan tumu ilk dəfə ispan döyüşçüləri...

Tekila

Tekila

Tekila aqava bitkisinin qıcqırdılması yolu ilə əldə edilən alkohollu içkidir. Tekila 55* sərtlikdə olur. Ona su əlavə edərək 38*- ə qədər durulaşdırılaraq da içilir. Tekila istehsalına görə dünyada...

Kəklik əti

Kəklik əti

Kəklik toyuqkimilər fəsiləsinə aiddir. Onun çox da böyük olmayan ölçüsü, cəld və çevik hərəkətləri olur. Kəkliyə dünyanın əksər ölkələrində rast gəlmək mümkündür. Kəklik ən çox Amerika meşələrinin...

Sazan balığının faydaları

Sazan balığının faydaları

Sazan balığı hər növ sularda yaşaya bilən balıq növüdür. Onlar yaşamaq üçün özlərinə daha geniş və dərin yerlər axtarsalar da dayaz sularda yaşaya bilirlər. Sazan balığı isti suları sevən bir...

Qaz əti

Qaz əti

Qaz quşlar fəsiləsinə aiddir. Qazın durna boğazına bənzəyən uzun boğazı, bədəninin orta hissəsində yerləşən iki ayağı və kiçik başı olur. Qazlar otlarla, mütləlif tərəvəzlərlə, buğda məhsulları ilə...

Hind quşu əti

Hind quşu əti

Hind quşunun vətəni Amerika hesab edilir. Hind quşu Avropa ölkələrinə 1520-ci ildə gətirilib. Qısa bir zamanda onun əti bütün Avropa ölkələrini heyran etmiş və onu fermalarda və evlərdə bəsləməyə...