Aortal stenoz

Aortal stenoz

Aortal stenoz soı mədəciyin aoarıcı traktının aorta qapaqları nahiyəsində daralması olub ,sol mədəcikdən qanın qovulmasının çətinləşmisi və sol mədəciklə aorta arsında təzyiqlərin kəskın artması ilə...

Ürək nevrozu

Ürək nevrozu

NEYROSİRKULYATOR DİSTONİYA Daxili xəstəliklər klinikasında bir sıra böyük patologiyalar vardır ki, onlar fiziki və emosional təsirlərə fərqli reaksiyalar verirlər, uzun gedişli və müalicəyə çətin...

HİPERTONİYA -ARTERİAL TƏZYİQ

HİPERTONİYA -ARTERİAL TƏZYİQ

Arterial hipertenziya və ya arterial təzyiq sistolik arterial təzyiqin səviyyəsinin 140mm.c sütunundan yuxarı vədiastolik arterial təzyiqin 90 mm.c sütunundan yuxarı olmasıdırertoniya yunan sözü olub...

Perikardit

Perikardit

Perikardit perikardın qeyri-infeksion iltihabi xəstəliyidir. Perikardit daxili orqanların bir çox xəstəliklərində təsadüf olunmaqla onların ağırlaşması hesab edilir. Əksər hallarda perikardit...

Düyünlü poliartrit

Düyünlü poliartrit

Düyünlü poliartrit sistem vakulist xəstəliyi olub, əsasən kiçik və orta arteriyaları prosesə cəlb edir. Xəstəlik immun fonda gedən xəstəliklərdən sayılır. Xəstəlik get-gedə fəsadlaşaraq damarların...

Qəfləti koronar ölüm

Qəfləti koronar ölüm

Qəfləti ürək ölümü və qəfləti koronar ölüm arasında fərq böyükdür.Qəfləti ürək ölümü daha geniş yaylmış bir fikirdir.Qəfləti ürək ölümündə ölümün səbəbi ürəyin işemik xəstəliyindən başqadigər...

QAZANILMIŞ ÜRƏK QÜSURLARI

QAZANILMIŞ ÜRƏK QÜSURLARI

Qazanılmış ürək qüsurları kəskın və xroniki xəstəliklər və ya travmalar nəticəsində inkişaf edən bir xəstəlikdir.Bu xəstəliyin əsasında qapaqların morfoloji və ya funksional pozğunluğu durur ki bu da...

Anemiya nədir?

Anemiya nədir?

Anemiya qanın vahid həcmində hemoqlabinin miqdarının azalmasıdır ki ,bu da öz növbəsində orqanizdə olan qanın azalmasına gətirib çıxarır.Əsər hallarda anemiyalarda qanın vahid həcmindəki...

Ürək nədən ağrıyır?

Ürək nədən ağrıyır?

Ürək nədən ağrıyır? Ürəyin işemik xəstəliyi. Ürək-damar xəstəlikləri dunyada ölümə səbəb olan ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir.Bəs necə olur ki,ürək damarları tutulur və infarkt baş verir?...

İnfarktın əsas səbəblərindən biri! Ehtiyatlı olun!

İnfarktın əsas səbəblərindən biri! Ehtiyatlı olun!

Xroniki yorğunluğun səbəblərini iki istiqamətdə axtarmaq lazımdır: 1) tibbi olaraq insanın sağlamlığı və ya psixoloji vəziyyəti ilə əlaqədar; 2) şəxsi və ya iş həyatı ilə əlaqədar. Bu problemə səbəb...

Ürək çatışmazlığı

Ürək çatışmazlığı

Ürək çatışmazlığı – ürək əzələsinin yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi nəticəsində meydana çıxan təcili tibbi yardım olmadan klinik ölümlə nəticələnə bilən funksional pozğunluq. Bu hal kəskin və...

Qan dövranını yaxşılaşdırmanın bir neçə üsulu. Ürəyinə dəstək ol!

Qan dövranını yaxşılaşdırmanın bir neçə üsulu. Ürəyinə dəstək ol!

Qan dövranında problem olarsa, buna diqqət etməmək mümkün deyil. Təzyiqin düşməsi, yorğunluq, təngnəfəslik, soyuq əllər və ayaqlar – qan dövranının pozulmasının aşkar əlamətləridir. Qan dövranının...