Aybaşı zamanı ağrılar

Aybaşı zamanı ağrılar

Aybaşı zamanı ağrılar. Alqodismenoriya – ağrılı aybaşı deməkdir. Adətən aybaşı qanaxmlarının başlanğıcı ağrılarla müşayət olunur, bütün aybaşı zamanı isə qismən az ağrılar baş verir. Ağrılı...

Cinsi soyuqluq – Frigidlik

Cinsi soyuqluq – Frigidlik

Cinsi soyuqluq – Frigidlik Frigidlik qadınlarda cinsi həyata həvəsin olmamasıdır. Frigidliyin 4 forması ayırd edilir: 1. Retardasiya forması müvəqqəti xarakter daşıyır və psixoseksual inkişafın...

Qadınlarda seksual pozulmalar

Qadınlarda seksual pozulmalar

Qadınlarda seksual pozulmalar. Qadınlarda cinsi fəaliyyətin patologiyası sinir sisteminin və daxili orqanların funksional pozulmalarının səblərindən biridir. Qadınlarda seksual pozulmalar qədim...

Süni mayalanma üçün göstərişlər və əks göstərişlər

Süni mayalanma üçün göstərişlər və əks göstərişlər

Süni mayalanma üçün göstərişlər və əks göstərişlər Süni mayalanma üçün göstərişlər: 1. Qadın sonsuzluğu – mütləq boru sonsuzluğu – endometriozla şərtləşmiş sonsuzluq – endokrin sonsuzluq –...

Hamiləlikdən qorunmaq üçün uşaqlıqdaxili vasitələr.(Spiral)

Hamiləlikdən qorunmaq üçün uşaqlıqdaxili vasitələr.(Spiral)

Hamiləlikdən qorunmaq üçün uşaqlıqdaxili vasitələr.(Spiral) Bu xüsusi vasitələrin köməyi ilə uşaqlıq boşluğuna yeridilən hamiləlikdən qorunma üsuludur. Bu üsul hamilə qalmamaq üçün ən əhəmiyyətli...

Yumurtalıqların inkişaf anomaliyaları

Yumurtalıqların inkişaf anomaliyaları

Yumurtalıqların inkişaf anomaliyaları. Ana bətnində inkişaf dövründə döldə yumurtalıqların inkişafının patologiyalarından biri yumurtalıqların asimmetriyasıdır. Bu zaman yumurtalıqların birinin...

Eroziya

Eroziya

Eroziya Eroziya uşaqlıq boynunun ektoserviks nahiyyəsində çoxqatlı yastı epitelin defektidir. Hesab olunur ki, uşaqlıq yolunun turş mühitində iltihabi proseslərin təsiri ilə nekrobioza uğramış...

Doğuşdan sonrakı hipopituitarizm sindromu

Doğuşdan sonrakı hipopituitarizm sindromu

DOĞUŞDAN SONRAKI HİPOPİTUİTARİZM SİNDROMU Bu neyroendokrin sindrom doğuş və abortdan sonra coxlu qanitirmədən və ya bakterial şokdan damar spazmı, yaxud qanın damardaxili laxtalanması sindromu...

Qadın cinsiyyət üzvlərinin inkişaf qüsurları

Qadın cinsiyyət üzvlərinin inkişaf qüsurları

Qadın cinsiyyət üzvlərinin inkişaf qüsurları. Cinsiyyət üzvlərinin anadangəlmə qüsurları qadınların 1%-ində aşkar olunur. Qadın cinsiyyət üzvlərinin inlkişaf anomaliyalarına orqanizmin bütün inkişaf...

Klimaks və onun təbii üsullarla müalicəsi

Klimaks və onun təbii üsullarla müalicəsi

Klimaks və onun təbii üsullarla müalicəsi. Klimaks – qadın cinsiyyət sisteminin funksional fəallığının zəifləməsi ilə əlaqədar meydana çıxan əlamətlər kompleksidir. Klimaks özünü “istibasmalar”,...

YUMURTALIĞIN TERATOMASI – DERMOİD KİSTA

YUMURTALIĞIN TERATOMASI – DERMOİD KİSTA

YUMURTALIĞIN TERATOMASI – DERMOİD KİSTA Dermoid kista yetişmiş teratomaya aid olub, yumurtalıq şişləri arasında 8-10% təşkil edir. Xəstəliyin əmələ gəlmə səbəbi və patogenezi hələ də məlum deyil....

QADIN XƏSTƏLIKLƏRININ TƏBİİ BİTKİLƏRLƏ MÜALİCƏSİ

QADIN XƏSTƏLIKLƏRININ TƏBİİ BİTKİLƏRLƏ MÜALİCƏSİ

QADIN XƏSTƏLIKLƏRININ TƏBİİ BİTKİLƏRLƏ MÜALİCƏSİ Qadınlar zərif cinsin nümayəndəsi hesab olunurlar. Onlar asan xəstələnir və zəif düşə bilirlər. Ancaq bəzi təbii müalicə üsulları vasitəsilə qadın...