YUMURTALIQLARIN XOŞXASSƏLİ ŞİŞLƏRİ

YUMURTALIQLARIN XOŞXASSƏLİ ŞİŞLƏRİ

YUMURTALIQLARIN XOŞXASSƏLİ ŞİŞLƏRİ Yumurtalığın xoşxassəli şişlərindən ən çox yayılmışları aşağıdakılardır: – epithelial şişlər – dermoid kistalar – yumurtalığın fibroması Follikulyar kista...

POSTKASTRASİON SİNDROM

POSTKASTRASİON SİNDROM

POSTKASTRASİON SİNDROM YUMURTALIQLARIN CƏRRAHİ YOLLA XARİC OLUNMASI Postkastrasion sindrom hər iki yumurtalığın cərrahi yolla xarıc olunmasından sonra əmələ gələn patoloji vegetativ – damar,...

Uşaqlıq və uşaqlıq boynunun iltihabı xəstəlikləri

Uşaqlıq və uşaqlıq boynunun iltihabı xəstəlikləri

Uşaqlıq və uşaqlıq boynunun iltihabı xəstəlikləri Endometrit və endoservisit eyni törədicilərdən tərəfindən törədilir, buna görə də bu xəstəliklər bir-birini müşayiət edir. Ümumi məlumat: Uşaqlıq...

UŞAQLIQ YOLUNUN HERPESİ

UŞAQLIQ YOLUNUN HERPESİ

Viruslar uşaqlıq yolunun, vulvanın, uşaqlıq boynunun xəstəliklərini törədir. Virusların bəzi növləri cinsiyyət sisteminin yuxarı şöbəsinə keçərək iltihabi prosesə səbəb ola bilir. Cinsiyyət...

YUMURTALIĞIN XƏRÇƏNGİ

YUMURTALIĞIN XƏRÇƏNGİ

YUMURTALIĞIN XƏRÇƏNGİ Yumurtalıqların xərçəngi qadın cinsiyyət orqanlarının bədxassəli şişləri arasında uşaqlığın xərçəngindən sonra ikinci yeri tutur. Yumurtalığın xərçəngi əsasən 40-60 yaş...

QADIN CİNSİYYƏT ÜZVLƏRİNİN VƏRƏMİ

QADIN CİNSİYYƏT ÜZVLƏRİNİN VƏRƏMİ

QADIN CİNSİYYƏT ÜZVLƏRİNİN VƏRƏMİ Vərəm ümumi infeksion xəstəlik olub xroniki gedişata malikdir. Törədicisi vərəm mikobakteriyasıdır. Təsnifatı: Cinsiyyət üzvlərinin vərəmi bir neçə formaya bölünür:...

SALPİNQOOFORİT

SALPİNQOOFORİT

SALPİNQOOFORİT. Salpinqoofrit uşaqlıq artımlarının iltihabıdır. Kiçik çanaq üzvlərində tez-tez rast gəlinən iltihabi xəstəlikdir. İnfeksiya uşaqlıq yolundan, boşluğundan, qalxan və enən yol ilə,...

UŞAQLIĞIN MİOMASI

UŞAQLIĞIN MİOMASI

UŞAQLIĞIN MİOMASI Uşaqlığın mioması hormondan asılı olan, uşaqlığın əzələ qişasından – miometriumdan və birləşdirici toxuma elementlərindən inkişaf edən xoşxassəli şişidir. Ginekolji xəstəliklər...

UŞAQLIQ BOYNUNUN POLİPİ

UŞAQLIQ BOYNUNUN POLİPİ

UŞAQLIQ BOYNUNUN POLİPİ. Uşaqlıq boynunun polipi endoserviksin epitellə örtülmüş birləşdirici toxuma törəmələrinin ocaqlı proliferasiyasına deyilir ki, bu zaman birləşdirici toxuma uşaqlıq boynu...

SÜD VƏZİLƏRİN XOŞXASSƏLİ XƏSTƏLİKLƏRİ

SÜD VƏZİLƏRİN XOŞXASSƏLİ XƏSTƏLİKLƏRİ

SÜD VƏZİLƏRİN XOŞXASSƏLİ XƏSTƏLİKLƏRİ. Məlumdur ki, süd vəzilərinin piy toxumasının adipositləri estrogenlərin, proqestronun və androgenlərin deposudur. Adipositlər cinsi hormonları sintez etmir,...

KLİMAKTERİYA ZAMANI BAŞ VERƏN PATOLOGİYALAR

KLİMAKTERİYA ZAMANI BAŞ VERƏN PATOLOGİYALAR

KLİMAKTERİYA ZAMANI BAŞ VERƏN PATOLOGİYALAR Postmenopouza zamanı estrogenlərin defisiti qlükoza və insulin mübdiləsində böyük rol oynayır. Qadınların çoxunda klimakteriya zamanı 2-ci tip diabetin...

Hipermenstrual sindrom

Hipermenstrual sindrom

Hipermenstrual sindrom. Menorragiya anlayışı altında bir neçə ardıcıl aybaşı zamanı itirilən qanın miqdarının normadan çox olması, gur olması və yaxud sadəcə olaraq uzun müddət (7 gündən artıq)...