Abort nədir?

Abort nədir?

Abort nədir? Abort uşaqlıq divarının selikli qişasından dölün xaric olunmasıdır. Abort hamiləliyin hər hansı bir səbəbdən vaxtından əvvəl pozulması hesab edilir.Hamiləlik ilk 16 həftədə pozularsa...

Abort nədir?

Abort nədir?

Abort nədir? Abort uşaqlıq divarının selikli qişasından dölün xaric olunmasıdır. Abort hamiləliyin hər hansı bir səbəbdən vaxtından əvvəl pozulması hesab edilir. Hamiləlik ilk 16 həftədə pozularsa,...

Normal aybaşı

Normal aybaşı

Normal aybaşı. İlk follikul yetişməmiş yumurta hüceyrədən ibarət olub, bir qat epitel hüceyrəsi ilə örtülüdür. Yetişkənlik dövründə yumurtalıqlarda 400-500 min follikul əmələ gəlir. Bunların bir...

Qadın çanağının quruluşu

Qadın çanağının quruluşu

Qadın çanağının quruluşu. Çanaq 4 sümükdən ibarətdir: – 2 adsız sümük – oma sümüyü – büzdüm sümüyü. Qadın çanağını adsız sümük yanlardan və öndən, oma və büzdüm sümüyü isə arxa hissədən əhatə edir....

Qadınlarda sidiyi saxlaya bilməmək

Qadınlarda sidiyi saxlaya bilməmək

Qadınlarda sidiyi saxlaya bilməmək. Sidiyi saxlaya bilməmək müəyyən yaş dövründən sonra qadınların əksər faizində görünən potoloji problemlərdən biridir. Bu patologiyanın əmələ gəlmə səbəbi uşaqlıq...

Cinsi inkişafın ləngiməsi

Cinsi inkişafın ləngiməsi

Cinsi inkişafın ləngiməsi. Cinsi inkişafın ləngiməsi 3 müxtəlif səbəbdən ola bilir: * serebral * konstitussion * yumurtalıq. Serebral mənşəli səbəbləri travma, infeksiya, intoksikasiya, sinir və...

Hipoplastik uşaqlıq

Hipoplastik uşaqlıq

Hipoplastik uşaqlıq. Hipoplastik uşaqlıq zamanı, uşaqlığın uzunluğu 6-7 santimetrə çatır. Uşaqlıq boynunun uzunluğu isə uşaqlıq cismi arasındakı nisbət 1: 3 nisbətində olur. Hipoplastik uşaqlıq,...

Xarici cinsiyyət üzvlərinin və uşaqlıq yolunun zədələnmələri

Xarici cinsiyyət üzvlərinin və uşaqlıq yolunun zədələnmələri

Xarici cinsiyyət üzvlərinin və uşaqlıq yolunun zədələnmələri. Qadın cinsiyyət üzvlərinin travmalarına nadir hallarda rast gəlinir. Zədələyici amilin xarakterinə görə onlar aşağıdakı formalara...

Azyaşlıların cinsiyyət orqanlarının iltihabi xəstəlikləri

Azyaşlıların cinsiyyət orqanlarının iltihabi xəstəlikləri

Azyaşlıların cinsiyyət orqanlarının iltihabi xəstəlikləri. Məktəbəqədər yaşlı və məktəb yaşlı qız uşaqlarının cinsiyyət orqanlarında tez-tez iltihabi xəstəliklərə rast gəlinir.Məktəb illərində...

Yumurtalıqların anadangəlmə qüsurları

Yumurtalıqların anadangəlmə qüsurları

Yumurtalıqların anadangəlmə qüsurları. İnfantilizm. İnfantilizm 15-dən yuxarı yaşlarda müəyyənləşdirilən, yumurtalıqların hipofunksiyası və inkişafdan qalması ilə xarakterizə olunan bir xəstəlikdir....

Ektopiya

Ektopiya

Ektopiya. Ektopiya uşaqlıq boynunu örtən çoxqatlı yastı epitelin potoloji dəyişikliklərinin birinci mərhələsi sayılan uşaqlıq boynunun, uşaqlıq yolu hissəsinə yerdəyişməsi nəticəsində əmələ gələn...

Endometriumum atipik hiperplaziyası

Endometriumum atipik hiperplaziyası

Endometriumum atipik hiperplaziyası. Endometriumun atipik hiperplaziyası bazal, funksional və yaxud endometriumun hər iki qatından inkişaf edə bilər. Digər tərəfdən atipik hiperplaziya təkcə...