Kiari-Frommel sindromu

Kiari-Frommel sindromu

Kiari-Frommel sindromu. Xəstəlik haqqında məlumat tibbə 100 il bundan əvvəl daxil olmuşdur. Xəstəliyin əlamətləri əsasən süd verməyən analarda meydana çıxır. Bunlar aşağıdakılardır: – amenoreya –...

Uşaqlıq yolunun arxa tağından qarın boşluğunun punksiyası

Uşaqlıq yolunun arxa tağından qarın boşluğunun punksiyası

Uşaqlıq yolunun arxa tağından qarın boşluğunun punksiyası Kiçik çanaqda sərbəst mayenin (irin,qan) olduğunu və ya olmadığını aşkar etmək məqsədilə uşaqlıq yolunun arxa tağından qarın boşluğu...

Buşke-Lyovenşteyn kondiloması

Buşke-Lyovenşteyn kondiloması

Buşke-Lyovenşteyn kondiloması. Kandilomalar ziyiləbənzər papiloma şəklində olur, sonra birləşir və geniş əsaslı zədələnmə ocaqları yaranır. Qiqant kondiloma üçün ətraf toxumalara doğru proqressiv...

Yuvenli qanaxmalar

Yuvenli qanaxmalar

Yuvenli qanaxmalar. Yuvenli qanaxmalar dedikdə qızların cinsi yetişkənlik dövründə daha çox tez-tez baş verən, aybaşıya bənzər qanaxmalarla, menstural tsiklin pozulması ilə təzahür edən qanaxmalar...

Hamiləlik əleyhinə istifadə olunan kontraseptivlərin növləri

Hamiləlik əleyhinə istifadə olunan kontraseptivlərin növləri

Hamiləlik əleyhinə istifadə olunan kontraseptivlərin növləri Kontraseptivlərin tərkibində həm estrogen, həm də progestin komponent təqdim olunmuşdur. Adətən kontraseptivlərin təsir mexanizmi eyni...

Servisit

Servisit

Servisit Qonoreyalı endoservisit süzənəyə yoluxmuş xəstələrin 80% – də qonoreyalı uretritlə birgə rast gəlinir. Uşaqlıq boynu kanalında qonokokkların həyat fəaliyyəti üçün əlverişli şərait mövcuddur:...

Düz bağırsaq-uşaqlıq yolu fistulları

Düz bağırsaq-uşaqlıq yolu fistulları

Düz bağırsaq-uşaqlıq yolu fistulları. Düz bağırsaq və uşaqlıq yolunun travmatik zədələnmələri,.patoloji doğuşlar,.mamalıq əməliyyatları zamanı zədələnmələr baş verə bilir. Bu zədələnmələr zamanı...

Vaginizm

Vaginizm

Vaginizm. Cinsi akt və ya ginekoloji müayinə qarşısında qorxunun təsiri altında çanaq dibinin, uşaqlıq yolu əzələlərinin qeyri-ixtiyari qıcolmaşəkilli yığılmasıdır. Patoloji psixogen amillərlə, ilk...

Genitalgiya

Genitalgiya

Genitalgiya Genitalgiya cinsiyyət orqanları nahiyəsində ağrı hissinin olmasıdır. Bu ağrılar somatogen olduqları kimi, psixogen mənşəli də ola bilirlər. Birinci halda onların səbəbi, hər şeydən...

Kolposkopiya

Kolposkopiya

Kolposkopiya. Kolposkopiya 6-28 dəfə atrıq böyütməklə uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsinin, uşaqlıq yolu divarlarının və vulvanın kolposkop vasitəsilə müayinəsidir. Müayinə iki üsulla aparılır:...

Cinsi marağın azalması – Alibidemiya

Cinsi marağın azalması – Alibidemiya

Cinsi marağın azalması – Alibidemiya Alibidemiya cinsi marağın azalması və ya olmamasıdır. 90% hallarda anorqazmiya və alibidemiya bir-biri ilə əlaqəli olur. Onların əsas prinsipləri neyroendokrin...

Proqressivləşən boru hamiləliyi

Proqressivləşən boru hamiləliyi

Proqressivləşən boru hamiləliyi. Boru hamiləliyinin bu formasında kliniki simptomatikanın azlığına görə erkən mərhələdə diaqnoz qoymaq çətinlik törədir. Çünki orqanizmdə gedən dəyişikliklər...