Kaverna

Kaverna

Kaverna. Ümumi məlumat: Kaverna toxumaların qismən dağılması nəticəsində toxumada əmələ gələn boşluqdur. Səbəbləri: Kaverna irinli və qanqrenoz qeyri-spesifik proseslərlə, vərəm, sifilis,...

Bronxial astmanın növləri

Bronxial astmanın növləri

Bronxial astmanın növləri. 1. Autoimmun astma. Autoimmun astma ağ ciyər toxumasının Ag-ə qarşı xəstənin sensibilizasiyası nətizəsində baş verir. Bu hal bronxial astma xəstələrinin 1%-ində rast...

Ağciyər arteriyası qapağının çatışmazlığı

Ağciyər arteriyası qapağının çatışmazlığı

Ağciyər arteriyası qapağının çatışmazlığı. Ağciyər arteriyası qapağının çatışmazlığı ağciyər arteriyasının qapağının taylarının örtülməməsi ilə xarakterizə olunur. Bu diastola zamanı ağciyər...

Kəskin pnevmoniya

Kəskin pnevmoniya

Kəskin pnevmoniya. Pnevmoniya ağciyərlərin eksudasiyası, infiltitasiyası, lokal əlamətlərlə və respirator şöbənin zədələnməsi ilə baş verən xəstəliyidir. Xəstəlik ağciyərin geniş yayılmış...

Ağciyərləriniz sağlamdırmı? – Gəlin yoxlayaq!

Ağciyərləriniz sağlamdırmı? – Gəlin yoxlayaq!

Ağciyərləriniz sağlamdırmı? – Gəlin yoxlayaq! Ağciyərlərin xərçəngdən başqa digər xəstəliklərinin əmələ gəlməsində immun sisteminin, ailə-məişət şəraitinin, ətraf ortamın rolu böyükdür. Ən çox rast...

X histiosistozu

X histiosistozu

X histiosistozu. Ağciyərlərin X histiosistozu retikulohistiosistar sistemin naməlum etiologiyalı xəstəliyi olub, ağciyərlər və d igər orqan, toxumalarda histiosistar qranulomaların əmələ gəlməsi ilə...

Ağciyərlərin eozinofiliyaları

Ağciyərlərin eozinofiliyaları

Ağciyərlərin eozinofiliyaları Ağciyərlərin eozinofiliyaları keçici ağciyər infiltratları və qanda 1,5 X 109- dən çox olan eozinofillərin olması ilə xarakterizə olunur. Ağciyər eozinofiliyası...

Ağciyərlərin idiopatik hemosiderozu

Ağciyərlərin idiopatik hemosiderozu

Ağciyərlərin idiopatik hemosiderozu. Ağciyərlərin idiopatik hemosiderozu alveollara təkrari qansızmalar və dalğavari residivləşən gedişlə xarakterizə olunan ağciyər xəstəliyidir. Xəstəlik ən çox...

X histiosistozu

X histiosistozu

Ağciyərlərin X histiosistozu retikulohistiosistar sistemin naməlum etiologiyalı xəstəliyi olub, ağciyərlər və digər orqan, toxumalarda histiosistar qranulomaların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə...

Pnevmoskleroz

Pnevmoskleroz

Pnevmoskleroz ağciyər toxumasının müxtəlif patoloji proseslər nəticəsində birləşdirici toxuma ilə tutulmasıdır. Birləşdirici toxumanın yayılma dərəcəsindən asılı olaraq ağciyərlərin fibrozu,...

Pnevmotoraks

Pnevmotoraks

Pnevmotoraks- döş qəfəsi yarası və ya ağ ciyərlərin bronxlarının zədələnməsi ilə bağlı olan plevral boşluqda havanın olması deməkdir. Səbəbləri: – Döş qəfəsinin qapalı travması – Qabırğa qırıqlarının...

Yuxuda apnoe sindromu

Yuxuda apnoe sindromu

Yuxuda apnoe sindromu Yuxuda apnoe sindromu – 10 saniyədən çox çəkən daima güclü xoruldama və kəskin ifadə olunan gündüz yuxululuğu ilə müşayiət olunan tez-tez atılmalarla birgə periodik baş verən...