miokard infarktında psixozlar

miokard infarktında psixozlar

MİOKARD İNFARKTINDA PSİXOZLAR Miokard infarktı keçirən xəstələrin çoxunda nevrotik və nevrozabənzər dəyişikliklərə rast gəlinir.Psixi patologiya xəstəliyin kliniki gedişini ağırlaşdırır və müalicə...

Ağciyərin kistaları

Ağciyərin kistaları

Ağciyərin kistaları. Ağciyər kistalarına nadir hallarda rast gəlinir. Adətən çox zaman anadangəlmə olurlar. Kistanın irinləməsi yüksək olmayan bədən hərarəti və intoksikasiyasız keçir, ağ ciyərlərdə...

Ağciyərlərin aspergilloması

Ağciyərlərin aspergilloması

Aspergilloma aspergilyozun özünəməxsus şişəbənzər forması olub, müxtəlif miqdar qranulyasion toxuma ilə epitellə örtülmüş boşluqların olması ilə xarakterizə olunur. Adətən boşluq bronxla birləşir,...

Ağciyərlərin alveolyar mikrolitiazı

Ağciyərlərin alveolyar mikrolitiazı

Ağciyərlərin alveolyar mikrolitiazı alveollarda mineral birləşmələr və proteinlərdən təşkil olunmuş maddələrin çikməsi ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Xəstəliyə 20-40 yaşlı adamlarda rast...

Bronxların funksiyasının pozulması

Bronxların funksiyasının pozulması

Bronxların funksiyasının pozulması. Bronxların funksiyalarının pozulmasına aşağıdakı xəstəliklər səbəb olur: * bronxların iltihabi xəstəlikləri * allergik reaksiyalar zamanı. Bronxit xəstəliyi...

Asfiksiya nədir

Asfiksiya nədir

Asfiksiya nədir? Asfiksiya kəskin tənəffüs çatışmazlığının ən ağır formasıdır. Bu zaman orqanizmə oksigen daxil olmur və karbon qazı xarici mühitə verilmir. Asfiksiyanın əmələ gəlməsinin əsas...

Kəskin pnevmoniyanın əmələ gəlmə səbəbləri

Kəskin pnevmoniyanın əmələ gəlmə səbəbləri

Kəskin pnevmoniyanın əmələ gəlmə səbəbləri. Ağciyərlərin iltihabının inkişafı infeksiyanın nüfuz etməsi mexanizmi, bu nüfuzetmənin şəraiti və orqanizmin vəziyyəti ilə əlaqədardır. İnhalyasion...

Bronxial astmanın pilləli müalicəsi

Bronxial astmanın pilləli müalicəsi

Bronxial astmanın pilləli müalicəsi. Bronxial astmanın müalicəsi pilləli yanaşmaya əsaslanır. Bu yanaşmanın məqsədi daha az dərman vasitlərindən istifadə etməklə bronxial astmanın təzahürlərini...

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəlikləri

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəlikləri

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəlikləri. Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəlikləri xronik, ləng proqressivləşən xəstəlik olub bronx ağacının geri dönməyən və ya hissəvi geri dönən...

Respirator disstress sindromu

Respirator disstress sindromu

Respirator disstress sindromu. Respirator disstress sindromu kəskin tənəffüs çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Xəstəlik aşağıdakı əlamətlərlə özünü biruzə verir: – ağciyərlərin...

Anadangəlmə və qazanılmış bronxhektaziya

Anadangəlmə və qazanılmış bronxhektaziya

Anadangəlmə və qazanılmış bronxhektaziya Bronxhektaziya bronx divarının irinli-iltihabi destruksiyası nəticəsində bronxların geridönməz patoloji genişlənməsidir. Xəstəlik əksər hallarda uşaq...

Plevritin əmələ gəlmə səbəbləri

Plevritin əmələ gəlmə səbəbləri

Plevritin əmələ gəlmə səbəbləri. Plevritin və plevral möhtəviyyatın əmələ gəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Plevral möhtəviyyat transsudat və ekssudat ola bilir. Ekssudatlar iltihabi etiologiyaya malik...