Ağ ciyərlərin alveolyar proteinozu

Ağ ciyərlərin alveolyar proteinozu

Ağ ciyərlərin alveolyar proteinozu Ağ ciyərlərin alveolyar proteinozu qeyri müəyyən etiologiyalı xəstəlik olub,alveollarda zülal lipid maddənin toplanması ilə xarakterizə olunur.Xəstəliyə ən çox...

Ağ ciyər amiloidozu

Ağ ciyər amiloidozu

Ağ ciyər amiloidozu Ağ ciyər amiloidozu ağ ciyərlərin parenximasında,damarların divarında,tənəffüs yollarının selikli qişasında,plevrada,divararalığı limfa düyünlərində amiloidin çökməsi ilə...

Tropik ağ ciyər eozinofiliyası

Tropik ağ ciyər eozinofiliyası

Tropik ağ ciyər eozinofiliyası Tropik ağ ciyər ezoinofiliyası mikrofilyariya helmintinin və yumurta formasının sonrakı miqrasiyası ilə törədilir.Xəstəliyin əsas təzahürləri aşağıdakılardır: * ağır...

Ağciyərləri siqaretin zərərlərindən necə xilas etməli

Ağciyərləri siqaretin zərərlərindən necə xilas etməli

Ağciyərləri siqaretin zərərlərindən necə xilas etməli? Siqaret çəkən adamların ağciyərləri ən çox zərər görən orqan sayılır. Bu səbəbdən də siqaret çəkənlərdə daima öskürmə olur. Onlar...

Ağ ciyər alveolları funksiyasının pozulması

Ağ ciyər alveolları funksiyasının pozulması

Ağ ciyər alveolları funksiyasının pozulması Ağ ciyər alveollarının funksiyası aşağıdakı xəstəliklər zamanı pozulur: - pnevmoniya - emfizema - pnevmoskleroz - atelektaz və s. Pnevmoniya xəstəliyi...

Hormondan asılı olan bronxial astma

Hormondan asılı olan bronxial astma

Hormondan asılı olan bronxial astma Bronxial astmanın bu variantı hormonun çatışmazlığı zamanı baş verir.Bu forma bronxial astmada xəstələrin müalicəsində qlükokortikoid hormonunun sistemli tətbiqi...

Ağciyər şişlərinin beynəlxalq təsnifatı

Ağciyər şişlərinin beynəlxalq təsnifatı

Ağciyər şişlərinin beynəlxalq təsnifatı. TNM. Ağciyərlərin beynəlxalq təsnifatı dedikdə xəstəliyin dərəcəsinin və yayılmasının qısaldılmış işarələrlə qeyd edilməsi nəzərdə tutulur. T (tumor) -...

Plevranın zədələnmələri

Plevranın zədələnmələri

Plevranın zədələnmələri. Plevra boşluğunda təzyiq artdıqda ağciyərlər sıxılır və tənəffüs səthi kiçilir. Bu proses ağırlaşdıqda atelektaz inkişaf edir. Ağciyərlərin sıxılmasının əsas səbəbləri...

Daxili tənəffüsün pozğunluqları

Daxili tənəffüsün pozğunluqları

Daxili tənəffüsün pozğunluqları Oksigenin ağciyərlərdən toxumalara daşınması, onun kapillyarlardan hüceyrələrə diffuziyası, hüceyrələrdə sərf edilməsi və toxumalarda əmələ gələn karbon qazının...

Emboliya nədir?

Emboliya nədir?

Emboliya nədir? Damar mənfəzinin qan və ya limfa vasitəsilə gətirilən qeyri-adi hissəciklərlə (embollarla) tutlması emboliya adlanır. Damarın tutulmasına səbəb olan embolların bütün növlərini 2...

Kəskin ürək çatışmazlığının müalicəsi

Kəskin ürək çatışmazlığının müalicəsi

Kəskin ürək çatışmazlığının müalicəsi. Kəskin ürək çatışmazlığının müalicəsi kliniki, laborator, elektrokardioqrafik müayinələrin nəticələrini, həmçinin hemodinamikanın göstəricilərini daima...

Ürək xəstəliklərinin əlamətləri

Ürək xəstəliklərinin əlamətləri

Ürək xəstəliklərinin əlamətləri Kardialgik sindrom ürək damar sistemi xəstəlikləri zamanı xəstələrin əksəriyyətində rast gəlinən simptomlar toplusudur. Ürək xəstələrində ağrıların təzahür forması...