Kəskin abses və ağ ciyərlərin qanqrenası

Kəskin abses və ağ ciyərlərin qanqrenası

Kəskin abses və ağ ciyərlərin qanqrenası Ağ ciyərlərin kəskin absesi ağ ciyərlərin iltihabi - nekrotik zədələnməsi ilə müşayət olunan xəstəlikdir.Xəstəlik bakteriyalar tərəfindən törədilir və ağ...

Bronxial astma zamanı adrenergik disbalans, xolinergik və sinir-psixi variantları

Bronxial astma zamanı adrenergik disbalans, xolinergik və sinir-psixi variantları

Bronxial astma zamanı adrenergik disbalans, xolinergik və sinir-psixi variantları Adrenergik disbalans variant Bu variant alfa və beta adrenergik reaksiyalar arasında nisbətin pozulması nəticəsində...

Plevrit və plevral möhtəviyyat

Plevrit və plevral möhtəviyyat

Plevrit və plevral möhtəviyyat Plevrit plevranın səthində möhtəviyyat əmələ gəlməsi və plevral boşluqda maye toplanması ilə xarakterizə olunan iltihabı xəstəlikdir. Xəstəliyin 2 əsas forması ayırd...

Plevral punksiya

Plevral punksiya

Plevral punksiya Plevra boşluğunda mayenin olması plevral punksiyanın keçirilməsinə göstərişdir.Mayeni xaric etmək,onun həcmini qeyd etmək və plevradan çıxan mayenin laboratoriyada müayinəsi plevrit...

Fibrozlaşan alveolitlər

Fibrozlaşan alveolitlər

Fibrozlaşan alveolitlər Fibrozlaşan alveolitlər diffuz ağ ciyər fibrozuna qədər proqressivləşən diffuz iltihabı,geridönən intersistal pnevmonitlə xarakterizə olunan xəstəliklər qrupunun ümumi adıdır....

Leyomiomatoz- Şüşəyə dönən ağciyər

Leyomiomatoz- Şüşəyə dönən ağciyər

Leyomiomatoz- Şüşəyə dönən ağciyər Leyomiomatoz disseminasiyalı patoloji proses olub,ağ ciyər toxumasının sonradan xırda kistalı transformasiyası ilə xarakterizə olunur.Xəstəlik özünü...

Bronx-ağciyər amiloidozu

Bronx-ağciyər amiloidozu

Bronx-ağciyər amiloidozu Bronx-ağciyər amiloidozu ağciyərlərin parenximasında,damarların divarında,tənəffüs yolunun selikli qişasında,plevrada,divararalığı limfa düyünlərində amiloidin çökməsi isə...

Bronxların xəstəlikləri zamanı xəstəxanaya qəbul olmağa göstəriş

Bronxların xəstəlikləri zamanı xəstəxanaya qəbul olmağa göstəriş

Bronxların xəstəlikləri zamanı xəstəxanaya qəbul olmağa göstəriş Bronxların xəstəlikləri zamanı təngnəfəsliyin,öskürəyin,bəlğəmin ifrazının artması xəstəliyin get-gedə ağırlaşmasının əlamətlərindən...

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası Ağ ciyər arteriyasının trombu böyük qan dövranı venalarında və ya sağ mədəcik boşluğunda yaranan,qan axını vasitəsilə kiçik qan dövranına gətirilən tromb...

Bəlğəmin müayinəsi

Bəlğəmin müayinəsi

Bəlğəmin müayinəsi Ağ ciyər xəstəlikləri zamanı xəstəliklərə düzgün diaqnoz qoymaq üçün müxtəlif müayinə metodlarından istifadə olunur.Bu müayinə metodlarından biri də bəlğəmin müayinəsidir. Bəlğəmin...

Bronxoektakik forma

Bronxoektakik forma

Bronxoektakik forma Bronxoektokik forma pnevmoniyanın bir növü sayılır və aşağıdakı təzahürlərə malikdir: * xəstənin müəyyən vəziyyətində daha çox ifraz olunun pis qoxulu çoxlu miqdar...

Ağ ciyər absesinin kliniki şəkli

Ağ ciyər absesinin kliniki şəkli

Ağciyər absesinin inkişafının başlanğıc etapında morfoloji dəyişikliklər ağciyər toxumasının iltihabi infiltiratlar hesabına bitişməsi ilə xarakterizə edilir. Sonralar infiltiratın mərkəzində ətraf...