Ağciyərlərin hipoplaziyası (kiçilməsi)

Ağciyərlərin hipoplaziyası (kiçilməsi)

Ağciyərlərin hipoplaziyası (kiçilməsi). Bu ağciyərlərin kista əmələ gətirmədən inkişafdan qalmasıdır. Hipoplaziya ağciyərdə irinli prosesin inkişafı ilə müşayiət olunur ki, bu da aşağıdakı...

Kəskin bronxit və bronxiolit

Kəskin bronxit və bronxiolit

Kəskin bronxit və bronxiolit. Kəskin bronxit bronxların selikli qişasının kəskin diffuz iltihabıdır. Xəstəlik bəzən bronxun divarının digər qişaları ilə eyni vaxtda zədələnə bilir. Hətta bəzən...

Öskürək nədir?

Öskürək nədir?

Öskürək nədir? Öskürək traxeobronxial şaxələrin sensor stimulyasiyasından əmələ gələn impulslardan beyində yerləşən öskürək mərkəzinin qıcıqlanmasının nəticəsidir. Öskürək keçici və persistəedici...

Bronxoektatik formalı pnevmoniya

Bronxoektatik formalı pnevmoniya

Bronxoektatik formalı pnevmoniya. Xroniki pnevmoniyanın bronxoektatik forması aşağıdakı əlamətlərlə özünü göstərir: * xəstədən çoxlu miqdar pis qoxulu bəlğəm ifrazı (gün ərzində 200-300 mq) * öskürək...

Ağciyərlərin emfizeması

Ağciyərlərin emfizeması

Ağciyərlərin emfizeması. Ağciyərlərin emfizeması ağciyərlərin axır bronxiollarından distal hava şöbəsinin genişlənməsi və alveolların divarlarının destruktiv dəyişiklikləri ilə müşayət olunan...

Asmatik status

Asmatik status

Asmatik status. Asmatik status bronxial astma xəstəliyinin həyat üçün təhlükəli dərəcədə ağırlaşması halıdır. Asmatik status dedikdə tutmalar zamanı xəstəyə yalnız klinika şəraitində yardım edilə...

Bronxial astmanın müxtəlif növləri

Bronxial astmanın müxtəlif növləri

Bronxial astmanın müxtəlif növləri. İnfeksiyadan asılı variant. Bronxial astmanın bu növünə 35-40 yaşdan yuxarı adamlarda rast gəlinir. Bu zaman xəstəliyin əlamətləri ağır formada üzə çıxır....

Ağciyər hipertenziyası

Ağciyər hipertenziyası

Ağciyər hipertenziyası. Xəstəlik ağciyər arteriyası və oun şaxələrinin konseptrik fibrozu, hipertrofiyası, həmçinin çoxsaylı arteriovenoz səbəbli meydana çıxır. Xəstəliyə ən çox qadınlar arasında...

Xroniki pnevmoniya

Xroniki pnevmoniya

Xroniki pnevmoniya. Xroniki pnevmoniya ağciyər toxumasının, ağciyərin eyni zədələnən hissəsində residivləri ilə təzahür edən lokal iltihabi prosesdir. Bu proses ağciyər toxumasında pnevmosklerozun,...

Aspirasion pnevmoniya

Aspirasion pnevmoniya

Aspirasion pnevmoniya. Aspirasion pnevmoniya çox vaxt ağız boşluğu və udlaqda yerləşən (sağlam şəxslərin 50%-i ağız udlaq sekretini aşağı tənəffüs yollarına aspirasiya edirlər) anaerob və onların...

Ağciyərlərin hava sahələrinin genişlənməsi

Ağciyərlərin hava sahələrinin genişlənməsi

Ağciyərlərin hava sahələrinin genişlənməsi. Bu alveol və respirator yolların, ağciyərlərin damar sisteminin reduksiyası olmadan genişlənməsi ilə şərtlənən involyutiv və ya qocalıq emfizemasıdır....

Bronxoostruktiv sindrom

Bronxoostruktiv sindrom

Bronxoostruktiv sindrom. Bronxoostruktiv sindrom bronx keçiriciliyinin pozulmasıdır. Xronik obstruktiv bronxitdə obstruksiya geridönən və davamlı komponentə malik olur. Geridönən komponent bronxların...