Mukovisidoz zamanı mədəaltı vəzin patologiyaları

Mukovisidoz zamanı mədəaltı vəzin patologiyaları

Mukovisidoz zamanı mədəaltı vəzin patologiyaları. Mukovisidoz genetik autosom xəstəlikdir. Mədəaltı vəzin xarici sekretar funksiyasının müxtəlif dərəcəli çatışmazlığı mukovissidozlu xəstələrin 85% –...

Mədənin funksional pozğunluğu

Mədənin funksional pozğunluğu

Mədənin funksional pozğunluğu Mədənin funksional pozğunluğu heç bir anatomik dəyişiklik baş vermədən, ciddi bir xəstəlik aşkarlanmadan baş verən mədə narahatçılığıdır. Xəstəlik mədə dispepsiyası və...

Babasil əməliyyatına müasir yanaşmalar.

Babasil əməliyyatına müasir yanaşmalar.

Babasil əməliyyatına müasir yanaşmalar. Babasil xəstələrində qanaxma, qaşınma, ağrı, düyünlərin xaricə çıxması, qəbzlik əsas şikayətlərdir. Bu xəstəlikdə müalicə metodunun seçilməsi babasil...

Pilorospazm

Pilorospazm

Pilorospazm Nevrozdan əziyyət çəkən şəxslərdə mədə çıxacağının spastik yığılmasıdır. Klinik şəkli: epiqastrumda intensiv ağrı, turş, mədə möhtəviyyatı ilə bol qusma, palpasiyada epiqastrumda ağrı,...

Xroniki qastrit

Xroniki qastrit

Xroniki qastrit. Xroniki qastrit, mədənin selikli qişasında bir sıra morfoloji dəyişikliklərin inkişafı ilə xarakterizə olunan uzunmüddətli gedişə malik xəstəlikdir. Təsnifatı: Müxtəlif kriteriyalara...

Kəskin qaraciyər çatışmazlığı

Kəskin qaraciyər çatışmazlığı

Kəskin qaraciyər çatışmazlığı orqanizmin ekstremal vəziyyəti olub, hepatositlərin nekrozu nəticəsində baş verir. Xəstəlik özünü ensofalopatiya və hemorragiya əlamətlərilə göstərir. Çox vaxt kəskin...

Autoimmun hepatit

Autoimmun hepatit

Autoimmun hepatit xəstəliyi xəstələrin çoxunda qəfil başlayır. Bu zaman xəstələrdə aşağıdakı əlamətlər başlayır: -zəiflik -arıqlama -sidiyin tündləşməsi Xəstəlik qara ciyərə xas olmayan təzahürlərlə...

Disbakterioz

Disbakterioz

Disbakterioz – bağırsaq mikroorqanizmlərinin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri nəticəsində dispepsiya, bəzən ağır sepsis və septikopiemiya ilə özünü göstərən patoloji bir vəziyyətdir. Ana bətnində...

Bağırsaq qurdları

Bağırsaq qurdları

Bağırsaq qurdu dedikdə insanların bağırsaqlarında illərlə yaşayan parazitlər nəzərdə tutulur. Onlar orqanizmə kirli sular, təmiz yuyulmamış meyvə-tərəvəz, yaxşı bişməmiş ətdən, xəstə heyvandan,...

Öd daşı xəstəliyi

Öd daşı xəstəliyi

Öd daşı xəstəliyi xolesterin və ya bilirubun mübadiləsinin pozğunluğu ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Bu xəstəlik özünü öd axacığında,öd kisəsində və qaracıyər daxili öd yollarında öd daşlarının...

Qastroezofageal reflyuks xəstəliyi

Qastroezofageal reflyuks xəstəliyi

Qastroezofageal reflyuks xəstəliyi -mədə möhtəviyyatının qida borusuna retroqrad daxil olması ilə şərtlənən xroniki xəstəlikdir. Qastroezofagel relflyuks normada ,adətən gündüzlər yeməkdən sonra və...

Xroniki daşsız xolesistit

Xroniki daşsız xolesistit

Xroniki daşsız xolesistit öd kisəsi divarının, ödçıxarıcı sistemin motor pozğunluğu ilə birgə xəstəliyidir. Xroniki xolesistit geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. Xəstələnmə 1000 nəfər əhaliyə 6-7...