Qida borusu dəliyinin yırtığı

Qida borusu dəliyinin yırtığı

Qida borusu dəliyinin yırtığı Qida borusu dəliyinin yırtığı qida borusunun abdominal hissəsinin kardianın,mədənin yuxarı şöbəsinin,bəzən hətta bağırsaq ilcəklərinin də qida borusu dəliyindən döş...

Qida borusu xəstəliklərinin simptomlar qrupu

Qida borusu xəstəliklərinin simptomlar qrupu

Qida borusu xəstəliklərinin simptomlar qrupu Bu simptomlar qrupu qida borusunun aşağıdakı xəstəliklərinə aid edilir: 1 kardiyanın çatmazlığı 2 qastroezofageal reflyuks 3 reflyuks ezofagit * turş mədə...

Qida borusunun xorası

Qida borusunun xorası

Qida borusunun xorası Qida borusunun xorası qida borusunun xoralaşmasıdır.Xora əsasən qida borusunun aşağı üçdə-birində əmələ gəlir.Xəstəliyyə qadınlardan çox kişilərdə rast gəlinir. Etiopatogenezi...

Aerofagiya

Aerofagiya

Aerofagiya Aerofagiya mədənin hava udma ilə xarakterizə olunan funksional pozğunluğudur. Normada udqunmaqdan kənar qida borusunun yuxarı sfinktoru bağlı olur və qida qəbulunda (və ya udqunma zamanı)...

Qida borusunun polipi

Qida borusunun polipi

 Qida borusunun polipi Qida borusunun polipi patomorfoloji cəhətdən epitel toxuması ilə formalaşır və qida borusunun xoşxassəli şiş xəstəliyi sayılır.Statistikanın hesablamalarına əsasən bu...

Babasilin asan yolla müalicə olunacağını bilirdinizmi?

Babasilin asan yolla müalicə olunacağını bilirdinizmi?

Babasilin asan yolla müalicə olunacağını bilirdinizmi? Xəstəlik insan orqanizminin düşmənidir.İnsan xəstəliklə nə qədər mübarizə aparmağa çalışsa da bəzən onun öhdəsindən gələ bilmir.Hətta bəzi...

Mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasının ağırlaşmaları

Mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasının ağırlaşmaları

 Mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasının ağırlaşmaları Xora xəstələrinin bəzilərində güclü ağrılar zamanı qusma baş verir.Bu zaman turş mədə möhtəviyyatı xaric olur və xəstə yüngülləşir.Bəzən...

Mədəaltı vəz sekresiyasının pəhrizlə normallaşdırılması

Mədəaltı vəz sekresiyasının pəhrizlə normallaşdırılması

Mədəaltı vəz sekresiyasının pəhrizlə normallaşdırılması Pankreatik sekresiyanın normallaşdırılması həm dərman,həm də pəhriz vasitəsilə əldə edilir. Pəhriz mədəaltı vəzin sekresiyasını stimulə...

Qeyri-spesifik xoralı kolit

Qeyri-spesifik xoralı kolit

 Qeyri-spesifik xoralı kolit Qeyri-spesifik xoralı kolit yoğun bağırsağın iltihabi xəstəliyidir.Xəstəlik bağırsağın selikli qişasının xoralı-destruktiv dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur....

Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması

Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması

Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması onun tonusunun və motor funksiyasının güclənməsi ilə xarakterizə olunur.Bu təkcə...

Diffuz ezofaqospazm

Diffuz ezofaqospazm

Diffuz ezofaqospazm Diffuz ezofaqospazmın xarakterik təzahürləri bunlardır: - ağrı - disfaqiya - gəyirmə - spazm * Döş sümüyü nahiyəsində və ya sürətlə yuxarı yayılan,həmçinin döş qəfəsinin ön səthi...

Qida borusunun qeyri spesifik hərəki pozğunluğu

Qida borusunun qeyri spesifik hərəki pozğunluğu

Qida borusunun qeyri spesifik hərəki pozğunluğu Qida borusunun hərəki funksiyasının peristaltika fonunda qeyri -spesifik pozğunluğunun əsas əlamətləri bunlardır: - ağrı - disfaqiya * Döş sümüyünün...