Defekasiya aktının pozulması

Defekasiya aktının pozulması

Defekasiya aktının pozulması Düz bağırsaq çıxacağında olan daxili və xarıci sfinkterlərin tonusu defekasiya zamanı reflektor yolla zəifləyir,yoğun bağırsağın və düz bağırsağın peristaltika...

Diabetik nefropatiya

Diabetik nefropatiya

 Diabetik nefropatiya Diabetik nefropatiya şəkərli diabet xəstəliyi zamanı böyrək zədələnmələrinin ümumi adıdır.Şəkərli diabet zamanı böyrəklərdə aşağıdakı xəstəliklər meydana çıxa bilir: -...

Diabetik nefropatiyanın patogenezi

Diabetik nefropatiyanın patogenezi

 Diabetik nefropatiyanın patogenezi Şəkərli diabet zamanı böyrəklərin zədələnməsinin mexanizmi indiyə qədər tam öyrənilməmişdir.Belə ki,patogenez haqda olan hipotezlər müasir dövrdə diabetin...

Nefronun quruluşu

Nefronun quruluşu

Nefronun quruluşu Böyrəyin əsas struktur-funksional vahidi nefrondur. Sağlam insanın hər böyrəyində 1,2 milyon nefron vardır.Hər bir nefron böyrək cisimciyi və kanalcıqdan ibarətdir.Böyrək cisimciyi...

Qastroenterit sindromu

Qastroenterit sindromu

Qastroenterit sindromu Qastroenterit sindromunun yaranmasına infeksion xəstəliklər və infeksiyalar səbəb olur.Sindromun müxtəlif formaları var: Salmanelyoz qastroenteriri Bu zaman intoksikasiya...

Kiçik böyrək - Hipoplaziya

Kiçik böyrək - Hipoplaziya

Kiçik böyrək - Hipoplaziya Kiçik böyrək anadangəlmə böyrəyin ölçüsünün normadan kiçik olmasıdır. Xəstəliyin əmələ gəlməsinə nələrin səbəb olduğu tibb elminə hələ də aydınlaşmayıb.Amma,bəzi...

Şigelloz

Şigelloz

 Şigelloz Şigellos insanın ən geniş yayılmış kəskin bağırsaq infeksiyasıdır.Xəstəlik ümumi intoksikasiya və yoğun bağırsağın pozğunluqları ilə müşahidə edilir. Xəstəliyin əmələ gəlməsinə...

Qurd xəstəliyi - Trixosefaloz

Qurd xəstəliyi - Trixosefaloz

Qurd xəstəliyi Trixosefaloz Bu parazitar xəstəlik insanlar arasında geniş yayılmıdır.Parazitin bədəni tükəbənzər baş hissədən və nisbətən quyruq hissədən ibarət olduğuna görə ona tükbaş qurd...

Azərbaycanda geniş yayılmış qurd xəstəliyi

Azərbaycanda geniş yayılmış qurd xəstəliyi

 Azərbaycanda geniş yayılmış qurd xəstəliyi Strongilloidoz Bu parazit xəstliyinin törədicisi Strongyloides Stercoralisdir.Parazitlər 12 barmaq bağırsaq və nazik bağırsağın proksimal hissəsinin...

Həssas bağırsaq sindromu

Həssas bağırsaq sindromu

Həssas bağırsaq sindromu Həssas bağırsaq sindromu normal işini yerinə yetirə bilməyən sıxıntılı bir xəstəlikdir.Bu xəstəlik insanlarda aşağıdakı əlamətlərin baş verməsinə səbəb olur. - qəbizlik -...

Bağırsaq xəstəlikləri və fitoterapiya.

Bağırsaq xəstəlikləri və fitoterapiya.

 Qeyri-spesifik xoralı kolitin müalicəsində fitoterapiyanın tətbiqi xəstələrin ümumi vəziyyətini yaxşılaşdırır, bağırsaqda olan eroziyaların sağalmasını sürətləndirir, qan itkisinin, anemiyanın...

Öd sekresiyasının pozulması

Öd sekresiyasının pozulması

Ödün tərkibinə daxil olan komponentlərin fizioloji əhəmiyyəti eyni deyil. Öd turşuları yağların və lipid təbiətli maddələrin mənimsənilməsinə yardım göstərir. Öd piqmentləri bağırsaqlarda müəyyən...