Nefronun quruluşu

Nefronun quruluşu

Nefronun quruluşu Böyrəyin əsas struktur-funksional vahidi nefrondur. Sağlam insanın hər böyrəyində 1,2 milyon nefron vardır.Hər bir nefron böyrək cisimciyi və kanalcıqdan ibarətdir.Böyrək cisimciyi...

Qastroenterit sindromu

Qastroenterit sindromu

Qastroenterit sindromu Qastroenterit sindromunun yaranmasına infeksion xəstəliklər və infeksiyalar səbəb olur.Sindromun müxtəlif formaları var: Salmanelyoz qastroenteriri Bu zaman intoksikasiya...

Kiçik böyrək - Hipoplaziya

Kiçik böyrək - Hipoplaziya

Kiçik böyrək - Hipoplaziya Kiçik böyrək anadangəlmə böyrəyin ölçüsünün normadan kiçik olmasıdır. Xəstəliyin əmələ gəlməsinə nələrin səbəb olduğu tibb elminə hələ də aydınlaşmayıb.Amma,bəzi...

Şigelloz

Şigelloz

 Şigelloz Şigellos insanın ən geniş yayılmış kəskin bağırsaq infeksiyasıdır.Xəstəlik ümumi intoksikasiya və yoğun bağırsağın pozğunluqları ilə müşahidə edilir. Xəstəliyin əmələ gəlməsinə...

Qurd xəstəliyi - Trixosefaloz

Qurd xəstəliyi - Trixosefaloz

Qurd xəstəliyi Trixosefaloz Bu parazitar xəstəlik insanlar arasında geniş yayılmıdır.Parazitin bədəni tükəbənzər baş hissədən və nisbətən quyruq hissədən ibarət olduğuna görə ona tükbaş qurd...

Azərbaycanda geniş yayılmış qurd xəstəliyi

Azərbaycanda geniş yayılmış qurd xəstəliyi

 Azərbaycanda geniş yayılmış qurd xəstəliyi Strongilloidoz Bu parazit xəstliyinin törədicisi Strongyloides Stercoralisdir.Parazitlər 12 barmaq bağırsaq və nazik bağırsağın proksimal hissəsinin...

Həssas bağırsaq sindromu

Həssas bağırsaq sindromu

Həssas bağırsaq sindromu Həssas bağırsaq sindromu normal işini yerinə yetirə bilməyən sıxıntılı bir xəstəlikdir.Bu xəstəlik insanlarda aşağıdakı əlamətlərin baş verməsinə səbəb olur. - qəbizlik -...

Bağırsaq xəstəlikləri və fitoterapiya.

Bağırsaq xəstəlikləri və fitoterapiya.

 Qeyri-spesifik xoralı kolitin müalicəsində fitoterapiyanın tətbiqi xəstələrin ümumi vəziyyətini yaxşılaşdırır, bağırsaqda olan eroziyaların sağalmasını sürətləndirir, qan itkisinin, anemiyanın...

Öd sekresiyasının pozulması

Öd sekresiyasının pozulması

Öd sekresiyasının pozulması Ödün tərkibinə daxil olan komponentlərin fizioloji əhəmiyyəti eyni deyil. Öd turşuları yağların və lipid təbiətli maddələrin mənimsənilməsinə yardım göstərir. Öd...

Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması

Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması

Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması. Bağırsaqların hərəki funksiyasının pozğunluqlarına aşağıdakılar aiddir: – peristaltikanın qüvvətlənməsi  – peristaltikanın zəifləməsi. ...

Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası

Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası

 Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası. Mütəxəssislərin araşdırmaları həzm sistemi xəstəliklərinin əmələ gəlmə səbəblərini bir neçə qrupa ayırıb. Bu qruplar aşağıdakılardır: 1....

Mədə sekretor funksiyasının pozulması

Mədə sekretor funksiyasının pozulması

  Mədə sekretor funksiyasının pozulması. Mədə şirəsi ifraz edən vəzilər sinir-reflektor və humoral qıcıqlandırıcıların təsiri altında fəaliyyət göstərir. Mədə şirəsinin reflektor sekresiyası bir...