Öd yollarının diskneziyası

Öd yollarının diskneziyası

ÖD YOLLARININ DİSKNEZİYASI Öd axacağı yolların diskineziyası ümumi öd axacağı və öd kisəsinin tonus və yığılma qabiliyyətinin dəyişməsi nəticəsində baş verən xəstəlikdir.Bu dəyişmənin əlaməti ödün...

Qaraciyər sirrozunun nadir formaları

Qaraciyər sirrozunun nadir formaları

Qaraciyər sirrozunun nadir formaları Bu xəstəlik qara ciyər sirrozunun nadir zamanlarda rast gəlinən formasıdır. 1 milyon əhalinin 25-50 nəfərində bu xəstəliyə rast gəlinir. Xəstəliyə əsasən yaşlı...

Qaraciyər sirrozu

Qaraciyər sirrozu

Qaraciyər sirrozu orqanın arxitektonikasının pozulmasnın, parenximanın düyünlü regenerasiyası, damar sisteminin yenidən qurulmasına gətirən fibroz arakəsmələrin formalaşması ilə xarakterizə olunan...

Xroniki kolit

Xroniki kolit

XRONİKİ KOLİT Xroniki kolit yoğun bağırsağın selikli qişasınınn iltihabi distrofik dəyişiklikləri ilə və onun funksiyasının pozulması ilə xarakterizə olan xəstəlikdir.Xəstəlik kifayət qədər geniş...

Mədə-bağırsaq qanaxması

Mədə-bağırsaq qanaxması

MƏDƏ-BAĞIRSAQ QANAXMASI Mədə-bağırsaq qanaxması həzm orqanlarının yanaşı gedən və xroniki pankriatitin özünün fəsadları ilə bağlıdır. Həzm orqanlarının bu xəstəlikləri – xora xəstəliyi, eroziv...

Qida borusunun disfunksiyası

Qida borusunun disfunksiyası

Qida borusunun disfunksiyası–qida borosunun üzvi dəyişiklikləri olmadan qidanın udlaqdan mədəyə ötürülməsi ilə əlaqədar olan motor funksiyasının pozulmasıdır, Qida borusunun motor funksiyasının...

Xroniki pankriatit

Xroniki pankriatit

Xroniki pankriatit mədəaltı vəzin iltihabi slekrotik xəstəliyi olub orqanın parenximasının tədricən birləşdirici toxuma ilə əvəzlənməsi və mədəaltı vəzin həm ekzokrin həm də endokrin funksiyasının...

Enteropatiyalar

Enteropatiyalar

Xroniki enterit bağırsaq həzminin və sorulmasının pozulması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir.Xəstəlik nazik bağırsağın selikli qişasının iltihabi və distolik dəyişiklikləri ilə şertlənir.Xəstəlik...

Qastrit

Qastrit

Qastrit nədir? Qastrit mədənin selikliqişasının iltihabi xəstəliyidir ki, bu xəstəlik mədənin öz funksiyasını normal yerinə yetirməyə qoymur. Qastrit zamanı mədədə yemək gec həzm olunur bu da öz...

Pilorospazm

Pilorospazm

Pilorospazm mədə çıxacağının spastik yığılmasıdır.Buna səbəb mədənin çıxacağında olan reseptorların zəifləməsidir. Pilorospazm zamanı mədəyə daxil olan qida on iki barmaq bağırsağa keçə bilmir və...

Həzm sistemi

Həzm sistemi

 Həzm sistemi dedikdə qidanin ağız boşluğuna daxil olduqdan sonra onun orqanlar tərəfindən qəbul edilməsi və həzmə getməsi nəzərdə tutulur. Həzm prosesində mədə bağırsaq sistemi və həzm...

Mədədə qıcqırma halı

Mədədə qıcqırma halı

Qıcqırma-sinə hissəsində müşahidə olunan yandırma, bəzən ürəkbulanma, gəyirmə, ağızda acı və turş dad yaradan bir prosesdir. Çox zaman bu hal ağır yeməkdən sonra və uzanıq halda yaranır. Qıcqırma...