Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması

Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması

Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması Qida borusunun döş hissəsinin peristaltikasının pozulması onun tonusunun və motor funksiyasının güclənməsi ilə xarakterizə olunur.Bu təkcə...

Diffuz ezofaqospazm

Diffuz ezofaqospazm

Diffuz ezofaqospazm Diffuz ezofaqospazmın xarakterik təzahürləri bunlardır: - ağrı - disfaqiya - gəyirmə - spazm * Döş sümüyü nahiyəsində və ya sürətlə yuxarı yayılan,həmçinin döş qəfəsinin ön səthi...

Qida borusunun qeyri spesifik hərəki pozğunluğu

Qida borusunun qeyri spesifik hərəki pozğunluğu

Qida borusunun qeyri spesifik hərəki pozğunluğu Qida borusunun hərəki funksiyasının peristaltika fonunda qeyri -spesifik pozğunluğunun əsas əlamətləri bunlardır: - ağrı - disfaqiya * Döş sümüyünün...

Qida borusunun yırtığı zamanı qarındaxili təzyiqin qalxması

Qida borusunun yırtığı zamanı qarındaxili təzyiqin qalxması

Qida borusunun yırtığı zamanı qarındaxili təzyiqin qalxması Qarındaxili təzyiqin qalxması qida borusu dəliyinin yırtığının əmələ gəlməsində böyük rol oynayır.Bəzi hallarda buna xəstəliyin əmələ gəlmə...

Mədənin sekretor funksiyasının müayinə metodları

Mədənin sekretor funksiyasının müayinə metodları

Mədənin sekretor funksiyasının müayinə metodları 1.Mərtəbəli manometriya Həzm traktının yuxarı şöbələrinin mərtəbəli manometriya metodikası kateterin yeridilməsi və təzyiq dəyişkənliyinin qeyd...

Enteropatiyaların bağırsaq təzahürləri

Enteropatiyaların bağırsaq təzahürləri

Enteropatiyaların bağırsaq təzahürləri Əgər patoloji prosesə nazik bağırsağın yalnız başlanğıc şöbələri qoşularsa o zaman xəstəlik minimal bağırsaq simptomları ilə keçir.Yoğun bağırsaq prosesə...

Xroniki alkoqol hepatiti

Xroniki alkoqol hepatiti

Xroniki alkoqol hepatiti Xroniki alkoqol hepatitinin əmələ gəlməsi əksər hallarda uzun müddət qəbul edilən alkoholun qara ciyərə təsirindən meydana çıxır.Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi aşağıdakılardan...

Birincili biliar siroz

Birincili biliar siroz

Birincili biliar siroz Bu xəstəlik qara ciyərin bütün sirrozlarının 6-12%-ni təşkil edir.Xəstəliyə əsasən menopauza dövründə ola qadınlarda rast gəlinir. Xəstəliyin əsasında qeyri-müəyyən...

Xroniki xolisistitin instrumental müayinə metodları

Xroniki xolisistitin instrumental müayinə metodları

Xroniki xolisistitin instrumental müayinə metodları Xroniki xolisisititə diaqnoz qoymaq üçün ən çox USM və rentgenoloji metodlardan istifadə edilir. Xəstəlik zamanı rentgenoloji müayinədə öd kisəsi...

Öd axarlarında patologiyaların əmələ gəlmə səbəbləri

Öd axarlarında patologiyaların əmələ gəlmə səbəbləri

Öd axarlarında patologiyaların əmələ gəlmə səbəbləri Ödaxacağı yollarında patologiyaların əmələ gəlmə səbəbləri xəstəliyin müxtəlif formalarına görə dəyişir.Lakin öd axarlarında diskineziyaların...

Xroniki kalkulyoz xolesistit

Xroniki kalkulyoz xolesistit

Xroniki kalkulyoz xolesistit Xəstəliyin kliniki şəkli xroniki daşsız xolesistitin şəklinə yaxındır.Belə ki,xroniki kalkulyoz xolesistit aşağıdakı əlamətlərlə müşayət olunur: - öd kisəsinin iltihabı -...

Meteorizm nədir

Meteorizm nədir

Meteorizm nədir Meteorizm (köpmə) dedikdə bağırsaqlarda qazların miqdarının artması nəzərdə tutulur.Bu bağırsaqlarda qıcqırma və çürüməsi sayəsində əmələ gəlir.Normal halda insanın bağırsaqlarında 1...