Gavalı qurusunun faydaları

Gavalı qurusunun faydaları

Gavalı qurusu çox dadlı və qidalandırıcı xüsusiyyətlərə malikdir. Onu adətə ev şəraitində qara gavalını qurutmaqla əldə etmək olur. Gavalı gülkimilər fəsiləsinə aid olan gavalı ağacının meyvəsidir....

Ərik çəyirdəyi yağının faydaları

Ərik çəyirdəyi yağının faydaları

Ərik çəyirdəyi barədə məlumatlara b.e.ə. 3000 ildən qalma Çin əlyazmalarında rast gəlinib. Bu da ərik çəyirdəyi yağının qədim tarixə malik olmasının göstəricisidir. Ərik çəyirdəyi yağı bütün dünyada...

Kakao yağının faydaları

Kakao yağının faydaları

Kakao yağı Teobroma cinsinə aid olan ağacın meyvələrindən əldə edilir. Bu ağac ilk dəfə Amerikanın tropik bölgələrində bitib və onlara şokolad ağacı da deyilir. İndi isə əksər tropik bölgələrdə bu...

Toyuq ətinin faydaları

Toyuq ətinin faydaları

Toyuq dünyanın hər yerində yaşaya bilən quşdur. Onun ətindən demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində istifadə edilir. Toyuğun bir çox növləri var və onlar bir-birindən ölçülərinə və tüklərinin...

Göyərçin yumurtası

Göyərçin yumurtası

Göyərçin yumurtasının ölçüsü 4 santimetrdən böyük olmur. Bütün növ göyərçinlərin yumurtalarının rəngi ağ, sığallı və parlaq olur. Göyərçin yumurtlarının rəngi tam ağ deyil, ağın zəif qəhvəyiyə çaları...

Badam yağının faydaları

Badam yağının faydaları

Badam yağı badam çəyirdəyinin ləpəsindən alınır. Badam yağının tərkibində olan yağlılığın miqdarı onun yetişdiyi bölgədən və növündən asılı olaraq 40-60% arasında dəyişə bilir. Badam yağını əsasən...

Küncüt yağının faydaları

Küncüt yağının faydaları

Küncüt toxumlarından qədim zamanlardan istifadə edilib. İndi də bir çox ölkələrdə küncütdən ədviyyat vasitəsi kimi istifadə olunur. Onun faydaları barədə İbn Sinanın əlyazmalarında da qeydlərə rast...

Püstə yağının faydaları

Püstə yağının faydaları

Bu faydalı yağ püstə ləpələrinin soyuq üsulla sıxılması nəticəsində əldə edilir. Püstə yağı sarının yaşıla çaları rəngdə, rafinə edildikdə isə açıq sarı rəngdə olur. Bu yağ tünd qoxuya malik bir...

Fındıq yağının faydaları

Fındıq yağının faydaları

Fındıq yağından ötən əsrin 70-ci illərindən istifadə eddilməyə başlanılıb. Fındıq yağı ilk dəfə həmin illərdə istehsal olunmağa başlanılıb. Bu yağın eksportu ilə əsasən Fransa, İtaliya və Türkiyə...

Çaytikanı yağının faydaları

Çaytikanı yağının faydaları

Adətən çaytikanı yabanı halda bitən bir kol bitkisidir. Ondan farmokoloji məqsədlərlə qədim zamanlardan istafadə olunub. Çaytikanıya olan ehtiyac artıqdan sonra isə onun xüsusi qaydalarla...

Qara zirə yağı

Qara zirə yağı

Qara zirə ən çox Efiopiyada, Səudiyyə Ərəbistanında, Hindistanda, Orta Asiyada, Qafqaz bölgələrində, Aralıq dənizi ölkələrində bitir. Ondan ədviyyat vasitəsi kimi istifadə edilir. Qara zirə...

Göyərçin əti

Göyərçin əti

Göyərçin ətindən istifadə etmək Avropa, Cənub-Qərbi Asiya və Şimali Afrika ölkələrində daha çox yayılmışdır. Qədim zamanlanarda isə ev şəraitində göyərçinlərin böyüdülməsi ilə məşğul olanlar olub....