Hipertonik-hiperkinetik sindrom


Baxış sayı: 132     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hipertonik-hiperkinetik sindrom
  Hipertonik-hiperkinetik sindrom Bu sindrom ən çox amiostatik simptomlar kompleksi və parkinsonizm zamanı meydana çıxır.Hipertonik-hiperkinetik sindrom zamanı əzələ tonusu artır,hərəkətlər məhdudlaşır,sakitlik zamanı isə titrətmə əmələ gəlir.Müayinə zamanı əzələ gərginliyi dəyişmir və bütün...

Hissiyyat,hissiyyat pozulmaları və ağrı


Baxış sayı: 19     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hissiyyat,hissiyyat pozulmaları və ağrı
  Hissiyyat,hissiyyat pozulmaları və ağrı Hissiyyatın orqanizmin xarici və daxili mühitlə qarşılıqlı əlaqəsində böyük rolu vardır.Hissiyyatın neyronları fəqərəarası düyünlərdə yerləşir.Fəqərələrdə müxtəlif patologiyalar baş verdikdə hissiyyat pozulmaları əmələ gəlir ki,bu da yerləşdiyi...

Hissiyyat pozulmalarının əlamətləri


Baxış sayı: 23     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hissiyyat pozulmalarının əlamətləri
  Hissiyyat pozulmalarının əlamətləri Periferik sinir kötüyünün tam zədələnməsi həmin sinirin irradiasiya etdiyi dəri sahəsində hissiyyatın bütün növlərinin pozulması isə xarakterizə edilir. Onurğa beyinin arxa hissi kökünün zədələnməsi hissiyyatın bütün növlərinin itirilməsinə səbəb olur.Bu...

Hemorragik spinal insult


Baxış sayı: 31     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hemorragik spinal insult
  Hemorragik spinal insult Xəstəliyin əmələ gəlməsinə onurğanın travmaları və onurğa beyinin damar sisteminin inkişaf anomaliyası səbəb olur.Bu anomaliyalardan ən çox rast gəlinənləri aşağıdakılardır: * intramedulyar tekeangioektaziyalar * arteriovenoz malformasiyalar * anevrizmalar Nadir...

Epidemik letargik ensefalit


Baxış sayı: 18     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Epidemik letargik ensefalit
  Epidemik letargik ensefalit Xəstəliyin kəskin və xroniki olmaqla 2 növü var.Xəstəliyin kəskin mərhələsində iltihab xarakterli əlamətlər daha çox özünü biruzə verir.Bu zaman əlamətlər kəskin halda üzə çıxır və bir sıra patologiyalar baş verir.Vaxtında və düzgün müalicə olunmadıqda isə xroniki...

Yarımkəskin nekrotik mielit


Baxış sayı: 148     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Yarımkəskin nekrotik mielit
  Yarımkəskin nekrotik mielit Bu zaman iltihabi proses daha çox onurğa beyinin aşağı döş şöbəsində yerləşir.Müayinə zamanı beyinin yoluxmuş şöbəsi şişkin və hiperemiyalı olur.Daha ağır hallarda isə həmin hissənin yumuşalması - mielomalyasiya qeyd olunur.Mikroskopik araşdırma onurğa onurğa...

Kəskin dağınıq ensefalomielit


Baxış sayı: 30     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Kəskin dağınıq ensefalomielit
   Kəskin dağınıq ensefalomielit Kəskin dağınıq ensefalomielit sinir sisteminin yoluxucu-allergik xəstəliyidir. Xəst'liyin törədicisinin neyroprop viruslardır.Virisin orqanizmə əsas daxil olma yolları yuxarı tənəffüs yolları və mədə-bağırsaq traktıdır.Virusların baş beyinə və onurğa...

Gecikmiş neyrosifilis


Baxış sayı: 241     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Gecikmiş neyrosifilis
  Gecikmiş neyrosifilis Gecikmiş neyrosiflisin kliniki əlamətləri xəstəliyə yoluxduqdan 7-8 il sonra meydana çıxmağa başlayır və sifilisin gedişinin üçüncü mərhələsinə bənzəyir. Bu zaman iltihabi-distrofik dəyişikliklər onurğa və baş beyinin sinir hüceyrələri,ötürücü yolları və qliyarlarda...

Baş beyin absesləri


Baxış sayı: 301     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Baş beyin absesləri
  Baş beyin absesləri Baş beyin abseslərinin beyin maddəsində məhdud toplanmasıdır.Beyin absesləri daha çox beyindaxili,az hallarda isə epidural və ya subdural olaraq rast gəlinir. Xəstəliyin əmələ gəlməsinə stafilokokk,streptokokk,pnevmokokk və meninqokokklar səbəb olur.Bəzi hallarda isə...

Dizcik düyününün nevralgiyası


Baxış sayı: 17     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Dizcik düyününün nevralgiyası
  Dizcik düyününün nevralgiyası Xəstəliyin törədicisi virusdur. Dizcik düyünü nevralgiyası üçün xarakterik olan 3 xüsusiyyət var: - ağrı - herpetik səpgilər - düyünün innervasiya sahəsində hipesteziya Periodik və ya daimi ağrılar əsasən qulaq nahiyəsindən başlayaraq ənsə,üz və boyuna...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.