Sinir liflərinin nəqletmə qabiliyyətinin pozulması


Baxış sayı: 6     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Sinir liflərinin nəqletmə qabiliyyətinin pozulması
  Sinir liflərinin nəqletmə qabiliyyətinin pozulması Sinir liflərinin zədələnməsinin əsas əlaməti qıcıqların nəql edilməsinin pozulmasıdır.Sinir liflərinin kəsilməsi,çapıq və ya şiş toxumasının onları sıxması nəqletmə prosesinin pozulmasına səbəb olur.Bundan başqa aşağıdakı patologiyalar da...

Denervasiya sindromu


Baxış sayı: 3     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Denervasiya sindromu
  Denervasiya sindromu Orqan və toxumaların sinirdən məhrum edilməsi ilə əlaqədar olan dəyişikliklər denervasiya sindromu adlanır.Denervasiya 2 yolla yarana bilir: - anatomik  - kimyəvi Anatomik denervasiya orqan və ya toxumanın bütün sinirlərinin kəsilməsindən ibarətdir.Əslində toxumanı...

Deafferentasiya sindromu


Baxış sayı: 5     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Deafferentasiya sindromu
  Deafferentasiya sindromu Hissi sinirlər vasitəsilə mərkəzi sinir sisteminə gələn impulsların kəsilməsi deafferentasiya adlanır.Deaffertasiya hissiyyatın itirilməsi ilə nəticələnir.Heyvanlar üzərində aparılan eksperimentlərdə deafferentasiya metodu yaratmaq üçün heyvanın onurğa beyinin arxa...

Patoloji immun fenomenləri


Baxış sayı: 97     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Patoloji immun fenomenləri
  Patoloji immun fenomenləri Beyində əsas sinir mərkəzləri arasında olan qarşılıqlı münasibətlərin pozulmasına sistem patologiyası deyilir.Bu münasibətlərin pozulması ilə baş verən dəyişikliklərə isə patoloji immun fenomenləri deyilir.Patoloji sistem fenomenlərinin əsas növləri bunlardır: -...

Patoloji reflekslər


Baxış sayı: 93     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Patoloji reflekslər
  Patoloji reflekslər Patoloji reflekslər sinir sisteminin zədələnməsi zamanı meydana çıxır və orqanizmin ətraf mühitə uyğunlaşmasına mənfi təsir göstəririlər.Mərkəzi sinir sistrminin reflektor fəaliyyəti çox vaxt kobud üzvi dəyişikliklər(qansızma,şiş,çapıq) nəticəsində pozulur.Bəzən isə bu...

Hərəki funksiyanın itirilməsi


Baxış sayı: 98     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hərəki funksiyanın itirilməsi
  Hərəki funksiyanın itirilməsi Skelet əzələlərinin tonusu və yığılması onurğa beyinin öz buynuzlarında yerləşən hərəki neyronların oyanma qabiliyyəti ilə əlaqədardır.Baş beyində yerləşən hərəki mərkəzlər,motoneyronlar və hərəki sinir liflərinin zədələnməsi hərəkət pozğunluqlara səbəb...

Mərkəzi iflic və parezlər


Baxış sayı: 83     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Mərkəzi iflic və parezlər
  Mərkəzi iflic və parezlər Bu patoliji vəziyyət beyin qabığında yerləşən hərəki neyronların və ya onların piramid yollardan keçən aksonlarının zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir.Xəstəlik aşağıdakı hallarda baş verir: - beyin daxilinə və onun qişaları arasına qansızmalar olduqda - beyin...

Hiperkinezlər


Baxış sayı: 143     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hiperkinezlər
  Hiperkinezlər Skelet əzələlərinin qeyri-iradi hərəkətləri hiperkinez adlanır. Bu zaman bədənin müxtəlif hissələri məcburi surətdə mürəkkəb və qeyri-adi konfiqurasiyalı hərəkətlər edir.Hiperkinez piramid,ekstrapiramid və onurğa beyin mənşəli olur.Onun əmələ gəlməsində ekstrapiramid...

Hərəkət koordinasiyasının pozulması


Baxış sayı: 46     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hərəkət koordinasiyasının pozulması
  Hərəkət koordinasiyasının pozulması Ataksiya Beyincik qabığının hərəki zonaları,görmə qabarı,beyin kötüyü,labirint və beyin qabığının arxa buynuzları sümük-əzələ sisteminin reseptorlarından,gözdən və vestibülyar aparatın reseptorlarından bədənin ayrı-ayrı hissələrinin vəziyyəti,hərəkət...

Hissiyyat pozulmaları


Baxış sayı: 280     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sinir sistemi

Hissiyyat pozulmaları
  Hissiyyat pozulmaları Dəridən,əzələlərdən,sümük-oynaq sistemindən və daxili orqanlardan mərkəzi sinir sisteminə verilən impulslar 3 qrupa bölünür: * eksteroseptiv * proprioseptiv * interoseptiv Eksteroseptiv reseptorlar vasitəsilə dəridən və selikli qişalardan ağrı, temperatur və taktil...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.