Ekskretor uroqrafiya nədir


Baxış sayı: 13     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Ekskretor uroqrafiya nədir
  Ekskretor uroqrafiya nədir Böyrək xəstəlikləri zamanı diaqnozun qoyulmasında ekskretor uroqrafiyanın rolu böyükdür.Bu venadaxili prosedur sayılır.Ekskretor uroqrafiya böyrək və sidik yollarının morfoloji və funksional vəziyyətini öyrənməkdə kömək edir. Bunun üçün vena daxilinə yod tərkibli...

Böyrək anomaliyası


Baxış sayı: 22     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Böyrək anomaliyası
  Böyrək anomaliyası Böyrək anomaliyalarına aşağıdakılar aiddir: - aplaziya(anadangəlmə tək böyrək) - hipoplaziya - distopiyalar - böyrəklərin bir-birinə münasibət anomiyaları - kistoz dəyişiklər - yuxarı sidik yollarının ikiləşməsi Böyrək aplaziyası USM köməyi ilə təyin edilir.Bu zaman qarın...

Xroniki böyrək çatışmazlığının patoloji anatomiyası


Baxış sayı: 102     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Xroniki böyrək çatışmazlığının patoloji anatomiyası
  Xroniki böyrək çatışmazlığının patoloji anatomiyası Böyrək çatışmazlığının əmələ gəlməsində böyrək arteriyalarının spazmı və perfuzion təzyiqin aşağı düşməsi nəticəsində böyrək toxumasında işemiya əmələ gəlir və o zədələnir.Zədələnmə əsasən böyrək kanalcıqlarında baş verir,çünki,onlar...

Kəskin qlomerulonefritin növləri


Baxış sayı: 24     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Kəskin qlomerulonefritin növləri
  Kəskin qlomerulonefritin növləri Kəskin qlomerulonefrit gedişinə görə aşağıdakı kliniki variantlara ayrılır. 1 Latent qlomerulonefrit Bu xəstəliyin ən az rast gələn variantıdır.Latent qlomerulonefrit zəif təzahür edən sidik sindromu ilə xarakterizə olunur.Xəstəliyin bu növündə ödemlər və...

Kəskin diffuz qlomerulonefrit


Baxış sayı: 16     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Kəskin diffuz qlomerulonefrit
  Kəskin diffuz qlomerulonefrit Xəstəliyə kişilər arasında daha çox rast gəlinir.Əsasən 40 yaşına qədər adamlar arasında baş verir. Kəskin diffuz qlomerulonefrit adətən streptokokların törətdiyi kəskin infeksion xəstəliklərdən sonra əmələ gəlir Bu xəstəliyə aşağıdakılar aiddir: * angina *...

Sidiyin fiziki xassələri


Baxış sayı: 8     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Sidiyin fiziki xassələri
  Sidiyin fiziki xassələri Sidiyin miqdarı Gündəlik sidiyin miqdarı (gündəlik diurez) yaşlı şəxslərdə adətən 800 ml ilə 1500 ml arasında dəyişir.Gündəlik xaric olunan sidiyin miqdarının 500 ml-dən aşağı və 2000ml çox olması patoloji hal kimi qiymətləndirilir. Sidiyin rəngi Normal halda sidiyin...

Sidikdə zülalın təyini


Baxış sayı: 208     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Sidikdə zülalın təyini
  Sidikdə zülalın təyini  Normal halda sidikdə gün ərzində 30-150 mq-a qədər zülal ifraz edilir.Hazırda bu miqdarda zülal sidiyin ümumi müayinəsində aparılan keyfiyyət sınaqları ilə aşkar edilmir.Ancaq bu sınaqlarda sidikdə zülalın miqdarı 0,033q/l və ondan çox olduqda təyin edilir ki,bu...

Sidikdə qlükozanın təyini


Baxış sayı: 12     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Sidikdə qlükozanın təyini
  Sidikdə qlükozanın təyini Sağlam adamın sidiyində qlükozanın miqdarı çox az olur.Bu miqdar 0,03-0,15q/l arasında dəyişə bilir.Sidikdəki bu miqdarda olan qlükoza adi keyfiyyət sınaqları ilə təyin edilir.Sidikdə qlükozanın olması qlükozuriya adlanır.Bu iki halda ola bilir: 1 fizioloji 2...

Sidik çöküntüsünün mikroskopik müayinəsi


Baxış sayı: 16     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Sidik çöküntüsünün mikroskopik müayinəsi
  Sidik çöküntüsünün mikroskopik müayinəsi Müayinə üçün götürülən sidik yaxşıca qarışdırıldıqdan sonra 10 ml setrifuqa şüşəsinə tökülür.Sentrifuqa edildikdən sonra çöküntü üzərindəki məhlul alınır,çöküntü əşya şüşəsi üzərində nəzərdən keçirilir.Əvvəlcə kiçik böyüdücü,sonra isə böyük böyüdücü...

Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi


Baxış sayı: 167     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi
  Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi Podaqra xroniki,proqressedici xəstəlik olub,purin mübadiləsinin pozulması və bədəndə artıq miqdarda sidik turşusunun artması və uratların dayaq-hərəki aparatda və daxili orqanlarda çökməsi ilə xarakterizə olunur.Xəstəlik zamanı sayılan patoloji...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.