Diabetik nefropatiya


Baxış sayı: 10     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Diabetik nefropatiya Nefropatiya –böyrəklərin funksiyası ilə əlaqədar olan xəstəlikdir. Ümumi məlumatlar. Şəkərli diabetdə nefropatiya böyrək damarlarının zədələnməsi nəticəsində meydana gəlir. Səbəbləri. Böyrəklərin damar sisteminin pozulmasına səbəb hiperqlikemiya və yüksək arterial təzyiqdir. Bu zaman böyrəklər öz filtirasiya funksiyasını yerinə yetirə bilmir, sidikdə konsentrasiyası yüksək olan maddələr toplanır( zülal). Simptomları . Bu ağırlaşmanın əsas təhlükəsi ondan ibarətdir ki, çox...

BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİ


Baxış sayı: 10     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Böyrəkdaşı xəstəliyi böyrəklərin kasacıq ləyən sistemində daşların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir.Bu xəstəlik bədəndə baş verən pozğunluqların bir növ təzahürüdür.Azərbaycan ərazisi Yer kürəsində böyrəkdaşı xəstəliyinin yayılmılş olduğu endemik zonalardan biridir, Daşların kimyəvi tərkibi müxtəlif olur. – kalsium tərkibli – fosfat tərkibli – urat tərkibli Etialogiyası:Xəstəliyin etialogiyası və patigenezi elmə tam aydın deyil.Amma böyrəkdaşının əmələ gəlməsində bir çox...

QLOMERULONEFRİT


Baxış sayı: 9     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Diffuz qlomerulonefrit-böyrəklərin infeksion-allergik.immunokompleks xəstəliyi olub əsasən böyrək yumaqcıqlarının kapilyarlarının zədələnməsi ilə müşayət olunur.Kliniki gedişinə görə aşağıdanı növləri var: – yarımkəskin diffuz qlomerulonefrit – kəskin diffuz qlomerulonefrit – xroniki diffuz qlomerulonefrit – ocaqlı nefrit Qlomerulonefrit böyrək yumaqcıqları ilə yanaşı kanalcıqlar və intersistal toxumanın da zədələnməsi baş verir Buna görə də bu xəstəliyi nefrit adlandırırlar. KƏSKİN DİFFUZ...

Pielonefrit


Baxış sayı: 13     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

 PİELONEFRİT. Pielonefrit böyrək ləyəni və kasacıqlarının,böyrək parenximasının,xüsusən ara toxumanın qeyri spesifik iltihabi xəstəliyidir.Xəstəlik ən çox uşaq yaşlarında təsadüf olunur.Yaşlılarda isə uşaq vaxtı sağalmamış pielonefritin davamı kimi xarakterizə olunur.Kişilər arasında xəstəliyin baş vermə səbəbi kimi prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyası göstərilir. Pielonefrit ən çox rast gəlinən böyrək xəstəliklərindən olub ən çox yayılmış xəstəliklər sırasındadır. TƏSNİFATI: Gedişinə...

Sidik yollarının infeksiyası


Baxış sayı: 14     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

SİDİK YOLLARININ İNFEKSİYASI Sidik yollarının infeksiyası geniş yayılmış bakterial infeksiya olub ümumi iltihabi xəstəliklər arasında , xüsusilə də seksual aktiv qadınlar arasında daha çox yayılmışdır.Bu xəstəlik bakteriuriyadan tutmuş ağır sepsisə qədər gətirib çıxarır. Sidik yollarında sidik steril şəkildə olur.Sidik yollarının infeksiyisı zamanı isı bu yollarda bakteriyaların sayı artır. ETİOLOGİYASI: Sidik yollarının infeksiyası əksər hallarda qadınlarda təsadüf olunan xəstəlikdir.Sidik...

Xroniki qlomerulonefrit


Baxış sayı: 4     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

  Xroniki qlomerulonefrit geniş yayılmış böyrək xəstəliklərindəndir. Bu xəstəlik kişilər arasında daha çox yayılıb ETİOLOGİYASI: Bu xəstəlik vaxtında düzgün müalicə olunmamış kəskin qlomerulonefritin xroniki hala keçməsi nəticəsində baş verir.Bəzi hallarda müalicə olunmamış hamiləlik hefropatiyası da xroniki qlomerulonefritin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir.Xəstəlik böyrəyin yumşaq toxumasının zədələnməsi ilə xarakterizə olunur ki bu da tədricən inkişaf edib nefroskleroz və böyrək...

Sistit


Baxış sayı: 10     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

SİSTİT Sistit sidik kisəsinin selikli qişasının və ümumiyyətlə digər qişalarının bu prosesə cəlb olunması ilə baş verən iltihabi xəstəliyidir. ETİOLOGİYSI VƏ PATOGENEZİ: Xəstəlik mikroblar, viruslar, parazitlər tərəfindən törədilir, kimyəvi maddələr ,zəhərlənmələr,şüalanma və s. nəticəsində baş verir.Mikroorqanizmlərin sistitin yaranmasında əsas rol oynadığı danılmazdır.Mikroplazma və xlamidiya nəticəsində baş verən sistitlərdə mikroblar çətin aşkar edildiyi üçün çox zaman baktreial sistit...

Böyrək daşı


Baxış sayı: 3     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

BÖYRƏKDAŞI DİATEZİ Orqanizmdə purin əsaslarının məhsulu sidik turşusudur. Əsas etibarıilə o qara ciyərdə nukleotidlərin parçalanmasından, oksipurinlərin oksidləşməsindən əmələ gəlir. Endogen sidik turşusu endogen purinlərin oksidləşməsindən sintez olunur. Bu sidik turşusu purinsiz qidalanma zamanı əmələ gəlir. Ekzogen sigik turşusu qida məhsulları ilə bədənə daxil olan purinlərdən əmələ gəlir. Orqanizmdə sidik turşusunun 2 əsas sintez yolu mövcuddur. Birincisi didik turşusunun əmələ...

Fimoz


Baxış sayı: 3     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Fimoz pülüyün xarici dəliyinin dar olmasıdır. Fimoz zamanı pülük geri çəkilmədiyi üçün cinsiyyət orqanının başı görünmür. Xəstəlik anadangəlmə və qazanılma olur. Anadangəlmə fimozlarda uşaqlarda siyimə aktı tam mümkün olmur, yaxud sidik ifrazı çətinləşir və bu zaman uşaqlar sidiyə çıxanda ağlayırlar. Pülüyün xarici dəliyinin həddindən çox dar olması və onun tam tutlması bəzən pülük dərisi ilə cinsiyyət orqanının başı arasında yığılan pülük dərisi ifrazatı-smeqmanın miqdarı artır. Bəzən smeqma...

Xroniki intersistal nefrit


Baxış sayı: 2     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Sidik ifrazı sistemi

Xroniki intersistal nefrit qeyri –infeksion xəstəlik olub prosesin ara toxumada lokalizasiyası və böyrək kanalcıqlarının zədələnməsi ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Xəstəlik geniş yayılmışdır, əksər hallarda xroniki böyrək çatmazlığı ilə nəticələnir . ETİOLOGİYASI:  Xroniki intersistal nefrit polietioloji xəstəlikdir. Bu xəstəliyin səbəbi medikamentoz məişət və istehsalat intoksikasiyaları, radiolaji şüalanma, maddələr mübadiləsinin pozğunluqları, bədənin immun dəyişiklikləri və s....
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.