Spinal (onurğa) araxnoidit

Spinal (onurğa) araxnoidit

Spinal (onurğa) araxnoidit Onurğa beynin yumşaq və hörümçək toruna bənzər qişaları arasında bitişmə və kistaların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunan patoloji prosesdir.  Etiologiyası: Kəskin...

Donvurma

Donvurma

Donvurma Donvurma – güclü soyuqdan orqanizmin toxumalarının zədələnməsinə deyilir. Ayaqlar və əllər donvurmaya dah tez məruz qalır. Hətta 0 C- dərəcədən yuxarı olan temtraturda, xüsusən, tez-tez...

Elektrotravma

Elektrotravma

Elektrotravma Elektrotravma – normadan artıq elektrik cərəyanını bədəndən keçməsi nəticəsində yaranan zədələnmədir. Səbəbləri: Elekrotravma bilavasitə elektrik naqili ilə kontakt nəticəsində və ya...

Diz oynağının əzilməsi

Diz oynağının əzilməsi

Diz oynağının əzilməsi. Ümumi məlumat: Diz oynağının mexaniki travması nəticəsində yaranan diz oynağının toxumalarının qapalı zədələnməsi ilə, funksiyalarının pozulması ilə müşayiət olunan patoloji...

Vibroterapiya

Vibroterapiya

Vibroterapiya Vibroterapiya-aşağı tezlikli mexaniki səyrimələrlə müalicəvi təsirdir. Bundan ötrü vibroakustik aparatlardan istifadə olunur. Mikrovibrasiyanın təsiri altında damar divarlarındakı...

Bursit

Bursit

Bursit Oynaq kisəsi iltihabına bursit deyilir. Oynağa çox güclü təzyiq olduqda baş verir. Ümumi məlumat: Bilmək lazımdır ki, istənilən hərəkət vətərlərin, bağların oynaq nahiyəsində bir-birinə...

ONURĞADA SINIQLAR

ONURĞADA SINIQLAR

ONURĞADA SINIQLAR Onurğa fəqərələrdən ibarətdir. Fəqərələr bir-birinə yumuşaq toxuma və disklərlə bağlıdır. Onurğa bizim gövdəmizin dik durmasının, sağa və sola, önə və arxaya əyilməyimizin...

Baş beyin silkələnməsi

Baş beyin silkələnməsi

Baş beyin silkələnməsi Baş beyin silkələnməsi –kələ-beyin travmasının növlərindən biridir. Ümumi məlumat: Beyin silkələnməsi – kəllə-beyin tavmasının növüdür. Silkələnmə insan başdan zərbə aldıqda,...

AYAQLARDA SINIQLAR

AYAQLARDA SINIQLAR

AYAQLARDA SINIQLAR Ayaqlarda sınıq dedikdə ayaq sümüklərinin birində baş verən sınıqlar və ya çatlamalar nəzərdə tutulur. Sınıqlar 2 qrupa bölünür: – açıq sınıqlar -qapalı sınıqlar Açıq sınıqlarda...

OSTEOPAROZ (sümük əriməsi)

OSTEOPAROZ (sümük əriməsi)

OSTEOPAROZ (sümük əriməsi) Osteoparoz sümük daxilində kalsiumun azalması ilə əmələ gələn xəstəlikdir. Bu xəstəlik zamanı sümüklər kövrəkləşir, sınmağa meyilli olur. 50 yaşdan yuxarı üç qadından biri...

Dirsək oynağının çıxıqları

Dirsək oynağının çıxıqları

Dirsək oynağının çıxıqları Bu çıxıqlar yuxarı ətraflarda ən çox rast gəlinən travmalarından biridir. Dirsək oynağı çox mürəkkəb quruluşa malikdir. Onun əmələ gəlməsində 3 sümük: mil, dirsək (said) və...

SKOLYOZ

SKOLYOZ

SKOLYOZ. Skolyoz onurğanın əyriliyidir ki, bu əyrilik anadangəlmə və qazanılma olur. Anadangəlmə skolyoz dölün ana bətnində olduğu zaman onurğanın anormal inkişafı ilə əlaqədar olur. Sonradan...