Kəllə beyin travması

Kəllə beyin travması

Kəllə beyin travması Kəllə beyin travması əhali arasında əlilliyin və ölümün ən çox rast gələn səbəblərindən biridir. Kəllə beyin travmalarının mövcud çoxsaylı təsnifatı başlıca olaraq kəllə...

Kontuziya

Kontuziya

 Kontuziya Kontuziya dedikdə beyin toxumasının zədələnməsi nəticəsində yaranan beyin sarsılmasına xas əlamətlər toplumu nəzərdə tutulur.Kontuziya beyin əlamətləri ilə birlikdə beyin kötüyünün...

Epidural hematomalar

Epidural hematomalar

 Epidural hematomalar Epidural hematomalar travma nəticəsində əmələ gəlir və sərt beyin qişası ilə sümüyün arasında yerləşir.Epidural qansızmaların mənbəyi qişa arteriyasının şaxələri,sərt beyin...

Subdural hematomalar

Subdural hematomalar

Subdural hematomalar Subdural hematomalar sərt beyin qişasının zədələnməsi və pial venaların sinuslara açılan yerdə qırılması zamanı baş verir.Hematomanın ən xarakterik əlaməti başda...

Beyindaxili travmatik qansızmalar

Beyindaxili travmatik qansızmalar

Beyindaxili travmatik qansızmalar Travma anında beyindaxili damarların cırılması və beyindaxili qan dövranının kəskin pozulması nəticəsində çox vaxt beyində qansızmalar və kontuziya ocaqları baş...

Kəllə tağının sınığı

Kəllə tağının sınığı

Kəllə tağının sınığı Patologiya travma nəticəsində meydana gəlir.Diaqnoz rentgenoqram nəticəsində qoyulur. Qapalı kəllə sınığı zamanı beyin sarsılması və beyin zədələnməsi əlamətləri müşahidə...

Kəllə əsasının sınığı

Kəllə əsasının sınığı

Kəllə əsasının sınığı Kəllə əsasının sınığı mexaniki təsir nəticəsində baş verən ağır kəllə beyin travmasıdır.Kəllə əsasının sınıqları çox vaxt orta kəllə çuxurunda,az hallarda isə ön və arxa...

Kəllənin və baş beyinin açıq zədələnmələri

Kəllənin və baş beyinin açıq zədələnmələri

 Kəllənin və baş beyinin açıq zədələnmələri Baş beyinin açıq zədələnmələri kəllə sümüklərinin və kəllə tağının xarici örtük təbəqəsinin bütövlüyünün pozulması ilə xarakterizə olunur.Zədələnmələr...

Kəllə beyin travmasının nəticələri

Kəllə beyin travmasının nəticələri

Kəllə beyin travmasının nəticələri Beyin travması keçirmiş adamlarda bir-neçə ay ərzində diffuz baş ağrıları baş verə bilir.Bu ağrılar bəzən səhərlər baş versə də,çox vaxt gün ərzində...

Onurğa beyinin travması

Onurğa beyinin travması

Onurğa beyinin travması Onurğa beyinin və onurğa sütununun travması ən çox məişət,istehsalat və nəqliyyat travmaları zamanı meydana çıxır. Baş beyinin travmatik zədələnməsi kimi,onurğa beyni və...

Onurğa beyinin sarsılması

Onurğa beyinin sarsılması

Onurğa beyinin sarsılması Onurğa beyinin sarsılması özünü struktur zədələnmələri olmadan onurğa beyinin funksional tipli qəflətən, tam köndələn zədələnməsi ilə xarakterizə edir. Xəstəlik zamanı beyin...

Onurğa beyinin zədəsi

Onurğa beyinin zədəsi

Onurğa beyinin zədəsi Onurğa beyinin zədələnməsi qapalı və nüfuz etməyən onurğa beyin travmalarından ən çox rast gələnidir.Zədə onurğanın yerdəyişmə ilə sınması,fəqərəarası disklərin prolapsı və...