Onurğa beyinə qansızmalar

Onurğa beyinə qansızmalar

Hematomieliya Qansızmalar daha çox mərkəzi kanal, bel və boyun qalınlaşması nahiyəsində arxa buynuzlar nahiyəsində damarların cırılması nəticəsində baş verir. Hematomieliyanın kliniki mənzərəsi 3-4...

Onurğa beyinin əzilməsi

Onurğa beyinin əzilməsi

Onurğa beyinin əzilməsi Onurğa beyinin əzilməsi aşağıdakı hallarda baş verir: - onurğanın qəlpələrinin yerdəyişməsi və sınıqları - fəqərəarası diskin yırtığı - onurğanın yad cisim tərəfindən...

Bel ağrıları 5 ciddi xəstəliyin səbəbi ola bilər

Bel ağrıları 5 ciddi xəstəliyin səbəbi ola bilər

Bel ağrıları 5 ciddi xəstəliyin səbəbi ola bilər Bel ağrıları onurğanın otra hissəsindən bir qədər yuxarı və aşağı hissəni əhatə etməklə sinirlərin qidalandırdığı nahiyələri əhatə edir.Aparılan geniş...

Kifoz nədir?

Kifoz nədir?

Kifoz nədir Kifoz onurğanın gözlə görülə bilinəcəq qədər önə doğru əyilməsidir.Onurğanın önə doğru əyilməsi qozbellik şəklində özünü biruzə verir.Buna görə də el arasında kifoz xəstələrinə qozbel...

Diz ağrılarının asanlıqla aradan qaldırmağın yolları

Diz ağrılarının asanlıqla aradan qaldırmağın yolları

Diz ağrılarının asanlıqla aradan qaldırmağın yolları. İndi çoxları diz ağrılarından şikyət edir. Şikayətçilərin arasında bütün günü ayaqüstə dayanan adamlardan tutmuş, idmançılara qədər hamıya rast...

Onurğa beynin zədəsi

Onurğa beynin zədəsi

Onurğa beynin zədəsi Onurğa beynin zədələnməsi qapalı və nüfuz etməyən onurğa beyin travmalarından ən çox rast gələnidir. Zədə onurğanın yerdəyişmə ilə sınması, fəqərəarası disklərin prolapsı və...

Beyin zədələnmələri zamanı xəstələrin əmək qabiliyyəti

Beyin zədələnmələri zamanı xəstələrin əmək qabiliyyəti

Beyin zədələnmələri zamanı xəstələrin əmək qabiliyyəti. Beyin travmaları zamanı xəstələrin əmək qabiliyyəti aşağı düşür. Əmək qabiliyyətinin aşağı olmasının dərəcəsi kəllə beyinə dəyən zərbənin...

Karpal tunel sindromu

Karpal tunel sindromu

Karpal tunel sindromu. Karpal tulnel sindromu bilək nahiyyəsində sinirlərin sıxışması səbəbli meydana çıxan əlamətlərdir. Bu zaman ələ və əl barmaqlarına gələn sinirlər sıxıldığına görə əl...

Arxa ətrafların sinirlərinin nevropatiyası

Arxa ətrafların sinirlərinin nevropatiyası

Arxa ətrafların sinirlərinin nevropatiyası. Aşağı ətrafların sinirlərinin nevropatiyası ümumi kiçik qamış sümüyü və ya onun şaxələri, səthi kiçik qamış və ya böyük qamış siniri sümüyünün başı...

Əzələ distrofiyası

Əzələ distrofiyası

Əzələ distrofiyası. Əzələ ditrofiyası əzələlərin zəifləməsi və degeneraziyasının pozulması nəticəsində baş verən patologiyalarla müşahidə edilir. Əzələ distrofiyasının bir-neçə növü vardır. Ən çox...

Sakroileit

Sakroileit

Sakroileit. Sakroileit onurğanın aşağı hissəsinin çanaq sümüyünə birləşən hissəsinin iltihablşmasıdır. Xəstəlik əsasən birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri zamanı meydana çıxır. Bəzi hallarda...

Osteoartrozun kliniki mənzərəsi

Osteoartrozun kliniki mənzərəsi

Osteoartrozun kliniki mənzərəsi Osteoartroz əsasən 40-60 yaşlarında qadınlar arasında rast gəlinir. Xəstəliyin əsas əlamətləri özünü oynaqlarda baş verən patologiyalarla göstərir. Osteoartroz zamanı...