Dərinin qanqrenası

Dərinin qanqrenası

Dərinin qanqrenası Dərinin qanqrenası dəri toxumasının ölməsi və həmin hissədə qan dövranının pozulması ilə müşayiət edilən xəstəlikdir. Xəstəlik dərinin üst qatından başıayır və yumşaq toxumadan...

Hidrodenit

Hidrodenit

Hidrodenit. Hidrodenit tər vəzilərinin şişkinləşməsi ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Ən çox dərinin bir-birinə sürtüldüyü nahiyyələrdə əmələ gəlir. Qoltuq altı, qasıq bölgəsi, döşlərin altı, bud...

Sklerodermiya

Sklerodermiya

Sklerodermiya dəri və daxili orqanların birləşdirici toxumalarında fibrotik dəyişikliklərlə özünü biruzə verən xəstəlikdir.Xəstəliyin əmələ gəlməsinə xəstə toxumaların sahib olduqları orqanın öz...

Dərinin kalsinatlaşması

Dərinin kalsinatlaşması

Dərinin kalsinatlaşması kalsium duzlarının dəri və dərialtı piy təbəqəsinə yığılmasıdır.Xəstəliyin ağırlaşmış dərəcələrində kalsinatların əzələ toxumalarında da toplana bilir. Xəstəliyin əmələ...

Leyşmaniya

Leyşmaniya

Leyşmaniya. Leyşmaniyalar qamçılı qurdlardır. Onlar insan orqanizminə daxil olub xəstəlik törədən parazitlər hesab olunurlar. Leyşmaniya parazitləri insan orqanizminə aşağıdakı vasitələrlə daxir ola...

Neyrofibroma

Neyrofibroma

Neyrofibroma. Neyrofibroma dəridə, dərialtı piy toxumasında, yumuşaq toxumalarda, birləşdirici toxumaların, onurğa beynin kökündə olan sinirlərin xoşxassəli şiş xəstəliyidir. Xəstəlik 4 min adamdan...

Toksiki melanodermiya

Toksiki melanodermiya

Toksiki melanodermiya. Mellanodermiya müəyyən səbəblər üzündən dərinin bir hissəsinin öz rəngini dəyişməsidir. Dərinin hissəvi rəng dəyişməsi müxtəlif xəstəliklər və ya günəş şüalarının təsirindən...