Hemangioma – Pir nişanəsi

Hemangioma – Pir nişanəsi

Hemangioma – Pir nişanəsi. Hemangioma xəstəliyi əsasən anadangəlmə olur. Anadangəlmə hemangioma damarların anormallığı səbəbindən dəridə əmələ gələn qırmızı ləkələrdir. Xalq arasında bu ləkəyə”pir...

İdiopatik trombositopenik purpura

İdiopatik trombositopenik purpura

İdiopatik trombositopenik purpura. İdiopatik trombositotok purpuranın əsasında dalaqda makrofaqlar tərəfindən trombositlərin parçalanmasının artması durur ki, bunun da nəticəsində trombositlərin...

Dərinin piqmentləşməsi

Dərinin piqmentləşməsi

Dərinin piqmentləşməsi. Piqmentləşmə dəri toxumasında piqment ləkələrinin əmələ gəlməsidir. Piqmentləşmənin dərəcəsi dəridə melaninin az və ya çox olmasında asılı olur. Dəridə piqmentləşmə dərinin...

Dəridə düyüncüklər və onları əmələ gətirən xəstəliklər

Dəridə düyüncüklər və onları əmələ gətirən xəstəliklər

Dəridə düyüncüklər və onları əmələ gətirən xəstəliklər. Bəzi infeksion xəstəliklər dəridə düyüncüklü səpgi verir. Bəzi hallarda isə düyüncüklərə vərəm, sarkoidoz və siflisdə də rast gəlmək olur. Dəri...

Rozeola səpgiləri

Rozeola səpgiləri

Rozeola səpgiləri. Rozeola əsasən infeksion xəstəliklərdə, bəzən digər xəstəliklərdə təsadüf edilir. Qarın yatalağı və paratifləri kliniki xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmədikləri üçün bakterioloji...

Aknitik keratoz

Aknitik keratoz

Aknitik keratoz. Aknitik keratoz dərinin görünən hissəsində əmələ gələn xoşxassəli şiş xəstəliyidir. Xəstəliyə ən çox 50 yaşından yuxarı olan adamlarda rast gəlinir. Aknitik keratoza 30%kişilərdə,...

Pemfiqus

Pemfiqus

Pemfiqus. Pemfiqus dərinin və dərialtı selikli qişanın zədələnməsi ilə müşayiət olunan autoimmun xəstəlikdir. Xəstəliyə nadir hallarda rast gəlinir və ağır xəstəlik hesab olunur. Pemfiqus xəstəliyi...

Yanaqlarda qırmızı-irinli səpgilər

Yanaqlarda qırmızı-irinli səpgilər

Yanaqlarda qırmızı-irinli səpgilər. Yanaqlarda qırmızı səpgilər xroniki dəri xəstəliyidir. Qırmızı səpgilər yanağın orta hissəsində əmələ gəlir, irinli və irinsiz formalara malik olurlar. Bəzi...

Eritema və onun növləri

Eritema və onun növləri

Eritema və onun növləri. İnfeksion xəstəliklərdə eritema iri ləkələrin birləşməsi nəticəsində, yaxud dərinin yerli iltihabı ilə əlaqədar olaraq əməlı gəlir. Eritemaya ən çox qızıl yeldə,...

Qasıq epidermofitiyası (Xerba ekzeması)

Qasıq epidermofitiyası (Xerba ekzeması)

Qasıq epidermofitiyası (Xerba ekzeması). Xəstəlik qasıqda əzələlərin arasında əmələ gələn ləkə ilə özünü biruzə verir. Xəstəliyin əmələ gəlməsində aralıq nahiyyədə əmələ gələn göbələk mikroblarının...

Anadangəlmə atipik xallar

Anadangəlmə atipik xallar

Anadangəlmə atipik xallar Anadangəlmə atipik xallar yeni doğulmuş körpənin dərisində iri ölçüdə tünd ləkənin olması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman xal 6 mm və ondan böyük və müxtəlif formalda olur....

Melazma

Melazma

Melazma. Melazma üzdə əmələ gələn tünd rəngli, simmetrik ləkələrdir. Bu ləkələr üzdə aşağdakı hallarda əmələ gəlir: – hamiləlik zamanı – günəş şüalarının təsirindən – hamiləlik əleyhinə...