Səpkili tif

Səpkili tif

Səpkili tif. Səpgili tif kəskin infeksion xəstəlik olub dəridə səpgilərin olması ilə yanaşı, sumuk və sinir sisteminin zədələnmələri ilə özünü biruzə verir. Xəstəlik gizli dövründə aşağıdakı...

Qoturluq

Qoturluq

Qoturluq Qoturluq xəstəliyi Sarcoptes scabiei gənəsi tərəfindən törədilən xəstəlikdir. Qoturluq dəri xəstəlikləri içərisində ən geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. Xəstəlik yoluxucu xarakter daşıyır....

Ixtioz

Ixtioz

Ixtioz Ixtioz (balıq pulcuğu)kseroderma - dərinin pulcuqlaşması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir.Xəstəlik əsasən uşaq yaşlarında başlayır,gənclik dövründə inkişaf edir və ömür boyu sürür.Bu...

Dermatomikozlar

Dermatomikozlar

Dermatomikozlar Dermatomikozlar müxtəlif göbələklərlə dəridə əmələ gələn xəstəliklərdir.Xəstəlik dərinin qaşınması və səpgilərlə müşahidə edilir.Xəstəliyin gedişi dermatomikozu əmələ gətirən...

Eritema

Eritema

Eritema. Eritema dəridə qızartı və qabarmalarla müşayiət olunan xəstəlikdir. Qabarcıqlar 1-3 cm ölçüdə diametrə sahib, parlaq dəriyə malik olurlar. Eritema səpkilərinə ən çox aşağı ətraflarda, diz...

Seboreya

Seboreya

Seboreya. Seboreya dərinin patoloji vəziyyətidir. Bu özünü piy vəzilərinin funksiyasının pozulmasıı ilə göstərir. Belə ki, seboreya zamanı piy vəzilərinin sekesiya tərkibi dəyişir, bədənin müxtəlif...

Favus

Favus

Favus. Favus yumşaq dəri toxumasının, saçların və dıqnaqların göbələk mənşəli xəstəliyidir. Xəstəlik insandan, insana təmas və ya xəstə insanın əşyalarından istifadə zamanı yoluxur. Xəstəliyə ən çox...

Dərinin vərəm xəstəliyi

Dərinin vərəm xəstəliyi

Dərinin vərəm xəstəliyi Dərinin vərəm xəstəliyi dünyanın bütün ölkələrində yayılmış xəstəliklərdəndir. Xəstəlik xroniki və residivləşən xüsusiyyətə malikdir. Xəstəliyin əmələ gəlməsinə vərəm...

Dəri xərçəngi nədir?

Dəri xərçəngi nədir?

Onkoloji xəstəliklər sırasında ən çox rastlaşılan dəri xərçəngi 3-cü yerdədir. Dəri xərçəngi əsasən bədənin açıq hissələrində yaranır, 70%-i şişlər isə üz nahiyyəsində inkişaf edir. Bu şişlərin ən...

Psoriaz

Psoriaz

Psorıaz xəstəliyi dərinin zədələnməsilə müşayiət olunan qeyri-infeksion xroniki xəstəlikdir. Psoriazın əlamətləri: Xəstəliyin autoimmun xarakterli olması güman olunur. Psoriaz xəstəliyi zamanı dəriyə...

Akne xəstəliyi səpginin müalicəsi

Akne xəstəliyi səpginin müalicəsi

Səpgilər insanların dərisində çəhrayı-qımızımtıl rəngdə xırda qabarcıqlar şəklində olan xoşagəlməz xəstəlikdir.Çoxları elə hesab edir ki dəridə səpgilər gənclik yaşlarında cinsi yetişgənlik dövründə...

Vitiliqo

Vitiliqo

Vitiliqo dəridə bəzən ağ bəzən süd rəngində əsasən də simmetrik ləkələrlə müşayət olunan dəri xəstəliyidir.Xəstəliyin əmələ gəlməsində aşağıdakıların böyük rolu var: -Daxili skresiya vəzilərinin...